Vallende sneeuw. Langzame ontspannende muziek - Perfect voor elke ontspanningssessie. (Geen copyrightmuziek) - HideoutTV (2023)

Vallende sneeuw. Langzame ontspannende muziek - Perfect voor elke ontspanningssessie. (Geen copyrightmuziek) - HideoutTV (1)

Bekijk meer video's van Happy Hour Review

SCHAKEL KANAAL

"); } addGrowl("Oeps, de video die u zocht lijkt te ontbreken. We hebben automatisch de volgende video voor u gestart.", true, 10000, true); } var uid = findUid(); $(window ).bind('beforeunload', function(){ if (!store('autorefresh')) { store("watchCount", 0); store("noAdCount", 0); store("wcni", 0); } }); $(".share-field").val(window.location.href); // functie om de like-sectie bij te werken var videokey = $("#likes").attr("data-key") ; getLikedData(videokey); var pubsubdata = store('default_pub_profile_data'); var rewards_tooltip_dismissed = parseInt($("#rewards_tooltip_dismissed").val()); if (pubsubdata != null && pubsubdata.pub_id != null && pubsubdata. subid != null) { var hidePopup = parseInt(localStorage.getItem(pubsubdata.pub_id + "_" + pubsubdata.subid)); } if (rewards_tooltip_dismissed !== 1 && hidePopup !== 1) { $('.droptop -content').show(); } $(document).on('klik', '#gotStatus', function () { var localDismissKey = $("#localDismissKey").val(); if (localDismissKey != null && localDismissKey != '') { localStorage.setItem(localDismissKey, 1); } $.ajax({ type: "GET", data: { method: 'updateRewardsTooltipStatus', status: 1 }, contentType: "application/json", url: 'api/user.php', succes: functie (data) { $('.droptop-content').hide(); $('.dropdown-content').show(); }, fout: functie (gegevens) { } }); }); $(document).on('klik', '.dropdown-knop', function () { $(this).closest('.dropdown').find('.dropdown-content').toggle(); store( "wcni",0); // GA-trackgebeurtenis if ($(this).hasClass("rewards_button") && $(this).closest('.dropdown').find('.dropdown-content').is (":visible")) { gtag('event', 'click', { 'event_category': 'WatchPageButton', 'event_label': 'Rewards Button Click' }); } if (pubsubdata != null) { watchClick( pubsubdata.pub_id, pubsubdata.subid); } }); $(document).on('klik', '.dropdown-button-share', function () { if ($(this).hasClass("share_hidden")) { $(this).parent().find( '.dropshare-content').css({top: "35px"}); $(this).removeClass("share_hidden"); store("wcni",0); // GA-trackgebeurtenis gtag('event' , 'klik', { 'event_category': 'WatchPageButton', 'event_label': 'Klik op knop delen' }); } else { $(this).parent().find('.dropshare-content').css( {top: "-10000px"}); $(this).addClass("share_hidden"); } if (pubsubdata != null) { watchClick(pubsubdata.pub_id, pubsubdata.subid); } }); $(document).on('klik', '.dropdown-button-feedback', function () { if ($(this).hasClass("share_hidden")) { $(this).parent().find( '.feedback-content').css({top: "35px"}); $(this).removeClass("share_hidden"); store("wcni",0); // GA-trackgebeurtenis gtag('event' , 'klik', { 'event_category': 'WatchPageButton', 'event_label': 'Klik op de feedbackknop' }); } else { $(this).parent().find('.feedback-content').css( {top: "-10000px"}); $(this).addClass("share_hidden"); } if (pubsubdata != null) { watchClick(pubsubdata.pub_id, pubsubdata.subid); } }); // Wanneer de gebruiker ergens buiten het modale klikt, sluit u deze $(document).on('click', function (event) { if (!$(event.target).hasClass('dropdown-button') && ! $(event.target).hasClass('dropdown-button-img')) { if (!$(event.target).closest('.dropdown-content').hasClass('dropdown-content')) { $ ('.dropdown-inhoud').hide(); } } }); $(document).on('klik', function (gebeurtenis) { if (!$(event.target).hasClass('dropdown-button-share') && !$(event.target).hasClass('dropdown- button-share-img')) { if (!$(event.target).closest('.dropshare-content').hasClass('dropshare-content')) { $('.dropshare-content').css ({top: "-10000px"}); $(".dropdown-button-share").addClass("share_hidden"); } } }); $(document).on('klik', functie (gebeurtenis) { if (!$(event.target).hasClass('dropdown-button-feedback') && !$(event.target).hasClass('dropdown- button-feedback-img')) { if (!$(event.target).closest('.feedback-content').hasClass('feedback-content')) { $('.feedback-content').css ({top: "-10000px"}); $(".dropdown-button-feedback").addClass("share_hidden"); } } }); $(document).on('klik', '#likes', function () { var videokey = $(dit).attr("data-key"); var html = 'Vallende sneeuw. Langzame ontspannende muziek - Perfect voor elke ontspanningssessie. (Geen copyrightmuziek) - HideoutTV (2)'; var-status = 0; $(deze).toggleClass('liked-knoppen'); if ($(this).hasClass('liked-knoppen')) { status = 1; gtag('event', 'click', { 'event_category': 'WatchPageButton', 'event_label': 'Like Button Click' }); } winkel("wcni",0); //oproep voor het opslaan van likes $.ajax({ url: 'api/video.php', type: "POST", dataType: "json", data: { method: 'updateLikes', status: status, video_key: videokey } , succes: functie (callback) { updateLikesData(videokey, callback.data); }, fout: functie (data) { } }); if (pubsubdata!= null) {watchClick(pubsubdata.pub_id, pubsubdata.subid); } }); var videoId = $(".feedback-content").attr("data-videoId"); load_feedback_data(videoId); $(".feedbackItem").on('mouseenter',function(){ if (!$(this).hasClass('feedbackItem-true')) { $(this).find(".label").hide (); $(dit).find(".count").show(); } }); $(".feedbackItem").on('mouseleave',function(){ if (!$(this).hasClass('feedbackItem-true')) { $(this).find(".label").show (); $(dit).find(".count").hide(); } }); $(document).on('klik', '.feedbackItem', function () { var item = $(dit); var videoId = item.parent().parent().attr("data-videoId"); var status = 0; $(this).toggleClass('feedbackItem-true'); if ($(this).hasClass('feedbackItem-true')) { status = 1; gtag('gebeurtenis', 'klik', { 'event_category': 'WatchPageButton', 'event_label': 'Reactions Button Click' }); } var type = item.attr("data-type"); switch (type) { case 1: gtag('event', 'click', { 'event_category': 'WatchPageButton', 'event_label': 'Grappig klikken op de knop' }); break; case 2: gtag('event', 'click', { 'event_category': 'WatchPageButton', ' event_label': 'Handige knopklik' }); break; case 3: gtag('event', 'click', { 'event_category': 'WatchPageButton', 'event_label': 'Meer zoals deze Btton-klik' }); break ; case 4: gtag('event', 'click', { 'event_category': 'WatchPageButton', 'event_label': 'Verwarde knopklik' }); break; case 5: gtag('event', 'click', { 'event_category': 'WatchPageButton', 'event_label': 'Geschokte knopklik' }); pauze; case 6: gtag('event', 'click', { 'event_category': 'WatchPageButton', 'event_label': 'Geïnspireerde knopklik' }); pauze; standaard: pauze; } $.ajax({ url: 'api/video.php', type: "POST", dataType: "json", data: {methode: 'feedback', status: status, video_id: videoId, type: type }, success: function (callback) { if (item.hasClass('feedbackItem-true')) { var count = callback.count; item.find(".label").hide(); item.find(".count" ).html(count); item.find(".count").show(); } else{ var count = callback.count; //item.find(".label").show(); item.find (".count").html(count); //item.find(".count").hide(); } }, fout: functie (gegevens) { } }); }); $(".noRewards .close").on('klik',function(){ $(dit).parent().hide(); }); $(".noRewards .button").on('klik',function(){ $(this).hide(); $('.noRewards .causes').show(); }); $(".noRewardsButton").on('klik',function(){ $('.noRewards .causes').hide(); $(".noRewards .button").show(); $('. noRewards').show(); }); if($('.noRewards').length > 0){ $('.noRewards').animate({'opacity':1},1400); } var subid = nul; var pubid = nul; if (pubsubdata!== null) { subid = pubsubdata.subid; pubid = pubsubdata.pub_id; } recordDeviceAndMouseMovement(uid,pubid, subid, 0); $(document).one("mousemove", function () { recordDeviceAndMouseMovement(uid,pubid, subid, 1); }); if (isActive) { gtagInterval = setInterval(function(){refreshGtag()}, 150000); } $bp(bridId).add('ended',function(){ $("#ogPopup").hide(); ogPopupClosed = false; if (isActive) { refreshGtag(); if (typevan gtagInterval !== ' ongedefinieerd') { clearInterval(gtagInterval); } gtagInterval = setInterval(function(){refreshGtag()}, 150000); } }); $bp(bridId).add('timeupdate', function(){ var currentTime = $bp(bridId).currentTime(); var adIsPlaying = $bp(bridId).getAdInProgress(); if(!adIsPlaying && showOgPopup && ( ogVideoTime - currentTime <= 15) && !ogPopupClosed){ ​​$("#ogPopup").show(); } }); $bp(bridId).add('adClicked',function(){ $.ajax({ url: 'api/user.php', type: "POST", data: {methode: 'adClick'}, succes: function () { } }); }); $("#ogPopup .closeButton").on('click',function(){ ogPopupClosed = true; $("#ogPopup").hide(); });});//START Grommeldingen van speler (niet autolinking)function addGrowl(bericht, autoclose = true, time-out = 10000, hascloseButton = false) { var html = "

";html+= "

" + bericht + "

"; if (hascloseButton) { html += "

Vallende sneeuw. Langzame ontspannende muziek - Perfect voor elke ontspanningssessie. (Geen copyrightmuziek) - HideoutTV (3)

"; }html += "

"; slideIn(html, autoclose, time-out);}function slideIn(growl, autoclose = true, time-out = 10000) { growl = $(growl); $('#growls').prepend(growl); growl.animate( {'height': '82px'}, 400); growl.animate({'opacity': 1}, 400); if (autoclose) { setTimeout(function () { slideOut(growl); }, time-out);} }function slideOut(growl) { growl.animate({'left': '355px', 'opacity': 0}, 400); growl.animate({'height': '0px', 'margin': '0px' }, 300, function () { growl.remove(); });}// END notificatiesfunction recordDeviceAndMouseMovement(uid,pubId, subId, mouseMovement) { $.ajax({ url: 'api/user.php', type: "POST", data: {methode: 'recordDeviceAndMouseMove', uid:uid, pubid: pubId, subid: subId, hasMouseMovement: mouseMovement}, succes: function () { } });}function getLikedData(videokey) {//call voor het krijgen van likes $.ajax({ url: 'api/video.php', type: "POST", dataType: "json", data: { method: 'updateLikes', video_key: videokey }, succes: function (callback) { updateLikesData(videokey, callback.data); }, fout: functie (data) { } });}function updateLikesData(videokey, data) { var count = data.likes; $('#likes').attr("data-count", count); var isliked = data.liked; varhtml = 'Vallende sneeuw. Langzame ontspannende muziek - Perfect voor elke ontspanningssessie. (Geen copyrightmuziek) - HideoutTV (4)'; if (vind ik leuk) { $("#likes").addClass('liked-buttons').html(html + ' ' + count); } else { $("#likes").removeClass('liked-buttons').html(html + 'LIKE'); } if ($("#likes").hasClass('liked-buttons')) { $(".tooltiptext").html('Ik vind deze video leuk'); } else { $(".tooltiptext").html(count + 'kijkers vinden deze video leuk'); }}function createCookie(sleutel, waarde, exp) { var date = new Date(); datum.setTime(datum.getTime() + (exp * 24 * 60 * 60 * 1000)); var vervalt = "; vervalt = " + date.toGMTString(); document.cookie = sleutel + "=" + waarde + vervalt + "; path=/;secure;samesite=strict";}function load_feedback_data(videoId){ $(".feedback-content").attr("data-videoId ",videoId); $.ajax({ url: 'api/video.php', type: "POST", dataType: "json", data: { method: 'getFeedbackData', video_id: videoId, }, succes: function (callback) { $ (".feedbackItem").removeClass("feedbackItem-true"); $(".feedbackItem").find(".label").show(); $(".feedbackItem").find(".count" ).html(0); $(".feedbackItem").find(".count").hide(); var data = callback.data; for (let index = 0; index < data.length; index++) { const element = data[index]; const type = element.type; const count = element.count; var item; switch (type) { case 1: item = $('[data-type="1"]'); break; case 2: item = $('[data-type="2"]'); break; case 3: item = $('[data-type="3"]'); break; case 4: item = $('[data-type="4"]'); break; case 5: item = $('[data-type="5"]'); break; case 6: item = $('[data -type="6"]'); break; case 7: item = $('[data-type="7"]'); break; case 8: item = $('[data-type="8" ]'); break; geval 9: item = $('[data-type="9"]'); break; case 10: item = $('[data-type="10"]'); break; geval 11: item = $('[data-type="11"]'); pauze; geval 12: item = $('[data-type="12"]'); pauze; standaard: pauze; } if(element.hasType){ item.addClass("feedbackItem-true"); item.find(".label").hide(); item.find(".count").show(); item.find(".count").html(telling); } anders { item.find(".count").html(count); } } }, fout: function (data) { } });}if(window.location.href.indexOf("&prof") > -1) { var offer_string = ""; var QueryString = functie () { var query_string = {}; var query = venster.locatie.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i = 0; i < vars.length; i++) { var pair = vars[i].split("="); if(paar[0] !== "v" && paar[0] !== "p"){ aanbieding_string += "&"+paar[0]+"="+paar[1]; } // If eerste invoer met deze naam if (typeof query_string[pair[0]] === "ongedefinieerd") { query_string[pair[0]] = decodeURIComponent(pair[1]); // If second entry with this name } else if (typeof query_string[pair[0]] === "string") { var arr = [query_string[pair[0]], decodeURIComponent(pair[1])]; query_string[paar[0]] = arr; // Als derde of latere invoer met deze naam } else { query_string[pair[0]].push(decodeURIComponent(pair[1])); } } retourneer query_string; }();}function addNextItems(){ var nextList = $(".rightArea .nextList"); var position = $bp("Brid_92783923").currentIndex; varhtml = ""; nextList.find('.nextVideoBox').first().addClass('slideUpVideo'); for (var i = position+1; i < position+6 && i < localPlaylistData["playlist"].length; i++) { var localItem = localPlaylistData.playlist[i]; var duur = localItem['duur']; if(isInt(duur)){ var duur = secondenToTijd(duur); } var viewLabel = "weergaven"; var-weergaven = 0; var geformatteerdeViews = 0; var gebruikersnaam = "Hideout.co"; var dateString; var watchLater = ''; var channelAlias ​​= ''; var videoTitle = localItem['naam']; var tekens = 60; var videoLength = videoTitel.lengte; var duim = ""; if(videoLengte >= tekens - 3) { videoTitle = videoTitle.substr(0, tekens - 3)+"..."; } if (typeof localItem != 'ongedefinieerd'){ views = localItem["views"]; formatedViews = getFormatedViews(weergaven,1); if(views === 1) viewLabel = "weergave"; var date = new Date(localItem.date.replace(/-/g, "/")); dateString = " - "+timeSince(datum)+" geleden"; var thumb = "//cdn.brid.tv/live/partners/7343/snapshot/"+ localItem.id +".png"; if(localItem.jw_image !== nul){ thumb = localItem.jw_image; } if (localItem.gebruikersnaam !== null){ gebruikersnaam = localItem.gebruikersnaam; } if (localItem.watch_later_id !== null){ watchLater = 'toegevoegd'; } if (typevan localItem.channel_alias != 'niet gedefinieerd' && localItem.channel_alias !== null && localItem.channel_alias != ''){ channelAlias ​​= ' - ' + localItem.channel_alias; } } else{ var date = nieuwe datum(item.pubdate*1000); dateString = " - "+timeSince(datum)+" geleden"; } var url = locatie.padnaam+"?v="+localItem['id']+"&p="+pid; //Als het afkomstig is van offerwall, voeg dan params toe if(window.location.href.indexOf("&prof") > -1) { url += offer_string; } var watchLaterUrl = getWatchLaterUrl(); // haal de kanaal-URL op if(watchLaterUrl == 'watch_later') { var pNameLower = localItem.feed_name.toLowerCase(); } anders { var pNameLower = pName.toLowerCase(); } pNameLower = pNameLower.replace(/[`~!@#$%^&*()_|+\-=��?;:'",.<>\{\}\[\]\\\/ ]/g,''); pNameLower = pNameLower.replace(/ /g,''); if (userChannel == 1) { var channelUrl = "/userchannel/" + pNameLower; gebruikersnaam = ''; } else { var channelUrl = "/channel/" + pNameLower; } html += "

"html+= "

" html += "" if (inlogsessie == 1){ html += "" } html += "" html += ""+duur+"" html += "" html += "

"html+= "

"html+= "

"+videoTitel+"

"html+= "

" if(watchLaterUrl == 'watch_later') { html += ""+gebruikersnaam+" - "+ localPlaylistData.name[i] + channelAlias+"" } else { html += ""+gebruikersnaam+" - "+ pName + channelAlias+" " } html += "

"html+= "

"+formatedViews+" "+viewLabel+" "+dateString+"

"html+= "

"html+= "

"html+= "

" } setTimeout(function() { nextList.html(html); //checkNextList(); }, 400); var itemCount = $bp("Brid_92783923").playlistLength; var index = $bp("Brid_92783923"). currentIndex; $bp(bridId).add('playlistComplete', function () { $bp(bridId).add('gestopt'); store("watchCount", 0); store("noAdCount", 0); store ("wcni", 0); if (nextPlaylistData == "") { window.location.href = "/watchAllVideos.php"; } else { loadNewPlaylist(); } });}function loadNewPlaylist() { var nextPLFirst = nextPlaylistData[0]; var url = '/watch.php?v=' + nextPLFirst.brid_key + "&p=" + nextPLFirst.pid; //Als het afkomstig is van offerwall, voeg dan params toe if (window.location.href.indexOf( "&prof") > -1) { url += offer_string; } window.top.location = url;}function updateViews(){ var item = $bp("Brid_92783923").currentSource; $.ajax({ url: " /api/video.php", methode: 'POST', data:{method:"updateViews",mediaid:item.id,listid:item.feed_id,title:item.title,description:item.description,duration:item .duration} });}function checkNextList(){ var itemCount = $bp("Brid_92783923").playlistLength; var position = $bp("Brid_92783923").currentIndex; var stay = itemCount - position if(remain <= 5){ addNextPlaylistItems(6-remain); }}function addNextPlaylistItems(count){ var nextList = $(".rightArea .nextList"); varhtml = ""; for (var i = 0; i < count; i++) { var item = nextPlaylistData[i]; var viewLabel = "weergaven"; var datum = ""; var gebruikersnaam = "Hideout.co"; var duur = item['duur']; if(isInt(duur)){ var duur = secondenToTijd(duur); } var views = item.views; var formatedViews = getFormatedViews(weergaven, 1); if(views === 1) viewLabel = "weergave"; var date = new Date(item.date.replace(/-/g, "/")); dateString = " - "+timeSince(datum)+" geleden"; if (item.gebruikersnaam!== null){ gebruikersnaam = item.gebruikersnaam; } var url = locatie.padnaam+"?v="+item.brid_key+"&p="+item.pid; //Als het afkomstig is van offerwall, voeg dan params toe if(window.location.href.indexOf("&prof") > -1) { url += offer_string; } var thumb = "//cdn.brid.tv/live/partners/7343/snapshot/"+ item.brid_key +".png"; if(item.jw_image !== null){ thumb = localItem.jw_image; }html+= "

" html += "" html += "" html += ""+duur+"" html += "" html += ""+item['titel']+"" html += ""+gebruikersnaam+" - " +item.feed_name+"" html += ""+formatedViews+" "+viewLabel+" "+dateString+"" html += "" html += "

"; } nextList.append(html);}function getFormatedViews(num, cijfers) { var si = [ { waarde: 1, symbool: "" }, { waarde: 1E3, symbool: "K" }, { waarde: 1E6 , symbool: "M" }, { waarde: 1E9, symbool: "G" }, { waarde: 1E12, symbool: "T" }, { waarde: 1E15, symbool: "P" }, { waarde: 1E18, symbool : "E" } ];var rx = /\.0+$|(\.[0-9]*[1-9])0+$/;var i;for (i = si.length - 1; i > 0; i--) { if (num >= si[i].waarde) { break; } } return (num / si[i].waarde).toFixed(cijfers).replace(rx, "$1" ) + si[i].symbol;}function playlistItemAction(index, item, noView) { var theTitle = item.title; var theDescr = item.description; var localData = localPlaylistData; var localItem = localData.playlist[item.index] ; var viewLabel = "views"; var views = 0; var formatedViews = 0; var gebruikersnaam = "Hideout.co"; var date; if (typeof localItem != 'ongedefinieerd'){ views = localItem["views"]; formatedViews = getFormatedViews(views,1); if(views === 1) viewLabel = "view"; if (localItem.gebruikersnaam !== null){ gebruikersnaam = localItem.gebruikersnaam; } date = new Date(localItem.date. vervangen(/-/g, "/")); var videoId = localItem.videoId; load_feedback_data(videoId); if (typeof init_comments === "functie") { init_comments(videoId); } } else{ var date = nieuwe datum(item.pubdate*1000); } var watchLaterUrl = getWatchLaterUrl(); $(".leftArea .views").html(formatedViews + " " + viewLabel); $(".leftArea .title:first").html(deTitel); document.title = deTitel+" - HideoutTV"; //$(".leftArea .name").html(gebruikersnaam); if(watchLaterUrl == 'watch_later') { $(".leftArea .info .channel").html(localItem.feed_name); } else { $(".leftArea .info .channel").html(localData.name); } $(".leftArea .info .date").text(timeSince(date)+" geleden"); $(".leftArea.description").html(deDescr); if (typeof noView === 'ongedefinieerd' || noView !== false) { updateViews(); } addNextItems(); //checkVolgendeLijst(); var params = getSearchParameters(); var bestaandeParams = ""; for (var sleutel in params) { if (params.hasOwnProperty(sleutel) && sleutel != "v" && sleutel != "p") { bestaandeParams += "&"+sleutel+"="+params[sleutel]; } } window.history.pushState("", "", location.pathname+"?v="+item.id+"&p="+pid+existingParams); if(localItem.video_owner_id > 0 && localItem.video_owner_id != localItem.owner_id){ ogVideoTime = localItem.duration; showOgPopup = waar; var pNameLower = localItem.og_feed_name.toLowerCase(); pNameLower = pNameLower.replace(/[`~!@#$%^&*()_|+\-=��?;:'",.<>\{\}\[\]\\\/] /g,''); pNameLower = encodeURIComponent(pNameLower); var html = "Originele video van:"+localItem.og_feed_schermnaam+"door "+localItem.og_gebruikersnaam+".Kanaal wisselenom meer te bekijken"; $(".leftArea .og_info").html(html); $(".leftArea #ogPopup .more_videos").html("Bekijk meer video's van "+localItem.og_feed_name); $(". leftArea #ogPopup a").attr("href","/watch.php?v=DEF&p="+localItem.og_feed_brid_key); } else{ $(".leftArea .og_info").html(""); showOgPopup = false; } //update like-knopsectie if (item.id){ $("#likes").attr("data-key", item.id); getLikedData(item.id); } // Update tweet button $(".twitter-share-button").remove(); var utmParams = '?utm_source=twitter&utm_medium=share&utm_term='+item.id; if(window.location.search){ utmParams = '&utm_source=twitter&utm_medium= share&utm_term='+item.id; } $(".buttons").children().first().after(''); twttr.widgets.load(); $(".share-field").val (window.location.href); $('.leftArea .description').linkify({ target: "_blank" });}function getWatchLaterUrl(){ var hash; var hashes = window.location.href.slice(window .location.href.indexOf('?') + 1).split('&'); for (var i = 0; i < hashes.length; i++) { hash = hashes[i].split('=' ); } return hash[1];}$(window).blur(function () { isActive = false; if (typevan gtagInterval !== 'ongedefinieerd') { clearInterval(gtagInterval); }});$(window).focus (functie () { if (!isActive) { if (typeof gtagInterval !== 'ongedefinieerd') { clearInterval(gtagInterval); } gtagInterval = setInterval(function(){refreshGtag()}, 150000); } isActive = true; });(function(){ $(document).ready(function(){ $(".stillWatching").on('click',hideWatching); var params = getSearchParameters(); var bestaandeParams = ""; for (var sleutel in params) { if (key === "prof" ){ createCookie('lastAdwallId', params[key], 30); } if (key === "pub" ){ createCookie('lastPub', params[sleutel], 30); } if (sleutel === "sub1" ){ createCookie('laatsteSub1', params[sleutel], 30); } if (sleutel === "sub2" ){ createCookie('laatsteSub2 ', params[sleutel], 30); } if (key === "sub3" ){ createCookie('lastSub3', params[sleutel], 30); } } });function hideWatching (){ clearTimeout(ayswTime) ; ayswTime = null; store("wcni", 0); store("noAdCount", 0); store("watchCount", 0); $(".watching").hide(); gtag('gebeurtenis', 'klik', { 'event_category': 'AYSW', 'event_label': 'geslaagd' }); if (typevan speler_init === 'functie') { speler_init(); } anders { $bp(bridId).play(); } $(".watching").hide();}})();//oproep voor het opslaan van watchclicks countfunction watchClick(pubId, subId){ var uid = findUid(); $.ajax({ url: '/api/user.php', type: "POST", data: {method: 'updateWatchPageButtonClicks', uid:uid, pubid: pubId, subid: subId}, succes: functie (callback) { }, fout: functie (gegevens) { } });}function findUid() { var uid = sessionStorage.getItem('uid'); if (!uid) { uid = (Datum.nu().toString(36) + Math.random().toString(36).substr(2, 10)); sessionStorage.setItem('uid', uid); } return uid;} function getCookie(name) { var value = "; " + document.cookie; var parts = waarde.split("; " + naam + "="); if (parts.length == 2) return parts.pop().split(";").shift();} !function(){var e,t,o;new Promise(e=>{const t= ()=>e(!0),o=()=>e(!1),n=navigator.userAgent.match(/Versie\/([0-9\._]+).*Safari/) ;if(n){const e=parseInt(n[1],10);if(e>=11)try{return window.openDatabase(null,null,null,null),o()}catch(e) {return t()}else if(e<11)return(()=>{try{localStorage.length?o():(localStorage.x=1,localStorage.removeItem("x"),o()) }catch(e){navigator.cookieEnabled?t():o()}})()}if(!window.webkitRequestFileSystem){if("MozAppearance"in document.documentElement.style){const e=indexedDB.open ("test");return e.onerror=t,void(e.onsuccess=o)}return window.indexedDB||!window.PointerEvent&&!window.MSPointerEvent?o():t()}window.webkitRequestFileSystem(0 ,0,o,t)}).then(e=>{var t=q.sub1,o=q.pub,n=sessionStorage.getItem("uid"),i=store("default_pub_profile_data");null !==i&&(void 0===t&&(t=i.subid),void 0===o&&(o=i.pub_id)),$.ajax({url:"/api/user.php", method:"POST",data:{method:"saveBrowsingMode",uid:n,pub:o,sub:t,isPrivate:e},dataType:"json",success:function(e){"1"!= e.data||$(".noRewardsButton").length||(window.top.location=document.location.href)}})}),$("body").on("click",". nextList a",function(e){return store("wcni",0),e.preventDefault(),P($(this).attr("href")),!1}),$("body" ).on("klik",".brid-next-control",function(e){J()});var n,i,d=.01,a=0,r=!0,u=0 ,s=((nieuwe datum).getTime(),store("onzijdig"),0),l=0,c=0,p=!1,b=0,f=store("ua"),v =winkel("isMobiel"),m=!1,h=!0,w=["klik", "prof", "pub", "sub1", "sub2", "sub3", "net", net2","net3","swag"],_=0,g="true",I=0,y=0,k=0,S=!1;if(null===store("noAdCount" )&&store("noAdCount",0),null===store("noAds"))store("noAds",0);else if(35===store("noAds")){var x=store( "noAdsT");x=nieuwe datum(x),(nieuwe datum).toDateString()!=x.toDateString()?store("noAds",0):window.top.location="/watchLimit.php" }null===f&&(f=navigator.userAgent,store("ua",f)),null===v&&(v=MobileCheck.any(),store("isMobile",v));setInterval(functie (){1},6e4);$bp(bridId).add("beforeStart",function(){I=0;var e=$bp(bridId).currentSource;if(y=e.duration,r) {var t=!1;t||(t=setInterval(z,2e3)),K()}}),$bp(bridId).add("start",function(){var e=store(" noAds");if(35===e){var t=new Date;store("noAdsT",t),window.top.location="/watchLimit.php"}else store("noAds",e+ 1);1;var o=$bp(bridId).currentIndex,n=$bp(bridId).currentSource;y=n.duration,Y("playlistpos_"+pid,n.id,30),playlistItemAction(o ,n),S||(S=setInterval(function(){I++},1e3))}),$bp(bridId).add("pause",function(){r&&S&&(clearInterval(S),S= !1)}),$bp(bridId).add("play",function(){!r||S||$bp(bridId).getAdInProgress()||(S=setInterval(function(){I++ },1e3))}),$(document).ready(function(){$(".fbsharelink").click(function(){var e=currentItem=$bp(bridId).currentSource,t="? utm_source=fb&utm_medium=share&utm_term="+e.id;window.location.search&&(t="&utm_source=fb&utm_medium=share&utm_term="+e.id),FB.ui({methode:"share_open_graph",action_type:"og. shares",action_properties:JSON.stringify({object:{"og:url":window.location.href+t,"og:title":e.title,"og:description":e.description,"og: image 'https:"+e.thumbnail}})},function(e){})}),setInterval(M,2e4)});var C,T,A=0;function M(){var e=0;if(null===winkel("tbstimer")?store("tbstimer",0):(e=winkel("tbstimer"),e++,store("tbstimer",e)),A< 3)A++;else if(A=0,store("tbstimer",null),r){var t=e/3,o=q.sub1,n=q.pub,i=sessionStorage.getItem("uid "),d=store("default_pub_profile_data");null!==d&&(void 0===o&&(o=d.subid),void 0===n&&(n=d.pub_id)),$.post ("api/user.php",{methode:"savetbstimer",uid:i,sub:o,pub:n,ip:xip,tabCount:t})}}function D(){window.badad&&window.vs&&window. vi&&window.ve}function P(e){store("autorefresh",1),store("plistcompleted")||store("plistcompleted",_),"1"==store("plistcompleted")&&Y(" fromLeak","1",30),window.top.location=void 0!==e?e:document.location.href}functie j(e,t){if("only_stop"===t)return $("body *").remove(),window.stop(),void document.execCommand("Stop");if(null!=store("default_pub_profile_data")){var o=store("default_pub_profile_data") .subid,n=store("default_pub_profile_data").pub_id;$.post("api/bn.php",{sub:o,pub:n,ip:xip,safe:"yes",rid:e}) }window.location="/watchLimit.php"}functie R(e,t){if(r){var o=q.sub1,n=q.pub,i=sessionStorage.getItem("uid"),d =store("default_pub_profile_data");null!==d&&(void 0===o&&(o=d.subid),void 0===n&&(n=d.pub_id));i=sessionStorage.getItem(" uid");$.post("api/user.php",{methode:"saveFP",uid:i,sub:o,pub:n,ip:xip,action:t,fp:e},function( e){})}}$(dit).mousemove(functie(e){0,0,l=0}),$(dit).keypress(functie(e){0,0,l=0}) ,$bp(bridId).add("einded",function(){!1,c+=1,0,0}),$bp(bridId).add("gezocht",function(){(l+=1 )>8&&c>5&&$bp(bridId).volume()}),setInterval(D,12e4),D(),"passed"===store("safecheck")&&(null!=store("default_pub_profile_data" )&&void 0!==winkel("default_pub_profile_data").subid&&void 0!==winkel("default_pub_profile_data").pub_id&&""!=typevan winkel("default_pub_profile_data").subid&&""!=typevan winkel("default_pub_profile_data") .pub_id&&(C=store("default_pub_profile_data").subid,T=store("default_pub_profile_data").pub_id,$.post("api/bn.php",{sub:C,pub:T,ip:xip, safe:"yes",rid:3})),window.location=serverName),$bp(bridId).add("adEnd",function(){store("noAds",0),p||(u =0,m=!0,store("noAdCount",0)),p=!1,S||(S=setInterval(function(){I++},1e3))}),$bp(bridId). add("adError",function(){p=!0,S||(S=setInterval(function(){I++},1e3))});var L,E,H,F,B,O=null ,U=0;if($bp(bridId).add("ended",function(){if(G=null,N=null,clearInterval(O),O=null,U<10&&J(),U= 0,11==(u+=1)&&(MobileCheck.any()||P()),!m){var e=store("noAdCount");store("noAdCount",e+1)}m =!1}),$bp(bridId).add("start",function(){!0,null===O&&(O=setInterval(function(){U++},1e3)),null=== store("wcni")&&store("wcni",0);var e=store("wcni");store("wcni",++e);var t=new Date;null!==store("lastCountDate ")&&(storedDate=store("lastCountDate"),t=Date.parse(storedDate));var o=new Date,n=(o-t)/1e3/60;if(null===store("watchCount" )&&store("watchCount",0),n<10){var i=store("watchCount");store("watchCount",++i)}else store("watchCount",1);store("lastCountDate ",o),function(){var e=q.sub1,t=q.pub,o=sessionStorage.getItem("uid"),n=store("default_pub_profile_data");null!==n&&(void 0 ===e&&(e=n.subid),void 0===t&&(t=n.pub_id));if(void 0!==e&&void 0!==t||void 0!==o){ var i="";$("#likes").length&&(i=$("#likes").attr("data-key")),$.ajax({url:"/api/user.php ",methode:"POST",data:{methode:"videoRequested",uid:o,pub:t,sub:e,videokey:i},dataType:"json",success:function(e){"1" !=e.data||$(".noRewardsButton").length||(window.top.location=document.location.href)}})}}();var d=checkVideoCounter();d.val&&( $bp(bridId).pause(),showWatching(d.type)),$(".advertisementLabel").hide()}),window.location.href.indexOf("&prof")>-1)var q =function(){for(var e={},t=window.location.search.substring(1).split("&"),o=0;o

-1)voor(L=0;L=t&&($(".rewards_wrapper").css("background-color","#DAF3DE"),k>0&&($("#pts_to_add").html("+"+o),function(){ var t=store("postback_token"),o=function(){var e=sessionStorage.getItem("uid");e||(e=Datum.nu().toString(36)+Math.random() .toString(36).substr(2,10),sessionStorage.setItem("uid",e));return e}(),d=t.token,r=t.created_at,u=function(){var e=q.click;void 0===e&&(e="0");0!==s&&(storedData=store("default_pub_profile_data"),e=storedData.click_id,pubidx=storedData.pub_id,e=pubidx+ "_"+e);return encodeURIComponent(MenuAnimationHelper.doMagic(e))}(),l=function(){var e=q.click;void 0===e&&(e="0");var t =q.sub2;void 0===t&&(t="");var o=q.sub3;void 0===o&&(o="");null!==store("default_pub_profile_data")&&( opgeslagenData=store("default_pub_profile_data"),e=storedData.subid,pubidx=storedData.pub_id,e=pubidx+"_"+e,t=storedData.subid2,o=storedData.subid3);return e+="_"+ t+"_"+o,encodeURIComponent(MenuAnimationHelper.doMagic(e))}(),c=(MenuAnimationHelper.doMagic(d),MenuAnimationHelper.doMagic(r),+ie);c+=r,c=encodeURIComponent(MenuAnimationHelper .doMagic(c));var p=k+r;p=encodeURIComponent(MenuAnimationHelper.doMagic(p)),$("#ptscount").text($("#count").text());var b="/counter.php?sid="+u+"&rate_cap="+e+"&uid="+o+"&earned="+a+"&pub_sub="+l+"&focused="+c+"&ads="+p; $.ajax({url:b,method:"GET",dataType:"json",beforeSend:function(e){e.setRequestHeader("token",d),e.setRequestHeader("tokenCreatedAt",r)} ,success:function(e){if("stop"==e.message)alert("Deze aanbieding is morgen weer beschikbaar"),1;else if("cr"==e.message){document.getElementById ("cash").play(),addGrowl("Uw account is gecrediteerd.",!0,5e3,!0);var t=Math.floor(3*Math.random()+1);1== t&&(MobileCheck.any()||P())}!function(e,t,o){!0===o&&$("#countLabel").show();$("#count"). text(e)}(e.earned),console.log("addPoints() aangeroepen"),clearInterval(n),n=setInterval(Q,i),Q()}}).fail(function(e, t,o){'["Fout"]'==e.responseText&&P()})}()),k=0)}$bp(bridId).add("adFirstQuartile",function(){b=1 ,$bp(bridId).getAdInProgress()||X()}),$bp(bridId).add("adMidpoint",function(){b+=1,$bp(bridId).getAdInProgress()||X ()}),$bp(bridId).add("adThirdQuartile",function(){b+=1,$bp(bridId).getAdInProgress()||X()}),$bp(bridId).add( "adEnd",function(){4==(b+=1)&&k++,b=0}),$bp(bridId).add("ended",function(){k=0,K()})} void 0!==document.hidden?(F=”verborgen”,B=”visibilitychange”):void 0!==document.mozHidden?(F=”mozHidden”,B=”mozvisibilitychange”):void 0!= =document.msHidden?(F=”msHidden”,B=”msvisibilitychange”):void 0!==document.webkitHidden&&(F=”webkitHidden”,B=”webkitvisibilitychange”);document.getElementById(”videoElement”); function Q(){$.get("/token.php",function(e){store("postback_token",e)})}void 0===document.addEventListener||void 0===document[F ]?$(window).blur(function(){$bp(bridId).pause()}):document.addEventListener(B,function(){if(document[F])$bp(bridId).pause( );else{var e=$("#watching").is(":visible");h=Z($("#"+bridId)),!e&&h&&(MobileCheck.any()||$bp( bridId).play())}},!1),Q(),n=setInterval(Q,i),$(document).ready(function(){Fingerprint2.get(function(e){var t= e.find(functie(e){return"hasLiedBrowser"==e.key}).waarde,o=e.find(functie(e){return"hasLiedOs"==e.key}).waarde,n= e.find(functie(e){return"hasLiedResolution"==e.key}).waarde,i=e.find(functie(e){return"hasLiedLanguages"==e.key}).waarde;if( null===winkel("rnd")){var d=Math.random().toString(36).substring(2,15);winkel("rnd",d)}else d=winkel("rnd" );var a=e.map(function(e){return e.value}),u=Fingerprint2.x64hash128(a.join(""),31),s=u;u=u+"-"+d ;var l=0;t&&(l+=1,R(u,"has_lied_browser")),o&&(l+=1,R(u,"has_lied_os")),n&&(l+=1,R(u,"has_lied_resolutie ")),i&&(l+=1,R(u,"heeft_lied_talen")),R(u,"opslaan"),""===s&&null===s||function(e){if(r) {var t=q.sub1,o=q.pub,n=sessionStorage.getItem("uid"),i=store("default_pub_profile_data");null!==i&&(void 0===t&&(t=i .subid),void 0===o&&(o=i.pub_id)),$.post("api/user.php",{method:"saveLiarCount",uid:n,sub:t,pub:o, ip:xip,liarCount:e},function(e){})}}(l)})});var W,G=null,N=null;function K(){$("#ptscount"). text($("#count").text()),$(".rewards_wrapper").css("background-color","#F0F2F5"),$("#pts_to_add").html("") ,clearInterval(allowToCredit),allowToCredit=!1}function V(){var e=navigator.userAgent;e!==f&&(!function(){if(void 0!==$.ua){var e=$ .ua.browser.naam,t=$.ua.os.naam,o=$.ua.engine.naam;$.ua.set(f);var n=$.ua.browser.naam,i=$ .ua.os.name,d=$.ua.engine.name;return e===n&&t===i&&o===d}return!0}()&&v==MobileCheck.any()?j(11 ,"only_stop"):(store("ua",e),store("isMobile",MobileCheck.any())))}function J(){K();var e=q.sub1,t=q .pub,o=sessionStorage.getItem("uid"),n=store("default_pub_profile_data");null!==n&&(void 0===e&&(e=n.subid),void 0===t&&( t=n.pub_id)),(void 0!==e&&void 0!==t||void 0!==o)&&$.ajax({url:"/api/user.php",methode:"POST ",data:{method:"videoSkipped",uid:o,pub:t,sub:e},dataType:"json",success:function(e){"1"!=e.data||$(" .noRewardsButton").length||(window.top.location=document.location.href)}})}function Y(e,t,o){var n=new Date;n.setTime(n.getTime() +24*o*60*60*1e3);var i="; verloopt="+n.toGMTString();document.cookie=e+"="+t+i+"; path=/;secure;samesite=strict"}function X(){$.ajax({url:"/api/user.php",method:"POST",data:{method:"updatetmp"},dataType: "json",success:function(e){}})}function Z(e){"function"==typevan jQuery&&e instantie van jQuery&&(e=e[0]);var t=e.getBoundingClientRect();return t .top>=-50&&t.left>=-50&&t.bottom<=(window.innerHeight||document.documentElement.clientHeight)&&t.right<=(window.innerWidth||document.documentElement.clientWidth)}$bp(bridId ).add("beforeStart",function(){W=$bp(bridId).currentIndex,clearTimeout(G),G=setTimeout(function(){$bp(bridId).playByIndex(W)},12e4)} ),$bp(bridId).add("adEnd",function(){$(".advertisementLabel").hide(),clearTimeout(G),clearTimeout(N)}),$bp(bridId).add( "adPause",function(){clearTimeout(G),clearTimeout(N)}),$bp(bridId).add("play",function(){clearTimeout(G)}),$bp(bridId).add ("start",function(){clearTimeout(N),N=null}),$bp(bridId).add("adStart",function(){!1,$(".advertisementLabel").show() ,clearTimeout(G),W=$bp(bridId).currentIndex,clearTimeout(N),N=setTimeout(function(){$bp(bridId).playByIndex(W)},15e4)}),$bp(bridId ).add("requestAd",function(){!1,clearInterval(S),S=!1,function(){var e=q.sub1,t=q.pub,o=sessionStorage.getItem("uid "),n=$bp(bridId).isFullScreen,i=store("default_pub_profile_data"),d=$("#likes").attr("data-key");null!==i&&(void 0= ==e&&(e=i.subid),void 0===t&&(t=i.pub_id));(void 0!==e&&void 0!==t||void 0!==o)&&$. ajax({url:"/api/user.php",method:"POST",data:{method:"adRequested",uid:o,pub:t,sub:e,active:g,isFullScreen:n,videoKey :d},dataType:"json",success:function(e){"1"!=e.data||$(".noRewardsButton").length||(window.top.location=document.location.href )}})}()}),$bp(bridId).add("adImpression",function(){!function(){var e=q.sub1,t=q.pub,o=sessionStorage.getItem( "uid"),n=store("default_pub_profile_data"),i=$("#likes").attr("data-key");null!==n&&(void 0===e&&(e=n. subid),void 0===t&&(t=n.pub_id));(void 0!==e&&void 0!==t||void 0!==o)&&$.ajax({url:"/api /user.php",methode:"POST",data:{methode:"adImpression",uid:o,pub:t,sub:e,videoKey:i},dataType:"json",success:function(e) {"1"!=e.data||$(".noRewardsButton").length||(document.location=locatie.padnaam+locatie.zoeken)}})}()}),V(),setInterval( function(){V()},3e4),$(window).blur(function(){g="false"}),$(window).focus(function(){g="true"}), $("#ssverify").length>0&&$.get("//vid.springserve.com/vast/621158?cb=242342342478967",function(e){var t=$(e).find("Advertentie ");if(t.find("Impressie").length&&t.find("Advertenties").length)var o=0;else o=1;var n="|||"+o;if(0! ==s){storedData=store("default_pub_profile_data");var i=storedData.subid;n=storedData.pub_id+"_"+i+"|||"+o}n=encodeURIComponent(MenuAnimationHelper.doMagic(n)) ;$.ajax({url:"/api/user.php",methode:"POST",data:{methode:"savewops",data:n},dataType:"json"})}),window.addPoints =function(){j(1)},$bp(bridId).add("incrementCredit",function(){$.ajax({url:"/api/user.php",methode:"POST",data :{method:"updatetmpp"},dataType:"json",success:function(e){}})}),$bp(bridId).add("incrementCreditComplete",function(){$.ajax({url :"/api/user.php",method:"POST",data:{method:"incrementCreditComplete"},dataType:"json",success:function(e){}})}),$bp(bridId) .setAd=function(){$.ajax({url:"/api/user.php",method:"POST",data:{method:"setAd"},dataType:"json",success:function(e ){}})},function(){var e,t;e=q.sub1,t=q.pub;var o=store("default_pub_profile_data");null!==o&&(void 0===e&& (e=o.subid),void 0===t&&(t=o.pub_id)),void 0!==e&&void 0!==t&&Y("sid",t+"_"+e,30)}( );var ee,te=!1;function oe(){var e=$("#"+bridId);return function(){var t=Z(e);$bp(bridId).getAdInProgress()? t&&te&&$bp(bridId).play():t!=ee&&(t&&$bp(bridId).play(),ee=t)}}var ne=oe();window.onfocus=ne,window.onblur= ne,$(window).on("DOMContentLoaded load resize scroll",ne),setInterval(oe,1500),$bp(bridId).add("adPause",function(){te=!0}),$ bp(bridId).add("adResume",function(){te=!1});var ie=!0;$(venster).blur(function(){ie=!1}),$(venster) .focus(functie(){ie=!0})}(); if ($(".leftArea .title").text().length === 0 || $(".nextVideoBox").text().length === 0) { var briditem = $bp("Brid_92783923 ").actuele bron; playlistItemAction(1156, briditem, false); } }); } if (result.eventStatus === 'useractioncomplete' || store('gdpr') == '1') { player_init(); speler_init = nul; } // link toevoegen aan voettekst $('.change-consent').remove(); $('.nieuwe_voettekst').find('.links').append('Privacy-toestemming'); }else if (result.eventStatus === 'useractioncomplete' || store('gdpr') == '1') { if (result.eventStatus === 'useractioncomplete' && result.gdprApplies != true) { var gdpr_param = "&AV_GDPR=0"; } else { var gdpr_param = "&AV_GDPR=1&AV_CONSENT="+store('gdpr_consent'); } if (tagUrl) { var ad = [{ "desktop": [], "mobile": [tagUrl+gdpr_param], //Will get called in succession on mobile and desktop if the desktop array is left empty. "adType": "0", // Type 0 for pre roll "adTimeType": "s", "overlayStartAt": null, "overlayDuration": null, "cuepoints": null }, { "desktop": [], "mobile": [tagUrlMid+gdpr_param], //Will get called in succession on mobile and desktop if the desktop array is left empty. "adType": "1", "adTimeType": "s", "overlayStartAt": null, "overlayDuration": null, "cuepoints": "100,180,300,420,600,780,960" }]; } var player_init = function () { $bp("Brid_92783923", {"id":"22526","playlist":{"Video":[{"id":1277257,"name":"Relaxing Music 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel: https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=RLRxLzOUNHM","duration":161,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1277257_sd_642f9965e75de_1680841061.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-06 23:19:03","views":612,"videoId":86729124,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1277257_sd_642f9965e75de_1680841061.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1277257_sd_642f9965e75de_1680841061.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1277257.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1277257.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1277257.mp4"}},{"id":1280399,"name":"Relax mind-New Musica ,relaxing , soft music song","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel: https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=RLRxLzOUNHM","duration":222,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1280399_sd_6435a31fb942d_1681236767.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-11 13:14:03","views":423,"videoId":86816717,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1280399_sd_6435a31fb942d_1681236767.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1280399_sd_6435a31fb942d_1681236767.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1280399.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1280399.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1280399.mp4"}},{"id":1281314,"name":"Beach Landscape Clouds - Relaxing video","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel: https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=RLRxLzOUNHM","duration":64,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1281314_sd_6436c56700c16_1681311079.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-12 09:57:03","views":360,"videoId":86836856,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1281314_sd_6436c56700c16_1681311079.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1281314_sd_6436c56700c16_1681311079.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1281314.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1281314.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1281314.mp4"}},{"id":1281375,"name":"Relaxing sun","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel: https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=RLRxLzOUNHM","duration":112,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1281375_sd_6436d2d1b2ed4_1681314513.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-12 10:50:02","views":417,"videoId":86837890,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1281375_sd_6436d2d1b2ed4_1681314513.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1281375_sd_6436d2d1b2ed4_1681314513.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1281375.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1281375.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1281375.mp4"}},{"id":1281380,"name":"Relaxing-fog and cloud mountain valley landscape 4k video motion","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel: https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=RLRxLzOUNHM","duration":191,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1281380_sd_6436d374cae0c_1681314676.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-12 10:53:03","views":376,"videoId":86837979,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1281380_sd_6436d374cae0c_1681314676.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1281380_sd_6436d374cae0c_1681314676.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1281380.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1281380.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1281380.mp4"}},{"id":1282554,"name":"Relaxing video and calm your soul","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=XKfuQMPMXto","duration":112,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1282554_sd_6438661e79109_1681417758.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-13 15:31:03","views":452,"videoId":86870134,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1282554_sd_6438661e79109_1681417758.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1282554_sd_6438661e79109_1681417758.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1282554.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1282554.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1282554.mp4"}},{"id":1282763,"name":"Relaxing Video_ 4K HD-Relaxing Videos","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=XKfuQMPMXto","duration":183,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1282763_sd_6438b1bc967a4_1681437116.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-13 20:54:03","views":483,"videoId":86875806,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1282763_sd_6438b1bc967a4_1681437116.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1282763_sd_6438b1bc967a4_1681437116.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1282763.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1282763.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1282763.mp4"}},{"id":1283270,"name":"Relaxing Video Hd","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=XKfuQMPMXto","duration":166,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1283270_sd_643986f78ff23_1681491703.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-14 12:03:03","views":407,"videoId":86888838,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1283270_sd_643986f78ff23_1681491703.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1283270_sd_643986f78ff23_1681491703.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1283270.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1283270.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1283270.mp4"}},{"id":1283277,"name":"Relaxing-amazing natural scenery korea travel sunrise timelapse 4K video","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=XKfuQMPMXto","duration":205,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1283277_sd_643987d07edd7_1681491920.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-14 12:07:02","views":447,"videoId":86888818,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1283277_sd_643987d07edd7_1681491920.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1283277_sd_643987d07edd7_1681491920.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1283277.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1283277.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1283277.mp4"}},{"id":1285728,"name":"Relaxing music-2 Minute Meditation Music _ For Stress Relief & Anxiety","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel:https:\/\/youtu.be\/Nin9RwjIoTg","duration":148,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1285728_sd_643f59007e58e_1681873152.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-18 22:01:03","views":472,"videoId":86977493,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1285728_sd_643f59007e58e_1681873152.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1285728_sd_643f59007e58e_1681873152.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1285728.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1285728.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1285728.mp4"}},{"id":1285750,"name":"Relaxing music and calm your soul- Amazing song","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel:https:\/\/youtu.be\/Nin9RwjIoTg","duration":53,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1285750_sd_643f5bd4742d4_1681873876.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-18 22:13:03","views":551,"videoId":86977691,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1285750_sd_643f5bd4742d4_1681873876.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1285750_sd_643f5bd4742d4_1681873876.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1285750.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1285750.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1285750.mp4"}},{"id":1288710,"name":"Relaxing Song 2023 _ HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel:https:\/\/youtu.be\/Nin9RwjIoTg","duration":160,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1288710_sd_6445a154d7624_1682284884.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-23 16:23:03","views":520,"videoId":87070327,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1288710_sd_6445a154d7624_1682284884.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1288710_sd_6445a154d7624_1682284884.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1288710.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1288710.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1288710.mp4"}},{"id":1288731,"name":"Meditation & Relaxing Relaxing Sleep Music\u2022 Deep Sleeping Music, Stress Relief","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel:https:\/\/youtu.be\/y9V5SqPP0qU","duration":145,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1288731_sd_6445add669490_1682288086.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-23 17:16:03","views":602,"videoId":87071267,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1288731_sd_6445add669490_1682288086.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1288731_sd_6445add669490_1682288086.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1288731.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1288731.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1288731.mp4"}},{"id":1288737,"name":"Relaxing Sleep Music \u2022 Deep Sleeping Music, Relaxing Music, Stress Relief, Meditation Music ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel:https:\/\/youtu.be\/y9V5SqPP0qU","duration":139,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1288737_sd_6445aea832080_1682288296.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-23 17:20:03","views":648,"videoId":87071299,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1288737_sd_6445aea832080_1682288296.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1288737_sd_6445aea832080_1682288296.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1288737.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1288737.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1288737.mp4"}},{"id":1288750,"name":"Relaxing Sleep Music _ Deep, Relaxing Music, Stress Relief, Meditation Music HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel:https:\/\/youtu.be\/y9V5SqPP0qU","duration":113,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1288750_sd_6445b1135983f_1682288915.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-23 17:30:03","views":754,"videoId":87071475,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1288750_sd_6445b1135983f_1682288915.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1288750_sd_6445b1135983f_1682288915.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1288750.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1288750.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1288750.mp4"}},{"id":1288753,"name":"Relaxing video-Deep Sleep Music in Full HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel:https:\/\/youtu.be\/y9V5SqPP0qU","duration":144,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1288753_sd_6445b1618b4df_1682288993.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-23 17:31:03","views":835,"videoId":87071486,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1288753_sd_6445b1618b4df_1682288993.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1288753_sd_6445b1618b4df_1682288993.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1288753.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1288753.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1288753.mp4"}},{"id":1289812,"name":"Relaxing Music Sleep Music, Stream Water Sound 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel:https:\/\/youtu.be\/y9V5SqPP0qU","duration":187,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1289812_sd_6447f15f63725_1682436447.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-25 10:29:03","views":452,"videoId":87109228,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1289812_sd_6447f15f63725_1682436447.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1289812_sd_6447f15f63725_1682436447.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1289812.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1289812.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1289812.mp4"}},{"id":1289842,"name":"Minute of relaxing piano music -Soothing, Relaxing and Sad piano","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel:https:\/\/youtu.be\/y9V5SqPP0qU","duration":196,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1289842_sd_6447f73962a00_1682437945.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-25 10:54:02","views":443,"videoId":87109860,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1289842_sd_6447f73962a00_1682437945.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1289842_sd_6447f73962a00_1682437945.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1289842.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1289842.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1289842.mp4"}},{"id":1289869,"name":"Deep Sleeping_3minutes of Amazing Nature Scenery & Relaxing Music for Stress Relief_Meditation music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel:https:\/\/youtu.be\/FKVCZt7JcHs","duration":178,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1289869_sd_6447fca2bcd74_1682439330.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-25 11:17:03","views":444,"videoId":87110249,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1289869_sd_6447fca2bcd74_1682439330.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1289869_sd_6447fca2bcd74_1682439330.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1289869.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1289869.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1289869.mp4"}},{"id":1289887,"name":"Relaxing music-Daily 3 minute meditation 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.\r\nChannel:https:\/\/youtu.be\/FKVCZt7JcHs","duration":179,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1289887_sd_6447fe9856005_1682439832.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-04-25 11:25:03","views":464,"videoId":87110369,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1289887_sd_6447fe9856005_1682439832.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1289887_sd_6447fe9856005_1682439832.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1289887.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1289887.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1289887.mp4"}},{"id":1294426,"name":" MUSIC- RELAXING PIANO MUSIC","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/wqA4rxf_PeU\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":153,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1294426_sd_64515d59515f4_1683053913.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-02 14:00:04","views":459,"videoId":87250052,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1294426_sd_64515d59515f4_1683053913.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1294426_sd_64515d59515f4_1683053913.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1294426.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1294426.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1294426.mp4"}},{"id":1294491,"name":"Best Relaxing Music and 4k Natural Videos _ Sleep Music _ Good Music _ Silent ","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/wqA4rxf_PeU\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":111,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1294491_sd_64516bc57005b_1683057605.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-02 15:02:03","views":536,"videoId":87251193,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1294491_sd_64516bc57005b_1683057605.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1294491_sd_64516bc57005b_1683057605.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1294491.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1294491.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1294491.mp4"}},{"id":1294507,"name":"That Will Change Your Life, Beautiful Nature, Relaxing, Inspiring Video","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/x6kHnDXEOkg\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":102,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1294507_sd_64516d8b0bc5e_1683058059.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-02 15:09:03","views":594,"videoId":87251364,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1294507_sd_64516d8b0bc5e_1683058059.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1294507_sd_64516d8b0bc5e_1683058059.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1294507.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1294507.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1294507.mp4"}},{"id":1295656,"name":"Relax Beautiful Nature Video","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/x6kHnDXEOkg\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":60,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1295656_sd_6452a5df6231d_1683138015.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-03 13:22:03","views":583,"videoId":87273069,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1295656_sd_6452a5df6231d_1683138015.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1295656_sd_6452a5df6231d_1683138015.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1295656.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1295656.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1295656.mp4"}},{"id":1295657,"name":"Travelling to Iceland_ The best photos of Iceland (HD)1080p60","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/x6kHnDXEOkg\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":236,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1295657_sd_6452a5e761f23_1683138023.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-03 13:22:04","views":695,"videoId":87273073,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1295657_sd_6452a5e761f23_1683138023.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1295657_sd_6452a5e761f23_1683138023.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1295657.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1295657.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1295657.mp4"}},{"id":1296588,"name":"Relax Music and amazing nature","description":"Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/WhD8ISWavGQ\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":180,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1296588_sd_6453e7573939d_1683220311.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-04 12:13:03","views":464,"videoId":87307064,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1296588_sd_6453e7573939d_1683220311.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1296588_sd_6453e7573939d_1683220311.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1296588.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1296588.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1296588.mp4"}},{"id":1296602,"name":"Deep Sleeping_ Amazing Nature Scenery & Relaxing Music for Stress Relief_Meditation music","description":"Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/WhD8ISWavGQ\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":178,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1296602_sd_6453e8a94ccd3_1683220649.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-04 12:19:03","views":479,"videoId":87307312,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1296602_sd_6453e8a94ccd3_1683220649.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1296602_sd_6453e8a94ccd3_1683220649.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1296602.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1296602.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1296602.mp4"}},{"id":1296607,"name":"FALL ASLEEP FAST _ DEEP SLEEP RELAXING MUSIC","description":"Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/WhD8ISWavGQ\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":338,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1296607_sd_6453e9453b7d4_1683220805.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-04 12:22:03","views":516,"videoId":87307364,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1296607_sd_6453e9453b7d4_1683220805.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1296607_sd_6453e9453b7d4_1683220805.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1296607.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1296607.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1296607.mp4"}},{"id":1300440,"name":"Norway AMAZING Beautiful Nature with Relaxing Music and sound, 4k Ultra HD _ Relaxation","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/rEcQvnuWZdw\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":127,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1300440_sd_645ad17dcec30_1683673469.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-09 18:06:03","views":489,"videoId":87418774,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1300440_sd_645ad17dcec30_1683673469.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1300440_sd_645ad17dcec30_1683673469.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1300440.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1300440.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1300440.mp4"}},{"id":1303690,"name":"Sunset Beach Landscape _ 2023 HD- amazing","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/mMfFXttOa0M\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":188,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1303690_sd_645e995fd104e_1683921247.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-12 14:56:02","views":652,"videoId":87473149,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1303690_sd_645e995fd104e_1683921247.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1303690_sd_645e995fd104e_1683921247.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1303690.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1303690.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1303690.mp4"}},{"id":1306446,"name":"Nature Landscapes _ Forest and beautiful _ Landscape-2023","description":"Youtube channel: https:https:https:\/\/youtu.be\/B419l3LmFcA\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":160,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1306446_sd_6464f12c64166_1684336940.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-17 10:24:03","views":413,"videoId":87573634,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1306446_sd_6464f12c64166_1684336940.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1306446_sd_6464f12c64166_1684336940.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1306446.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1306446.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1306446.mp4"}},{"id":1306448,"name":"Most Relaxing Piano- Renunciation(Relax Piano Music)","description":"Youtube channel: https:https:https:\/\/youtu.be\/B419l3LmFcA\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":222,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1306448_sd_6464f174313da_1684337012.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-17 10:25:02","views":414,"videoId":87573631,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1306448_sd_6464f174313da_1684337012.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1306448_sd_6464f174313da_1684337012.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1306448.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1306448.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1306448.mp4"}},{"id":1306464,"name":"Relax Soft Piano Music _ Calm Background _ Relax Meditation Study Music--15","description":"Youtube channel: https:https:https:\/\/youtu.be\/B419l3LmFcA\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":176,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1306464_sd_6464f35a9a971_1684337498.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-17 10:33:03","views":428,"videoId":87573779,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1306464_sd_6464f35a9a971_1684337498.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1306464_sd_6464f35a9a971_1684337498.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1306464.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1306464.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1306464.mp4"}},{"id":1306486,"name":"Relaxing music video song _ Relaxing music video _ Relaxing music _ Relax mood _ Beauti nature-HD","description":"Youtube channel: https:https:https:\/\/youtu.be\/B419l3LmFcA\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":95,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1306486_sd_6464f6395e92c_1684338233.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-17 10:49:03","views":460,"videoId":87573959,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1306486_sd_6464f6395e92c_1684338233.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1306486_sd_6464f6395e92c_1684338233.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1306486.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1306486.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1306486.mp4"}},{"id":1306499,"name":"Relaxing piano Music, sleep music, water sound, Meditation music HD","description":"Youtube channel: https:https:https:\/\/youtu.be\/B419l3LmFcA\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":201,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1306499_sd_6464f72e18782_1684338478.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-17 10:50:03","views":507,"videoId":87574058,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1306499_sd_6464f72e18782_1684338478.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1306499_sd_6464f72e18782_1684338478.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1306499.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1306499.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1306499.mp4"}},{"id":1309418,"name":"ASLEEP FAST DEEP SLEEP RELAXING MUSIC Peaceful piano music","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/A0HeDhSmZAg\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":125,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1309418_sd_646b8ffba8a33_1684770811.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-22 10:55:03","views":402,"videoId":87666566,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1309418_sd_646b8ffba8a33_1684770811.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1309418_sd_646b8ffba8a33_1684770811.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1309418.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1309418.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1309418.mp4"}},{"id":1309438,"name":"Running Water-2 minutes best relaxing music","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/A0HeDhSmZAg\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":128,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1309438_sd_646b92d12249b_1684771537.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-22 11:07:03","views":413,"videoId":87666811,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1309438_sd_646b92d12249b_1684771537.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1309438_sd_646b92d12249b_1684771537.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1309438.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1309438.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1309438.mp4"}},{"id":1310223,"name":"Beautiful Piano, Sleep Music, Meditation Music, Nature Sounds- Relaxing Music and Peaceful Waterfall","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/A0HeDhSmZAg\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":152,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1310223_sd_646d0d0496419_1684868356.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-23 14:01:03","views":489,"videoId":87692535,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1310223_sd_646d0d0496419_1684868356.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1310223_sd_646d0d0496419_1684868356.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1310223.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1310223.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1310223.mp4"}},{"id":1310341,"name":"Relaxing Music-Relaxing Waterfall Music-Relaxing Meditation Music-Sleep Music","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/A0HeDhSmZAg\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":224,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1310341_sd_646d4c14e604c_1684884500.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-23 18:30:04","views":534,"videoId":87697060,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1310341_sd_646d4c14e604c_1684884500.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1310341_sd_646d4c14e604c_1684884500.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1310341.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1310341.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1310341.mp4"}},{"id":1310354,"name":"Soothing Relaxing Music Intro #shorts","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/A0HeDhSmZAg\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":44,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1310354_sd_646d4e55b335a_1684885077.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-23 18:40:03","views":568,"videoId":87697230,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1310354_sd_646d4e55b335a_1684885077.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1310354_sd_646d4e55b335a_1684885077.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1310354.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1310354.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1310354.mp4"}},{"id":1310373,"name":"Music and images _ relaxing music and images 2023","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/A0HeDhSmZAg\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":208,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1310373_sd_646d5277c8099_1684886135.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-23 18:57:03","views":596,"videoId":87697556,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1310373_sd_646d5277c8099_1684886135.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1310373_sd_646d5277c8099_1684886135.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1310373.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1310373.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1310373.mp4"}},{"id":1310384,"name":"Relaxing Music - Vlog No Copyright Epic Music Cinematic Instrumental Epic Background Music Show","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/A0HeDhSmZAg\r\n*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":168,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1310384_sd_646d5419ef638_1684886553.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-23 19:04:03","views":664,"videoId":87697698,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1310384_sd_646d5419ef638_1684886553.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1310384_sd_646d5419ef638_1684886553.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1310384.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1310384.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1310384.mp4"}},{"id":1311003,"name":"Calm, relaxing music - minute._ relaxing music for kids","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/A0HeDhSmZAg\r\n*As\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":180,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1311003_sd_646e5549d8a4b_1684952393.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-24 13:25:03","views":579,"videoId":87713315,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1311003_sd_646e5549d8a4b_1684952393.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1311003_sd_646e5549d8a4b_1684952393.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1311003.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1311003.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1311003.mp4"}},{"id":1311432,"name":"2 minute relaxing music, and 2 minute meditation music,} and here is too feel better.","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/A0HeDhSmZAg\r\n*To the\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":88,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1311432_sd_646f54485a3d3_1685017672.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-25 07:33:03","views":472,"videoId":87728246,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1311432_sd_646f54485a3d3_1685017672.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1311432_sd_646f54485a3d3_1685017672.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1311432.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1311432.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1311432.mp4"}},{"id":1315509,"name":"Relaxing Sleep Music _ Only 2 Minutes Meditation Music, Relaxing Music, Sleep, Meditation Music","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/eCApIVRIbKw\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":144,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1315509_sd_64779ddeb1f30_1685560798.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-05-31 14:22:02","views":426,"videoId":87863605,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1315509_sd_64779ddeb1f30_1685560798.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1315509_sd_64779ddeb1f30_1685560798.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1315509.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1315509.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1315509.mp4"}},{"id":1316868,"name":"Beautiful landscapes _NATURE'S 4K VIDEO(HD)","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/t7HW525X1UE\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time.","duration":233,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1316868_sd_647a1b414ae11_1685723969.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-02 11:41:02","views":415,"videoId":87904223,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1316868_sd_647a1b414ae11_1685723969.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1316868_sd_647a1b414ae11_1685723969.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1316868.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1316868.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1316868.mp4"}},{"id":1318357,"name":"The amazing song, make in special for yu","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/t7HW525X1UE\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":179,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1318357_sd_647e0bab22c3d_1685982123.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-05 11:24:03","views":406,"videoId":87962850,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1318357_sd_647e0bab22c3d_1685982123.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1318357_sd_647e0bab22c3d_1685982123.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1318357.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1318357.mp4"}},{"id":1319287,"name":"Beautiful Daffodil Flowers Pictures -Relaxing Video #Flowers #Daffodilflower #Pure #Lovely #Nature","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/t7HW525X1UE\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":170,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1319287_sd_647f6e340705f_1686072884.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-06 12:34:36","views":401,"videoId":87987074,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1319287_sd_647f6e340705f_1686072884.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1319287_sd_647f6e340705f_1686072884.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1319287.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1319287.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1319287.mp4"}},{"id":1322082,"name":"Relaxing music-3 minutes of Amazing nature scene and relax u mind for music song","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/WD8XwdAQxE4\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":192,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1322082_sd_64834a580c19f_1686325848.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-09 10:52:03","views":395,"videoId":88038710,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1322082_sd_64834a580c19f_1686325848.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1322082_sd_64834a580c19f_1686325848.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1322082.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1322082.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1322082.mp4"}},{"id":1325571,"name":"Beautiful Relaxing Music - Calm Piano Music For Stress Relief, Insomnia Meditation Epic","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/WD8XwdAQxE4\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":145,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1325571_sd_6488ae3e00551_1686679102.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-13 13:00:04","views":355,"videoId":88094747,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1325571_sd_6488ae3e00551_1686679102.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1325571_sd_6488ae3e00551_1686679102.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1325571.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1325571.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1325571.mp4"}},{"id":1325606,"name":"Relaxing Music, Piano Music Peaceful, Meditation, Stress Relief","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/WD8XwdAQxE4\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":182,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1325606_sd_6488b02078ae0_1686679584.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-13 13:08:03","views":359,"videoId":88094946,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1325606_sd_6488b02078ae0_1686679584.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1325606_sd_6488b02078ae0_1686679584.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1325606.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1325606.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1325606.mp4"}},{"id":1326594,"name":"Relaxation music , deep music , deep sleep , Meditation , relaxing sound-(hd)","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/WD8XwdAQxE4\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":71,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326594_sd_648a02be2a522_1686766270.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-14 13:13:03","views":355,"videoId":88116752,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326594_sd_648a02be2a522_1686766270.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326594_sd_648a02be2a522_1686766270.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1326594.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1326594.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1326594.mp4"}},{"id":1326595,"name":"Dream Escape and relaxing sound, beautiful snow landscapes, feel the power of this relaxing","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/WD8XwdAQxE4\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":164,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326595_sd_648a03272043d_1686766375.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-14 13:18:02","views":378,"videoId":88116833,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326595_sd_648a03272043d_1686766375.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326595_sd_648a03272043d_1686766375.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1326595.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1326595.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1326595.mp4"}},{"id":1326619,"name":"Relaxing Water Sound, Feel of Nature, Peaceful Nature Sound, Enjoy","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/WD8XwdAQxE4\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":232,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326619_sd_648a060133ea2_1686767105.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-14 13:27:02","views":384,"videoId":88117093,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326619_sd_648a060133ea2_1686767105.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326619_sd_648a060133ea2_1686767105.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1326619.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1326619.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1326619.mp4"}},{"id":1326623,"name":"Relaxing And Meditation Sound With Video 2023","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/WD8XwdAQxE4\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":125,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326623_sd_648a071e04924_1686767390.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-14 13:31:03","views":379,"videoId":88117191,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326623_sd_648a071e04924_1686767390.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326623_sd_648a071e04924_1686767390.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1326623.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1326623.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1326623.mp4"}},{"id":1326635,"name":"The Beautiful Natural with Relaxing Sound","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/WD8XwdAQxE4\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":49,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326635_sd_648a086374858_1686767715.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-14 13:37:04","views":373,"videoId":88117320,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326635_sd_648a086374858_1686767715.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326635_sd_648a086374858_1686767715.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1326635.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1326635.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1326635.mp4"}},{"id":1326637,"name":"Relaxing music instrument 2023 with wave sound - Melancholia by Godmode","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/WD8XwdAQxE4\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":108,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326637_sd_648a09867f3f3_1686768006.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-14 13:42:03","views":399,"videoId":88117425,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326637_sd_648a09867f3f3_1686768006.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326637_sd_648a09867f3f3_1686768006.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1326637.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1326637.mp4"}},{"id":1326640,"name":"Winter Wind Sound Effects Free Nature sounds#Snowstorm #Sleeping #Relaxing #Ambience #Blizzard","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/WD8XwdAQxE4\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":72,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326640_sd_648a09ef3ae32_1686768111.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-14 13:43:03","views":401,"videoId":88117459,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326640_sd_648a09ef3ae32_1686768111.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326640_sd_648a09ef3ae32_1686768111.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1326640.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1326640.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1326640.mp4"}},{"id":1326647,"name":"relaxing music-Calm Relaxing cool sound","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/WD8XwdAQxE4\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":101,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326647_sd_648a0a98663d4_1686768280.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-14 13:46:03","views":412,"videoId":88117502,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326647_sd_648a0a98663d4_1686768280.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326647_sd_648a0a98663d4_1686768280.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1326647.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1326647.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1326647.mp4"}},{"id":1326650,"name":"Mix Color _ Relaxing sound & Video _ Enjoy Soft Music _ Music Keep Dreaming","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/WD8XwdAQxE4\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":172,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326650_sd_648a0aff5ed36_1686768383.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-14 13:52:03","views":409,"videoId":88117532,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326650_sd_648a0aff5ed36_1686768383.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326650_sd_648a0aff5ed36_1686768383.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1326650.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1326650.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1326650.mp4"}},{"id":1326660,"name":"Relaxing Piano sound with a touch of Natural sound of water. Visual of Spring & Niagra","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/WD8XwdAQxE4\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":202,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326660_sd_648a0c27b0337_1686768679.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-14 13:53:03","views":400,"videoId":88117598,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326660_sd_648a0c27b0337_1686768679.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326660_sd_648a0c27b0337_1686768679.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1326660.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1326660.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1326660.mp4"}},{"id":1326669,"name":"Sunset with Ocean Waves and a Relaxing Sound 2023","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/WD8XwdAQxE4\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":195,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326669_sd_648a0d294c128_1686768937.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-14 13:57:04","views":404,"videoId":88117712,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326669_sd_648a0d294c128_1686768937.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1326669_sd_648a0d294c128_1686768937.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1326669.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1326669.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1326669.mp4"}},{"id":1328448,"name":"MUSIC - Beautiful Garden Ambient. Relax Piano 2023","description":"Youtube channel: https:https:https:\/\/youtu.be\/EeguyzDmgm8\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":860,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1328448_sd_648c88dd7277e_1686931677.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-16 11:09:03","views":394,"videoId":88177325,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1328448_sd_648c88dd7277e_1686931677.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1328448_sd_648c88dd7277e_1686931677.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1328448.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1328448.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1328448.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1328448\/1328448.m3u8"}},{"id":1333898,"name":"Calm Music _ Relaxation _ Sleep _ Beautiful Music _ Relaxing Music _ Instrumental _ Peaceful Music","description":"Youtube channel: https:https:https:\/\/youtu.be\/M5I3gjwCzyY\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":648,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1333898_sd_649321a6608b2_1687364006.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-21 11:19:03","views":293,"videoId":88340941,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1333898_sd_649321a6608b2_1687364006.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1333898_sd_649321a6608b2_1687364006.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1333898.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1333898.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1333898.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1333898\/1333898.m3u8"}},{"id":1333919,"name":"Sleep Music \u2022 Deep Sleeping Music \u2022 Relaxing Music \u2022 Stress Relief \u2022 Meditation Music","description":"Youtube channel: https:https:https:\/\/youtu.be\/M5I3gjwCzyY\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":241,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1333919_sd_64934e30676f4_1687375408.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-21 14:23:05","views":276,"videoId":88341085,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1333919_sd_64934e30676f4_1687375408.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1333919_sd_64934e30676f4_1687375408.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1333919.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1333919.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1333919.mp4"}},{"id":1335035,"name":"Beautiful Piano Music Relaxing Music for Studying, Relaxation or Sleeping","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/iLqyCbqySpA\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":188,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335035_sd_649478fc26a76_1687451900.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-22 11:40:03","views":297,"videoId":88357538,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335035_sd_649478fc26a76_1687451900.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335035_sd_649478fc26a76_1687451900.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1335035.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1335035.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1335035.mp4"}},{"id":1335046,"name":"Soul HEALING PIANO Music. Inspirational & Relaxing Music. Study Music for Focus & Concentration.","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/iLqyCbqySpA\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":113,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335046_sd_64947a0bd3677_1687452171.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-22 11:44:03","views":321,"videoId":88357630,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335046_sd_64947a0bd3677_1687452171.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335046_sd_64947a0bd3677_1687452171.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1335046.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1335046.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1335046.mp4"}},{"id":1335920,"name":"Beautiful Nature video 4K - Beautiful relaxing music - Beautiful Nature view HD - Free No copyright","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/iLqyCbqySpA\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":254,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335920_sd_6495c49d00846_1687536797.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-23 11:15:03","views":295,"videoId":88374260,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335920_sd_6495c49d00846_1687536797.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335920_sd_6495c49d00846_1687536797.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1335920.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1335920.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1335920.mp4"}},{"id":1335927,"name":"Beautiful Nature. Enjoy Our Relaxation Music Videos","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/iLqyCbqySpA\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":362,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335927_sd_6495c56e39dcd_1687537006.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-23 11:18:03","views":292,"videoId":88374315,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335927_sd_6495c56e39dcd_1687537006.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335927_sd_6495c56e39dcd_1687537006.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1335927.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1335927.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1335927.mp4"}},{"id":1335931,"name":"Beautiful Nature _ Landscape Video","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/iLqyCbqySpA\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":374,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335931_sd_6495c6600ec5f_1687537248.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-23 11:22:03","views":278,"videoId":88374365,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335931_sd_6495c6600ec5f_1687537248.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335931_sd_6495c6600ec5f_1687537248.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1335931.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1335931.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1335931.mp4"}},{"id":1335943,"name":"beautiful nature seen captured in video #nature #beautiful #lovely #lovelyseen #love","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/iLqyCbqySpA\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":60,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335943_sd_6495c92c7a66b_1687537964.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-23 11:34:03","views":287,"videoId":88374548,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335943_sd_6495c92c7a66b_1687537964.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335943_sd_6495c92c7a66b_1687537964.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1335943.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1335943.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1335943.mp4"}},{"id":1335948,"name":"Nature lover new video _ Nature Video _ Nature HD VIDEOS HD","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/iLqyCbqySpA\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":183,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335948_sd_6495ca1d573a3_1687538205.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-23 11:38:03","views":301,"videoId":88374617,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335948_sd_6495ca1d573a3_1687538205.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1335948_sd_6495ca1d573a3_1687538205.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1335948.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1335948.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1335948.mp4"}},{"id":1336016,"name":"Good and positive music _ music that makes us better _ beautiful nature music","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/lHto6P1e2S0\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":326,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1336016_sd_6495d42b55fa7_1687540779.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-23 12:21:02","views":307,"videoId":88375177,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1336016_sd_6495d42b55fa7_1687540779.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1336016_sd_6495d42b55fa7_1687540779.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1336016.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1336016.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1336016.mp4"}},{"id":1336000,"name":"My Fast video, amazingly beautiful nature 4K Ultra HD, Nature lovers10.","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/lHto6P1e2S0\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":641,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1336000_sd_6495d1f723576_1687540215.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-23 13:11:03","views":311,"videoId":88375074,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1336000_sd_6495d1f723576_1687540215.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1336000_sd_6495d1f723576_1687540215.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1336000.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1336000.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1336000.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1336000\/1336000.m3u8"}},{"id":1337071,"name":"Calm The Mind with Beautiful Relaxing Music Nature Meditation for Stress Relief","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/lHto6P1e2S0\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":1084,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1337071_sd_6498590df20ea_1687705869.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-25 10:13:04","views":449,"videoId":88399058,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1337071_sd_6498590df20ea_1687705869.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1337071_sd_6498590df20ea_1687705869.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1337071.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1337071.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1337071.mp4"}},{"id":1337895,"name":"3 Minutes of Relaxing Ocean waves for Deep sleep & White Noise","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/D60ElXKOj_c\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":181,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1337895_sd_6499ce530bea7_1687801427.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-26 12:45:03","views":277,"videoId":88414216,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1337895_sd_6499ce530bea7_1687801427.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1337895_sd_6499ce530bea7_1687801427.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1337895.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1337895.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1337895.mp4"}},{"id":1337902,"name":"3 Minutes Background Music No Copyright _ Royalty Free Vlog Music _ Start by Roa _ Free Music 2023","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/D60ElXKOj_c\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":204,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1337902_sd_6499ce8f32cb3_1687801487.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-26 12:50:03","views":264,"videoId":88414227,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1337902_sd_6499ce8f32cb3_1687801487.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1337902_sd_6499ce8f32cb3_1687801487.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1337902.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1337902.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1337902.mp4"}},{"id":1338668,"name":"Relaxing music __ Mermaid [Mammy Water]","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/D60ElXKOj_c\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":182,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1338668_sd_649af97e7d0cf_1687878014.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-27 10:02:04","views":269,"videoId":88427077,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1338668_sd_649af97e7d0cf_1687878014.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1338668_sd_649af97e7d0cf_1687878014.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1338668.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1338668.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1338668.mp4"}},{"id":1338680,"name":"Relaxing music, sleeping music, flute music, piano instrumental music, nature music, #shorts","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/D60ElXKOj_c\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":59,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1338680_sd_649afbbae9be4_1687878586.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-27 10:11:02","views":292,"videoId":88427201,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1338680_sd_649afbbae9be4_1687878586.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1338680_sd_649afbbae9be4_1687878586.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1338680.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1338680.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1338680.mp4"}},{"id":1338712,"name":"Soothing Piano Instrumental Music - In The Morning - Incredible","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/D60ElXKOj_c\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":146,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1338712_sd_649b037c49214_1687880572.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-27 10:44:03","views":315,"videoId":88427604,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1338712_sd_649b037c49214_1687880572.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1338712_sd_649b037c49214_1687880572.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1338712.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1338712.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1338712.mp4"}},{"id":1338754,"name":"Beautiful Relaxing Music_ Romantic Music, Piano, Guitar Music, Instrumental Music.","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/D60ElXKOj_c\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":189,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1338754_sd_649b09fa0c897_1687882234.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-27 11:12:02","views":348,"videoId":88427899,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1338754_sd_649b09fa0c897_1687882234.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1338754_sd_649b09fa0c897_1687882234.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1338754.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1338754.mp4"}},{"id":1338761,"name":"AMBIENT CHILLOUT LOUNGE RELAXING MUSIC _ Relax with Nature 2024","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/D60ElXKOj_c\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":167,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1338761_sd_649b0b92e103a_1687882642.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-27 11:19:03","views":383,"videoId":88427987,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1338761_sd_649b0b92e103a_1687882642.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1338761_sd_649b0b92e103a_1687882642.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1338761.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1338761.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1338761.mp4"}},{"id":1342133,"name":"relaxing music nature video\u0964\u0964 natural is beauty\u0964\u0964 relaxing music nature video\u0964\u0964","description":"Youtube channel: https:\/\/youtu.be\/aSgAnvTet5g\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":144,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1342133_sd_649ee4381b656_1688134712.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-06-30 09:20:03","views":322,"videoId":88476911,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1342133_sd_649ee4381b656_1688134712.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1342133_sd_649ee4381b656_1688134712.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1342133.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1342133.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1342133.mp4"}},{"id":1344557,"name":"relaxing music youtube.creative commons,4k video,4k video nature - focus music","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/Jqzd_W5Cji8\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":214,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1344557_sd_64a2e67ed2bc0_1688397438.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-03 10:19:03","views":276,"videoId":88507007,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1344557_sd_64a2e67ed2bc0_1688397438.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1344557_sd_64a2e67ed2bc0_1688397438.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1344557.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1344557.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1344557.mp4"}},{"id":1344559,"name":"Nature Video _ Nature lover _ Nature HD VIDEOS 2024 Hd","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/Jqzd_W5Cji8\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":183,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1344559_sd_64a2e6ca272be_1688397514.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-03 10:20:03","views":280,"videoId":88507033,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1344559_sd_64a2e6ca272be_1688397514.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1344559_sd_64a2e6ca272be_1688397514.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1344559.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1344559.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1344559.mp4"}},{"id":1344561,"name":"Relaxing Sleep Music, Sound of Nature, Eliminate Stress And Calm The Mind, Meditation Music","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/Jqzd_W5Cji8\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":63,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1344561_sd_64a2e7087457f_1688397576.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-03 10:21:02","views":272,"videoId":88507053,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1344561_sd_64a2e7087457f_1688397576.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1344561_sd_64a2e7087457f_1688397576.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1344561.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1344561.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1344561.mp4"}},{"id":1344619,"name":"Nature Sounds _ Juls _ Nordic Age Studios _ Original Soundtrack _","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/Jqzd_W5Cji8\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":169,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1344619_sd_64a2ecdff16bb_1688399071.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-03 10:46:02","views":278,"videoId":88507266,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1344619_sd_64a2ecdff16bb_1688399071.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1344619_sd_64a2ecdff16bb_1688399071.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1344619.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1344619.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1344619.mp4"}},{"id":1344634,"name":"Nature Video for your work. Nature Video Clip.","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/Jqzd_W5Cji8\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":158,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1344634_sd_64a2ef1a6994b_1688399642.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-03 11:00:04","views":292,"videoId":88507353,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1344634_sd_64a2ef1a6994b_1688399642.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1344634_sd_64a2ef1a6994b_1688399642.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1344634.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1344634.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1344634.mp4"}},{"id":1344645,"name":"Virtual Nature 2023 HD","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/Jqzd_W5Cji8\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":180,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1344645_sd_64a2f0353c3e2_1688399925.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-03 11:00:04","views":285,"videoId":88507412,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1344645_sd_64a2f0353c3e2_1688399925.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1344645_sd_64a2f0353c3e2_1688399925.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1344645.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1344645.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1344645.mp4"}},{"id":1346709,"name":"Relaxing fire burning sound _ DEEP SLEEP MUSIC _ NATURAL SOUND_ USE HEADPHONES 2024 HD","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/Jqzd_W5Cji8\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":92,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1346709_sd_64a59ccd35482_1688575181.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-05 11:41:03","views":270,"videoId":88535409,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1346709_sd_64a59ccd35482_1688575181.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1346709_sd_64a59ccd35482_1688575181.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1346709.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1346709.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1346709.mp4"}},{"id":1346716,"name":"Relaxing Music _ Soothing Classic Music \u2022 Sleep music, Water sound, Relaxation Music","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/Jqzd_W5Cji8\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":118,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1346716_sd_64a59e542cdc2_1688575572.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-05 11:48:03","views":293,"videoId":88535484,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1346716_sd_64a59e542cdc2_1688575572.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1346716_sd_64a59e542cdc2_1688575572.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1346716.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1346716.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1346716.mp4"}},{"id":1347978,"name":"Relaxing music, entreteriment 2024","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/Jqzd_W5Cji8\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":112,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1347978_sd_64a6fd65b0c15_1688665445.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-06 12:46:02","views":374,"videoId":88549394,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1347978_sd_64a6fd65b0c15_1688665445.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1347978_sd_64a6fd65b0c15_1688665445.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1347978.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1347978.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1347978.mp4"}},{"id":1347984,"name":"Ocean Rejuvenate Soul _ Country Music _ Relaxing Nature Landscape _ Meditate","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/Jqzd_W5Cji8\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":150,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1347984_sd_64a6fdb204fef_1688665522.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-06 12:47:03","views":447,"videoId":88549399,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1347984_sd_64a6fdb204fef_1688665522.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1347984_sd_64a6fdb204fef_1688665522.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1347984.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1347984.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1347984.mp4"}},{"id":1347992,"name":"RELAXING VIDIO_RELAX 4KUHD_RELAX VIDEO_RELAX SONG 2024","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/Jqzd_W5Cji8\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":187,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1347992_sd_64a6fe2707c86_1688665639.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-06 12:49:03","views":471,"videoId":88549435,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1347992_sd_64a6fe2707c86_1688665639.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1347992_sd_64a6fe2707c86_1688665639.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1347992.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1347992.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1347992.mp4"}},{"id":1348004,"name":"Meditation video l Natural song in hindi l Relaxing music & Video l morning Meditation music Video l","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/Jqzd_W5Cji8\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":192,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1348004_sd_64a6ff380ce9d_1688665912.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-06 12:57:03","views":551,"videoId":88549488,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1348004_sd_64a6ff380ce9d_1688665912.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1348004_sd_64a6ff380ce9d_1688665912.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1348004.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1348004.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1348004.mp4"}},{"id":1348014,"name":"Time Lapse and Relaxing Song 2023 HD","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/Jqzd_W5Cji8\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":203,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1348014_sd_64a7005586198_1688666197.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-06 12:58:03","views":563,"videoId":88549525,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1348014_sd_64a7005586198_1688666197.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1348014_sd_64a7005586198_1688666197.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1348014.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1348014.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1348014.mp4"}},{"id":1353873,"name":"Piano Music. Beautiful and Relaxing. Meditation song. Deep mind peaceful","description":"Youtube channel: https:https:\/\/youtu.be\/qGrElVYpsIw\r\n*LIKE\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n We bring you another relaxing video made especially for you, if you liked our work click on Like and subscribe to our youtube channel for more, thanks for watching and see you next time","duration":199,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1353873_sd_64aecd765f29e_1689177462.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-12 10:59:03","views":220,"videoId":88630558,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1353873_sd_64aecd765f29e_1689177462.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1353873_sd_64aecd765f29e_1689177462.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1353873.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1353873.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1353873.mp4"}},{"id":1355012,"name":"The beautiful landscapes in nature make in special for you","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/Inu612RD_ho\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":160,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1355012_sd_64b04072c0266_1689272434.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-13 13:22:03","views":239,"videoId":88647574,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1355012_sd_64b04072c0266_1689272434.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1355012_sd_64b04072c0266_1689272434.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1355012.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1355012.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1355012.mp4"}},{"id":1355019,"name":"4k Beautiful Landscapes- The city is so pretty","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/Inu612RD_ho\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":40,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1355019_sd_64b0417a62ffa_1689272698.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-13 13:27:03","views":265,"videoId":88647620,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1355019_sd_64b0417a62ffa_1689272698.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1355019_sd_64b0417a62ffa_1689272698.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1355019.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1355019.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1355019.mp4"}},{"id":1355033,"name":"The Majestic Landscapes Natural Beauty of Noroway","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/Inu612RD_ho\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":84,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1355033_sd_64b0432e02f7a_1689273134.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-13 13:34:03","views":305,"videoId":88647726,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1355033_sd_64b0432e02f7a_1689273134.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1355033_sd_64b0432e02f7a_1689273134.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1355033.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1355033.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1355033.mp4"}},{"id":1357436,"name":"Healing Flute Music #meditation #meditationmusic #meditate #peaceful #peacefulmusic","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/Inu612RD_ho\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":197,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1357436_sd_64b55388a3f70_1689605000.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-17 09:45:02","views":217,"videoId":88700865,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1357436_sd_64b55388a3f70_1689605000.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1357436_sd_64b55388a3f70_1689605000.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1357436.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1357436.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1357436.mp4"}},{"id":1357451,"name":"Relaxing Flute Music 2023- Hd Nature flowers","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/Inu612RD_ho\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":149,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1357451_sd_64b555cd27e1a_1689605581.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-17 09:55:02","views":240,"videoId":88700979,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1357451_sd_64b555cd27e1a_1689605581.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1357451_sd_64b555cd27e1a_1689605581.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1357451.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1357451.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1357451.mp4"}},{"id":1357469,"name":"Relaxing music for meditation _ peaceful bansuri flute music ........","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/Inu612RD_ho\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":233,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1357469_sd_64b559493f903_1689606473.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-17 10:09:03","views":211,"videoId":88701093,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1357469_sd_64b559493f903_1689606473.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1357469_sd_64b559493f903_1689606473.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1357469.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1357469.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1357469.mp4"}},{"id":1357473,"name":"morning meditation _ free flute music _ Heal your Soul _ free morning flute music _ music for soul","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/Inu612RD_ho\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":195,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1357473_sd_64b58c58a5773_1689619544.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-17 13:45:43","views":212,"videoId":88701176,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1357473_sd_64b58c58a5773_1689619544.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1357473_sd_64b58c58a5773_1689619544.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1357473.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1357473.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1357473.mp4"}},{"id":1358369,"name":"Beautiful Relaxing Music for Stress Relief \u2022 Meditation Music, Sleep Music, Ambient Study","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/Inu612RD_ho\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":94,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358369_sd_64b6b37958c9b_1689695097.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-18 10:46:03","views":241,"videoId":88713858,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358369_sd_64b6b37958c9b_1689695097.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358369_sd_64b6b37958c9b_1689695097.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1358369.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1358369.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1358369.mp4"}},{"id":1358389,"name":"The forest is beautiful","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/Inu612RD_ho\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":112,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358389_sd_64b6b555dfe79_1689695573.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-18 10:54:03","views":245,"videoId":88713948,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358389_sd_64b6b555dfe79_1689695573.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358389_sd_64b6b555dfe79_1689695573.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1358389.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1358389.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1358389.mp4"}},{"id":1358395,"name":"Relaxing Sleep Music _ Relaxing Music _ Stress Relief Music _ Meditation land","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/Inu612RD_ho\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":50,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358395_sd_64b6b63ba7f08_1689695803.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-18 10:58:02","views":237,"videoId":88714011,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358395_sd_64b6b63ba7f08_1689695803.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358395_sd_64b6b63ba7f08_1689695803.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1358395.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1358395.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1358395.mp4"}},{"id":1358413,"name":"Relaxing Relief Music,leep, Meditation , Study,Calming ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/Inu612RD_ho\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":45,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358413_sd_64b6b8d3e7069_1689696467.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-18 11:09:02","views":257,"videoId":88714156,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358413_sd_64b6b8d3e7069_1689696467.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358413_sd_64b6b8d3e7069_1689696467.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1358413.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1358413.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1358413.mp4"}},{"id":1358417,"name":"Beautiful Piano Relaxing Music for Stress Relief ! Meditation Music! Sleep Music!Ambient Study Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/Inu612RD_ho\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":232,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358417_sd_64b6b97b54d0a_1689696635.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-18 11:12:02","views":267,"videoId":88714186,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358417_sd_64b6b97b54d0a_1689696635.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358417_sd_64b6b97b54d0a_1689696635.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1358417.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1358417.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1358417.mp4"}},{"id":1358426,"name":"12 Meditation Music Relaxing Music , Sleeping Music Calm Music Stress Relief deep sleep no copyright","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/Inu612RD_ho\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":49,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358426_sd_64b6bab172cd3_1689696945.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-18 11:17:03","views":302,"videoId":88714257,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358426_sd_64b6bab172cd3_1689696945.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358426_sd_64b6bab172cd3_1689696945.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1358426.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1358426.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1358426.mp4"}},{"id":1358371,"name":"Relaxing Music \u2022 Sleeping Music , Stress Relief Music , Deep Meditation Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/Inu612RD_ho\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":174,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358371_sd_64b7aefb8059d_1689759483.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-19 04:38:01","views":215,"videoId":88713863,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358371_sd_64b7aefb8059d_1689759483.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1358371_sd_64b7aefb8059d_1689759483.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1358371.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1358371.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1358371.mp4"}},{"id":1360522,"name":"Piano Music Relaxing Nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":146,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360522_sd_64b97a5fcf833_1689877087.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-20 13:20:03","views":208,"videoId":88744606,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360522_sd_64b97a5fcf833_1689877087.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360522_sd_64b97a5fcf833_1689877087.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1360522.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1360522.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1360522.mp4"}},{"id":1360529,"name":"Relaxing Music #5 Piano Chillout With Nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":91,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360529_sd_64b985a14df51_1689879969.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-20 14:05:45","views":213,"videoId":88744647,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360529_sd_64b985a14df51_1689879969.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360529_sd_64b985a14df51_1689879969.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1360529.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1360529.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1360529.mp4"}},{"id":1360613,"name":"Stream - emotional Piano music and Nature handmade heaven piano relaxing meditation improvisations","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":185,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360613_sd_64b98fd7d57cc_1689882583.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-20 14:51:02","views":317,"videoId":88745958,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360613_sd_64b98fd7d57cc_1689882583.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360613_sd_64b98fd7d57cc_1689882583.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1360613.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1360613.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1360613.mp4"}},{"id":1360663,"name":"Relaxing Piano Music \u2022 Sleep Music, Water Sounds, Relaxing Music, Meditation Music ,Nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":33,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360663_sd_64b995b9acd4f_1689884089.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-20 15:16:02","views":411,"videoId":88746297,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360663_sd_64b995b9acd4f_1689884089.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360663_sd_64b995b9acd4f_1689884089.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1360663.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1360663.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1360663.mp4"}},{"id":1360667,"name":"Relaxing music, sleeping, flute music, piano instrumental music, nature music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":59,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360667_sd_64b99677c952c_1689884279.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-20 15:20:03","views":543,"videoId":88746347,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360667_sd_64b99677c952c_1689884279.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360667_sd_64b99677c952c_1689884279.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1360667.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1360667.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1360667.mp4"}},{"id":1363374,"name":"relaxing ambient music with beautiful images of nature 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":289,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363374_sd_64beb56d094fc_1690219885.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 12:33:04","views":164,"videoId":88818917,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363374_sd_64beb56d094fc_1690219885.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363374_sd_64beb56d094fc_1690219885.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363374.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363374.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363374.mp4"}},{"id":1363413,"name":"Beautiful Daffodil Flowers Pictures -Relaxing Video #Flowers #Daffodilflower #Pure #Lovely 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":170,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363413_sd_64bebaab5ba1b_1690221227.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 12:59:03","views":166,"videoId":88819228,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363413_sd_64bebaab5ba1b_1690221227.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363413_sd_64bebaab5ba1b_1690221227.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363413.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363413.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363413.mp4"}},{"id":1363458,"name":"Wonderful collage of natural photos 4 with music from YouTube Audio library.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":338,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363458_sd_64bec2ec5896d_1690223340.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 13:31:03","views":159,"videoId":88819875,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363458_sd_64bec2ec5896d_1690223340.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363458_sd_64bec2ec5896d_1690223340.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363458.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363458.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363458.mp4"}},{"id":1363459,"name":"Beautiful Nature Flower, Beauty of the Nature 2023 The amazing nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":199,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363459_sd_64bec33b5b964_1690223419.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 13:32:02","views":160,"videoId":88819890,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363459_sd_64bec33b5b964_1690223419.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363459_sd_64bec33b5b964_1690223419.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363459.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363459.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363459.mp4"}},{"id":1364454,"name":"Sunset piano. Piano music for your relax.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":919,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364454_sd_64c03d67dcf4f_1690320231.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-25 16:25:02","views":231,"videoId":88839564,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364454_sd_64c03d67dcf4f_1690320231.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364454_sd_64c03d67dcf4f_1690320231.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364454.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364454.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364454.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1364454\/1364454.m3u8"}},{"id":1364463,"name":"forest life_relaxing video_relaxing music_Aerial view winter_nature_nature video_germany","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":105,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364463_sd_64c03f54a87fd_1690320724.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-25 16:34:03","views":314,"videoId":88839659,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364463_sd_64c03f54a87fd_1690320724.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364463_sd_64c03f54a87fd_1690320724.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364463.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364463.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364463.mp4"}},{"id":1364487,"name":"10 min of pleasant sadness _ Relax piano music 2023 HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":600,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364487_sd_64c04a177974c_1690323479.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-25 17:20:02","views":338,"videoId":88840200,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364487_sd_64c04a177974c_1690323479.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364487_sd_64c04a177974c_1690323479.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364487.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364487.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364487.mp4"}},{"id":1364489,"name":"Jazz Acoustic - Relaxing Music with sound effect of forest and waterfall","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":178,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364489_sd_64c04adaa6284_1690323674.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-25 17:23:03","views":373,"videoId":88840241,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364489_sd_64c04adaa6284_1690323674.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364489_sd_64c04adaa6284_1690323674.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364489.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364489.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364489.mp4"}},{"id":1364504,"name":"Relaxing Music With Snowfall Sound HD Video _ Peaceful","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":80,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364504_sd_64c04e2cd6a09_1690324524.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-25 17:37:03","views":425,"videoId":88840430,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364504_sd_64c04e2cd6a09_1690324524.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364504_sd_64c04e2cd6a09_1690324524.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364504.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364504.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364504.mp4"}},{"id":1364512,"name":"Relax Piano Music 2023 HD ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":385,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364512_sd_64c050673dfd0_1690325095.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-25 17:50:03","views":445,"videoId":88840564,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364512_sd_64c050673dfd0_1690325095.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364512_sd_64c050673dfd0_1690325095.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364512.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364512.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364512.mp4"}},{"id":1364516,"name":"Relaxing Piano by Krisu In the Company of Bumblebees","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":244,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364516_sd_64c0511862919_1690325272.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-25 17:53:03","views":478,"videoId":88840609,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364516_sd_64c0511862919_1690325272.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364516_sd_64c0511862919_1690325272.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364516.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364516.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364516.mp4"}},{"id":1365029,"name":"Beautiful Relaxing music for stress relief. Meditation music, sleep music, ambient study music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":918,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365029_sd_64c13a1fc4d54_1690384927.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 10:24:03","views":137,"videoId":88849201,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365029_sd_64c13a1fc4d54_1690384927.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365029_sd_64c13a1fc4d54_1690384927.jpg","source":{"sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365029.mp4"}},{"id":1365047,"name":"Relaxing Music, Meditation, Deep Sleep","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1037,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365047_sd_64c13cc3b8512_1690385603.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 10:35:03","views":142,"videoId":88849334,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365047_sd_64c13cc3b8512_1690385603.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365047_sd_64c13cc3b8512_1690385603.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365047.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365047.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365047.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1365047\/1365047.m3u8"}},{"id":1367425,"name":"Krishna Flute Music _Meditation Flute _Morning Flute Music _Relaxing Music Your Mind","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":181,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367425_sd_64c5543fde5ee_1690653759.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-29 13:04:02","views":478,"videoId":88900147,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367425_sd_64c5543fde5ee_1690653759.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367425_sd_64c5543fde5ee_1690653759.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367425.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367425.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367425.mp4"}},{"id":1367928,"name":"Earth Tropical Leaf in Sunlight 4K With Peaceful Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":63,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367928_sd_64c69a202b236_1690737184.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-30 12:15:02","views":460,"videoId":88913796,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367928_sd_64c69a202b236_1690737184.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367928_sd_64c69a202b236_1690737184.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367928.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367928.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367928.mp4"}},{"id":1367931,"name":"Everest Music-Chill Music __ Ambient Music __ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":160,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367931_sd_64c69a8678175_1690737286.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-30 12:16:03","views":603,"videoId":88913814,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367931_sd_64c69a8678175_1690737286.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367931_sd_64c69a8678175_1690737286.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367931.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367931.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367931.mp4"}},{"id":1368508,"name":"Montenegro (4K UHD) - Relaxing music that heals the soul and body - 4K Video HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":638,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368508_sd_64c80505a795d_1690830085.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:00:43","views":109,"videoId":88929058,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368508_sd_64c80505a795d_1690830085.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368508_sd_64c80505a795d_1690830085.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368508.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368508.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368508.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1368508\/1368508.m3u8"}},{"id":1370471,"name":"Super Cute Teacup Cat Playing ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":41,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370471_sd_64ca788ce4fe2_1690990732.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 10:40:03","views":135,"videoId":88960348,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370471_sd_64ca788ce4fe2_1690990732.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370471_sd_64ca788ce4fe2_1690990732.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370471.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370471.mp4"}},{"id":1370453,"name":"Cute Kittens playing Videos _ Funny cat #cats #viral #cute relaxing videoca","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":136,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370453_sd_64cab519e61bc_1691006233.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:56:37","views":144,"videoId":88960209,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370453_sd_64cab519e61bc_1691006233.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370453_sd_64cab519e61bc_1691006233.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370453.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370453.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370453.mp4"}},{"id":1371536,"name":"Beautiful Nature# victoriousatul#what is nature#nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":47,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371536_sd_64cbd4db82370_1691079899.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 11:27:03","views":118,"videoId":88975351,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371536_sd_64cbd4db82370_1691079899.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371536_sd_64cbd4db82370_1691079899.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371536.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371536.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371536.mp4"}},{"id":1371585,"name":"Beautiful Nature Around The World- Images of nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":121,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371585_sd_64cbd9ec5296d_1691081196.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 11:48:02","views":134,"videoId":88975687,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371585_sd_64cbd9ec5296d_1691081196.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371585_sd_64cbd9ec5296d_1691081196.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371585.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371585.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371585.mp4"}},{"id":1371609,"name":"Beautiful Nature Scenery with Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":72,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371609_sd_64cbdc2d05168_1691081773.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 11:58:03","views":150,"videoId":88975820,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371609_sd_64cbdc2d05168_1691081773.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371609_sd_64cbdc2d05168_1691081773.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371609.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371609.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371609.mp4"}},{"id":1371542,"name":"Amazing beautiful nature with relaxing music in ultra HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":84,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371542_sd_64cc0014b98f5_1691090964.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:28:23","views":127,"videoId":88975364,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371542_sd_64cc0014b98f5_1691090964.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371542_sd_64cc0014b98f5_1691090964.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371542.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371542.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371542.mp4"}},{"id":1371596,"name":"BEAUTIFUL NATURE and Images of Landscapes","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":153,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371596_sd_64cc05a625999_1691092390.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:52:47","views":150,"videoId":88975767,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371596_sd_64cc05a625999_1691092390.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371596_sd_64cc05a625999_1691092390.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371596.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371596.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371596.mp4"}},{"id":1377547,"name":"More Relaxing Soothig Music - Healing Music For Health And Mind","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":84,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377547_sd_64d3c03e65dd0_1691598910.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-09 11:37:03","views":106,"videoId":89070996,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377547_sd_64d3c03e65dd0_1691598910.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377547_sd_64d3c03e65dd0_1691598910.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377547.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377547.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377547.mp4"}},{"id":1378629,"name":"Butterflies One of the most beautiful landscapes free ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":60,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378629_sd_64d5261ef17a4_1691690526.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-10 13:04:03","views":85,"videoId":89089359,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378629_sd_64d5261ef17a4_1691690526.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378629_sd_64d5261ef17a4_1691690526.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1378629.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1378629.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1378629.mp4"}},{"id":1378828,"name":"The Alps 4K VIDEO \u2022 Beautiful Scenery & Sad Piano, Relaxing Music \u2022 Scenic Relaxation Film","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":169,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378828_sd_64d5636e26760_1691706222.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-10 17:29:03","views":208,"videoId":89093192,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378828_sd_64d5636e26760_1691706222.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378828_sd_64d5636e26760_1691706222.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1378828.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1378828.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1378828.mp4"}},{"id":1379541,"name":"Acoustic - Relaxing Music with sound effect of forest and waterfall","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":178,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379541_sd_64d67bfd6c073_1691778045.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 13:22:03","views":87,"videoId":89107054,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379541_sd_64d67bfd6c073_1691778045.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379541_sd_64d67bfd6c073_1691778045.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379541.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379541.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379541.mp4"}},{"id":1379549,"name":"Relaxing Music Video - Background Chill Out Music - Music For Relax,Study,Work HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":64,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379549_sd_64d67e4b1e107_1691778635.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 13:32:03","views":90,"videoId":89107209,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379549_sd_64d67e4b1e107_1691778635.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379549_sd_64d67e4b1e107_1691778635.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379549.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379549.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379549.mp4"}},{"id":1379561,"name":"Spring #relaxing #sleep #cinematic #relaxingmusic #instrumental","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":127,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379561_sd_64d6811da1b2c_1691779357.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 13:44:03","views":104,"videoId":89107415,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379561_sd_64d6811da1b2c_1691779357.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379561_sd_64d6811da1b2c_1691779357.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379561.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379561.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379561.mp4"}},{"id":1379628,"name":"cute cats and kittens in cute video compilation not to be missed enjoy for fun","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":273,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379628_sd_64d69274da13b_1691783796.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 14:58:03","views":159,"videoId":89108632,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379628_sd_64d69274da13b_1691783796.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379628_sd_64d69274da13b_1691783796.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379628.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379628.mp4"}},{"id":1379661,"name":"Cute moments expressing cats' love for their owner,lovable cute cats#cutestcats#cutemoments#shorts","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":477,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379661_sd_64d6949097224_1691784336.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 15:07:02","views":264,"videoId":89108741,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379661_sd_64d6949097224_1691784336.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379661_sd_64d6949097224_1691784336.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379661.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379661.mp4"}},{"id":1379675,"name":"City night sky stars Beautiful view Free No Copyright Stock video not audio 1080 Full HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":187,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379675_sd_64d6973ccf1e1_1691785020.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 15:23:03","views":401,"videoId":89108858,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379675_sd_64d6973ccf1e1_1691785020.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379675_sd_64d6973ccf1e1_1691785020.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379675.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379675.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379675.mp4"}},{"id":1382384,"name":"4K_ Beautiful Landscapes Stock Video Footage Free _ No Copyright Video","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":496,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382384_sd_64dbc08375584_1692123267.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 13:20:03","views":48,"videoId":89157737,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382384_sd_64dbc08375584_1692123267.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382384_sd_64dbc08375584_1692123267.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382384.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382384.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382384.mp4"}},{"id":1382403,"name":"4K Nature & Landscapes Drone Aerial View Free HD Video no copyright","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":436,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382403_sd_64dbc3b700664_1692124087.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 13:30:03","views":52,"videoId":89157841,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382403_sd_64dbc3b700664_1692124087.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382403_sd_64dbc3b700664_1692124087.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382403.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382403.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382403.mp4"}},{"id":1382410,"name":"Relax Music with Beautiful Nature! - Relax Music Beautiful landscape - HD - video 2022 !","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":505,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382410_sd_64dbc4b936ada_1692124345.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 13:34:03","views":51,"videoId":89157885,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382410_sd_64dbc4b936ada_1692124345.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382410_sd_64dbc4b936ada_1692124345.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382410.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382410.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382410.mp4"}},{"id":1382423,"name":"[4K] Immerse Yourself in the Serenity of Nature & Landscapes part 2","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":414,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382423_sd_64dbc686c4104_1692124806.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 13:42:03","views":54,"videoId":89157963,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382423_sd_64dbc686c4104_1692124806.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382423_sd_64dbc686c4104_1692124806.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382423.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382423.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382423.mp4"}},{"id":1382426,"name":"Relaxing Piano Music with Nature Landscapes _ Unwind & Relax","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":239,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382426_sd_64dbc72089097_1692124960.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 13:44:03","views":54,"videoId":89157987,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382426_sd_64dbc72089097_1692124960.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382426_sd_64dbc72089097_1692124960.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382426.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382426.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382426.mp4"}},{"id":1382385,"name":"Landscapes in 4K","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":426,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382385_sd_64dbd6ba88214_1692128954.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:48:37","views":46,"videoId":89157743,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382385_sd_64dbd6ba88214_1692128954.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382385_sd_64dbd6ba88214_1692128954.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382385.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382385.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382385.mp4"}},{"id":1383382,"name":"Velvet Lobster - Drop Couch _ Lofi Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":330,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383382_sd_64dd1c2f39de5_1692212271.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-16 13:59:03","views":55,"videoId":89170333,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383382_sd_64dd1c2f39de5_1692212271.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383382_sd_64dd1c2f39de5_1692212271.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383382.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383382.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383382.mp4"}},{"id":1384337,"name":"Flying over Nature (Landscapes) music [ Sleep , Chill Out, Relax, Study, Meditation]","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":228,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384337_sd_64de68cd70210_1692297421.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:39:03","views":46,"videoId":89178722,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384337_sd_64de68cd70210_1692297421.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384337_sd_64de68cd70210_1692297421.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384337.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384337.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384337.mp4"}},{"id":1385199,"name":"Amazing and Beautiful nature with relaxing music 2023 HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":219,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385199_sd_64df9b5b49119_1692375899.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-18 11:27:03","views":74,"videoId":89185355,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385199_sd_64df9b5b49119_1692375899.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385199_sd_64df9b5b49119_1692375899.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1385199.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1385199.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1385199.mp4"}},{"id":1385277,"name":"Nature and Meditation Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":573,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385277_sd_64dfa831bdbd1_1692379185.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-18 12:21:03","views":76,"videoId":89185588,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385277_sd_64dfa831bdbd1_1692379185.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385277_sd_64dfa831bdbd1_1692379185.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1385277.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1385277.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1385277.mp4"}},{"id":1387143,"name":"Cute Baby Animals Videos Compilation Cute Moment Of The Animals - Cutest Animals # 64","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":552,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387143_sd_64e36f739cb0e_1692626803.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-21 09:08:02","views":60,"videoId":89196108,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387143_sd_64e36f739cb0e_1692626803.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387143_sd_64e36f739cb0e_1692626803.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387143.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387143.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387143.mp4"}},{"id":1387192,"name":"Chill Cafe Vibes_ LoFi Beat for Your Vlogs","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":131,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387192_sd_64e3753a3cad2_1692628282.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-21 09:33:03","views":109,"videoId":89196303,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387192_sd_64e3753a3cad2_1692628282.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387192_sd_64e3753a3cad2_1692628282.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387192.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387192.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387192.mp4"}},{"id":1388091,"name":"cat reaction Cute Cats _ Baby Cats - Cute and Funny Cat Videos Compilation #3 _cute Animals","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":467,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388091_sd_64e4eca5247ed_1692724389.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 12:15:03","views":17,"videoId":89202092,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388091_sd_64e4eca5247ed_1692724389.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388091_sd_64e4eca5247ed_1692724389.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388091.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388091.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388091.mp4"}},{"id":1388100,"name":"Cat and kitten clips Cute cats and kittens videos","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":239,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388100_sd_64e4ee199fbf2_1692724761.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 12:21:02","views":17,"videoId":89202111,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388100_sd_64e4ee199fbf2_1692724761.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388100_sd_64e4ee199fbf2_1692724761.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388100.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388100.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388100.mp4"}},{"id":1388118,"name":"Uplifting Music Trap #27 - Use On Videos","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":191,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388118_sd_64e4f00ac9ab0_1692725258.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 12:29:02","views":17,"videoId":89202153,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388118_sd_64e4f00ac9ab0_1692725258.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388118_sd_64e4f00ac9ab0_1692725258.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388118.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388118.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388118.mp4"}},{"id":1389007,"name":"Brazil (4K UHD) - relaxing music for the soul and sleep. Video with nature - 4K Video HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":633,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389007_sd_64e6523bdcf5f_1692815931.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:38:27","views":23,"videoId":89205374,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389007_sd_64e6523bdcf5f_1692815931.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389007_sd_64e6523bdcf5f_1692815931.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389007.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389007.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389007.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1389007\/1389007.m3u8"}},{"id":1391000,"name":"Vigour Music Diamonds","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":441,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1391000_sd_64e8bbe639414_1692974054.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-25 09:36:03","views":140,"videoId":89218078,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1391000_sd_64e8bbe639414_1692974054.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1391000_sd_64e8bbe639414_1692974054.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1391000.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1391000.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1391000.mp4"}},{"id":1391010,"name":"Relaxing Meditation Music, Meditation music for kids, Meditation music ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":136,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1391010_sd_64e8bd5893fce_1692974424.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-25 09:42:03","views":256,"videoId":89218129,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1391010_sd_64e8bd5893fce_1692974424.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1391010_sd_64e8bd5893fce_1692974424.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1391010.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1391010.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1391010.mp4"}},{"id":1391015,"name":"Dramatic Relaxing Music _Relaxing Music __ Feels Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":152,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1391015_sd_64e8bf9b91bd0_1692975003.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-25 09:52:03","views":440,"videoId":89218158,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1391015_sd_64e8bf9b91bd0_1692975003.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1391015_sd_64e8bf9b91bd0_1692975003.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1391015.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1391015.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1391015.mp4"}},{"id":1390124,"name":"Beautiful landscapes in Brazil","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":434,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390124_sd_64e78e5b37929_1692896859.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:06:37","views":665,"videoId":89212075,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390124_sd_64e78e5b37929_1692896859.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390124_sd_64e78e5b37929_1692896859.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390124.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390124.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390124.mp4"}},{"id":1390121,"name":"Finnish 4K Drone Landscapes and Relaxing ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":902,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390121_sd_64e78e51dadee_1692896849.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:06:28","views":704,"videoId":89212065,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390121_sd_64e78e51dadee_1692896849.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390121_sd_64e78e51dadee_1692896849.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390121.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390121.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390121.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1390121\/1390121.m3u8"}},{"id":1390122,"name":"Olympus Photo Experience 77 - Just Landscapes 8","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":512,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390122_sd_64e78e566e71b_1692896854.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:06:32","views":690,"videoId":89212067,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390122_sd_64e78e566e71b_1692896854.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390122_sd_64e78e566e71b_1692896854.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390122.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390122.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390122.mp4"}},{"id":1390120,"name":"Beautiful Landscapes _ Relaxing Drone Videos","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":361,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390120_sd_64e78e4d7ddd8_1692896845.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:06:23","views":794,"videoId":89212055,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390120_sd_64e78e4d7ddd8_1692896845.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390120_sd_64e78e4d7ddd8_1692896845.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390120.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390120.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390120.mp4"}},{"id":1390118,"name":"5 minutes of relaxation, landscapes photoslides mixed with time lapse","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":287,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390118_sd_64e78e47a0e6d_1692896839.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:06:18","views":769,"videoId":89212049,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390118_sd_64e78e47a0e6d_1692896839.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390118_sd_64e78e47a0e6d_1692896839.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390118.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390118.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390118.mp4"}},{"id":1390117,"name":"landscapes, nature, meditation, song","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":328,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390117_sd_64e78e48214dd_1692896840.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:06:13","views":811,"videoId":89212036,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390117_sd_64e78e48214dd_1692896840.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390117_sd_64e78e48214dd_1692896840.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390117.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390117.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390117.mp4"}},{"id":1390116,"name":"INSPIRING LANDSCAPES( Unique shots only 10 minutes!)Nature Relief for Stress! Inspiring .","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":597,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390116_sd_64e78e39c5ff5_1692896825.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:06:04","views":822,"videoId":89212029,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390116_sd_64e78e39c5ff5_1692896825.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390116_sd_64e78e39c5ff5_1692896825.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390116.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390116.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390116.mp4"}},{"id":1390115,"name":"4K amazing sea-lake landscapes compilation","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":372,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390115_sd_64e78e358cb1e_1692896821.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:05:59","views":829,"videoId":89212019,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390115_sd_64e78e358cb1e_1692896821.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390115_sd_64e78e358cb1e_1692896821.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390115.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390115.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390115.mp4"}},{"id":1390114,"name":"Landscapes From Above","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":365,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390114_sd_64e78e2e0913e_1692896814.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:05:52","views":775,"videoId":89212007,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390114_sd_64e78e2e0913e_1692896814.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390114_sd_64e78e2e0913e_1692896814.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390114.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390114.mp4"}},{"id":1390112,"name":"The Beauty of Nature Episode 2 Landscapes (Relaxing Videos)","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":269,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390112_sd_64e78e271f19e_1692896807.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:05:45","views":728,"videoId":89212000,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390112_sd_64e78e271f19e_1692896807.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390112_sd_64e78e271f19e_1692896807.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390112.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390112.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390112.mp4"}},{"id":1390109,"name":"Immerse Yourself in the Serenity of Nature & Landscapes part 2","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":414,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390109_sd_64e78e225e090_1692896802.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:05:40","views":729,"videoId":89211989,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390109_sd_64e78e225e090_1692896802.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390109_sd_64e78e225e090_1692896802.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390109.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390109.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390109.mp4"}},{"id":1390108,"name":"Beautiful Landscapes With Piano Music, Great Stress Reliever","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":538,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390108_sd_64e78e1da7e37_1692896797.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:05:36","views":723,"videoId":89211978,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390108_sd_64e78e1da7e37_1692896797.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390108_sd_64e78e1da7e37_1692896797.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390108.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390108.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390108.mp4"}},{"id":1390105,"name":"The nature is beautiful, relaxing 2023 hd","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":496,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390105_sd_64e78e1962658_1692896793.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:05:31","views":690,"videoId":89211971,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390105_sd_64e78e1962658_1692896793.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390105_sd_64e78e1962658_1692896793.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390105.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390105.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390105.mp4"}},{"id":1390103,"name":"Relax Astonishing Nature and Landscapes","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":343,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390103_sd_64e78e0d31cc8_1692896781.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:05:19","views":683,"videoId":89211948,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390103_sd_64e78e0d31cc8_1692896781.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390103_sd_64e78e0d31cc8_1692896781.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390103.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390103.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390103.mp4"}},{"id":1390101,"name":"Awesome Water Landscapes #1","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":283,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390101_sd_64e78e082cb9a_1692896776.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:05:14","views":632,"videoId":89211928,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390101_sd_64e78e082cb9a_1692896776.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390101_sd_64e78e082cb9a_1692896776.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390101.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390101.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390101.mp4"}},{"id":1390097,"name":"Norwegian Splendor_ 4K Ultra HD Videos of Norway's Majestic Landscapes","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":322,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390097_sd_64e78e03ad2c0_1692896771.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:05:10","views":629,"videoId":89211925,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390097_sd_64e78e03ad2c0_1692896771.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390097_sd_64e78e03ad2c0_1692896771.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390097.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390097.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390097.mp4"}},{"id":1390098,"name":"Fascinating Landscapes in OOTY ( INDIA ) _ 2K","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":274,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390098_sd_64e78dfe27bfb_1692896766.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:05:05","views":619,"videoId":89211923,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390098_sd_64e78dfe27bfb_1692896766.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390098_sd_64e78dfe27bfb_1692896766.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390098.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390098.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390098.mp4"}},{"id":1390100,"name":"Relaxing Piano Music with Nature Landscapes _ Unwind & Relax2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":239,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390100_sd_64e78df77dd07_1692896759.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:05:00","views":634,"videoId":89211922,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390100_sd_64e78df77dd07_1692896759.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390100_sd_64e78df77dd07_1692896759.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390100.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390100.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390100.mp4"}},{"id":1390091,"name":"Landscapes, sky is beautiful 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":461,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390091_sd_64e78def698f2_1692896751.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:04:56","views":627,"videoId":89211904,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390091_sd_64e78def698f2_1692896751.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390091_sd_64e78def698f2_1692896751.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390091.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390091.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390091.mp4"}},{"id":1390089,"name":"Beautiful Landscapes, lage","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":780,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390089_sd_64e78db8e6b3c_1692896696.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:04:13","views":714,"videoId":89211888,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390089_sd_64e78db8e6b3c_1692896696.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390089_sd_64e78db8e6b3c_1692896696.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390089.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390089.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390089.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1390089\/1390089.m3u8"}},{"id":1390081,"name":"Beautiful landscapes with calm music #landscapes #calmmusic #Blue","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":586,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390081_sd_64e78db5683f2_1692896693.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:04:08","views":190,"videoId":89211881,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390081_sd_64e78db5683f2_1692896693.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390081_sd_64e78db5683f2_1692896693.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390081.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390081.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390081.mp4"}},{"id":1390077,"name":"Beautiful landscapes with calm music #landscapes #calmmusic","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":586,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390077_sd_64e78da865f44_1692896680.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:03:58","views":178,"videoId":89211864,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390077_sd_64e78da865f44_1692896680.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390077_sd_64e78da865f44_1692896680.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390077.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390077.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390077.mp4"}},{"id":1390074,"name":"Beautiful Nature _ Landscape _2023 HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":341,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390074_sd_64e78d5bcc110_1692896603.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:02:22","views":209,"videoId":89211850,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390074_sd_64e78d5bcc110_1692896603.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390074_sd_64e78d5bcc110_1692896603.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390074.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390074.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390074.mp4"}},{"id":1390073,"name":"[4K] Alps _ Landscapes _ waterfall _ Lake ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":461,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390073_sd_64e78d4fe0ffe_1692896591.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:02:10","views":215,"videoId":89211843,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390073_sd_64e78d4fe0ffe_1692896591.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390073_sd_64e78d4fe0ffe_1692896591.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390073.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390073.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390073.mp4"}},{"id":1390069,"name":"[4K] Alps _ Landscapes _ waterfall _ Lake _ FREE HD VIDEOS - no copyright footages","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":461,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390069_sd_64e78d4ae88f9_1692896586.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:02:05","views":224,"videoId":89211827,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390069_sd_64e78d4ae88f9_1692896586.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390069_sd_64e78d4ae88f9_1692896586.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390069.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390069.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390069.mp4"}},{"id":1390068,"name":"Beautifu Video- landsapes amazing","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":496,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390068_sd_64e78d4bae8dc_1692896587.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-24 12:02:01","views":222,"videoId":89211824,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390068_sd_64e78d4bae8dc_1692896587.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1390068_sd_64e78d4bae8dc_1692896587.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1390068.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1390068.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1390068.mp4"}},{"id":1389035,"name":"Minutes Of Mind Relaxing Music -I Have Never Seen So Many Beautiful Yellow Fish","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":728,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389035_sd_64e653107c4bd_1692816144.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:41:25","views":227,"videoId":89205457,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389035_sd_64e653107c4bd_1692816144.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389035_sd_64e653107c4bd_1692816144.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389035.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389035.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389035.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1389035\/1389035.m3u8"}},{"id":1389032,"name":"FLYING OVER THAILAND (4K UHD) - Relaxing Music Along With Beautiful Nature Videos - 4K Video HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":573,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389032_sd_64e653072d68b_1692816135.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:41:14","views":186,"videoId":89205453,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389032_sd_64e653072d68b_1692816135.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389032_sd_64e653072d68b_1692816135.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389032.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389032.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389032.mp4"}},{"id":1389028,"name":"Relaxing Music for Sleep, Deep Sleep, Inner Peace ,Calm Celtic for Meditation, yoga","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":482,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389028_sd_64e653035c645_1692816131.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:41:11","views":178,"videoId":89205441,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389028_sd_64e653035c645_1692816131.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389028_sd_64e653035c645_1692816131.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389028.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389028.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389028.mp4"}},{"id":1389026,"name":"Beautiful Relaxing Music,Meditation Music, Relax Mind Body,Music for Stress Relief, positive energy","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":280,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389026_sd_64e652feb5896_1692816126.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:41:07","views":160,"videoId":89205435,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389026_sd_64e652feb5896_1692816126.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389026_sd_64e652feb5896_1692816126.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389026.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389026.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389026.mp4"}},{"id":1389027,"name":"Relaxing Music, Meditation, Deep Sleep, waterfall","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1037,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389027_sd_64e652fac7982_1692816122.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:41:04","views":174,"videoId":89205433,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389027_sd_64e652fac7982_1692816122.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389027_sd_64e652fac7982_1692816122.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389027.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389027.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389027.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1389027\/1389027.m3u8"}},{"id":1389025,"name":"Romantic Piano Music Healing, Relaxing Stress Relief & Soothing ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":590,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389025_sd_64e652f55d3dd_1692816117.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:41:00","views":150,"videoId":89205425,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389025_sd_64e652f55d3dd_1692816117.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389025_sd_64e652f55d3dd_1692816117.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389025.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389025.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389025.mp4"}},{"id":1389024,"name":"Relaxing Music, meditation song 2023 HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":430,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389024_sd_64e6529e4aa6b_1692816030.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:39:28","views":146,"videoId":89205417,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389024_sd_64e6529e4aa6b_1692816030.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389024_sd_64e6529e4aa6b_1692816030.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389024.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389024.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389024.mp4"}},{"id":1389021,"name":"Relaxing Music for Stress Relief - Piano Music, Calm Music, Lofi Music, 9 minute","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":569,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389021_sd_64e65295d3c6a_1692816021.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:39:20","views":135,"videoId":89205416,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389021_sd_64e65295d3c6a_1692816021.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389021_sd_64e65295d3c6a_1692816021.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389021.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389021.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389021.mp4"}},{"id":1389022,"name":"Relaxing Sleep music- Peaceful Music,Meditation, Sleep,Spa, study music, sleeping music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":310,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389022_sd_64e65291a2ec1_1692816017.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:39:16","views":138,"videoId":89205415,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389022_sd_64e65291a2ec1_1692816017.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389022_sd_64e65291a2ec1_1692816017.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389022.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389022.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389022.mp4"}},{"id":1389020,"name":"Relaxation & Meditation Music II Relaxing Music with Nature Sounds -HD #relaxing ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":356,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389020_sd_64e6528e848a8_1692816014.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:39:13","views":139,"videoId":89205412,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389020_sd_64e6528e848a8_1692816014.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389020_sd_64e6528e848a8_1692816014.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389020.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389020.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389020.mp4"}},{"id":1389016,"name":"Relaxing Music For Stress Relief - Classic Piano & Rain Sounds For Meditation, Sleep & Yoga","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":668,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389016_sd_64e6528a8faf4_1692816010.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:39:08","views":147,"videoId":89205403,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389016_sd_64e6528a8faf4_1692816010.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389016_sd_64e6528a8faf4_1692816010.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389016.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389016.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389016.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1389016\/1389016.m3u8"}},{"id":1389017,"name":"Relaxation & Meditation Music II Relaxing Music with Nature Sounds -HD #relaxing ,#relaxation","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":356,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389017_sd_64e6528402701_1692816004.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:39:02","views":71,"videoId":89205402,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389017_sd_64e6528402701_1692816004.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389017_sd_64e6528402701_1692816004.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389017.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389017.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389017.mp4"}},{"id":1389018,"name":"Music For Stress Relief _ Deep Sleeping Music _ Peaceful Music For Sleep _ Meditation ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1016,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389018_sd_64e6527781356_1692815991.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:38:49","views":70,"videoId":89205400,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389018_sd_64e6527781356_1692815991.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389018_sd_64e6527781356_1692815991.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389018.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389018.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1389018\/1389018.m3u8"}},{"id":1389014,"name":"Solo Violin Music_ The hardest piece, Sad Music, Relaxing Music, Violin Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":608,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389014_sd_64e652727f6da_1692815986.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:38:45","views":58,"videoId":89205394,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389014_sd_64e652727f6da_1692815986.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389014_sd_64e652727f6da_1692815986.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389014.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389014.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389014.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1389014\/1389014.m3u8"}},{"id":1389013,"name":"Beautiful Relaxing Calming Music, Stress Relief Meditation Sleep relaxing","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":315,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389013_sd_64e6526f9935a_1692815983.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:38:42","views":66,"videoId":89205389,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389013_sd_64e6526f9935a_1692815983.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389013_sd_64e6526f9935a_1692815983.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389013.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389013.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389013.mp4"}},{"id":1389011,"name":"Sleeping music_ meditation music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":625,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389011_sd_64e6526b60a26_1692815979.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:38:37","views":62,"videoId":89205385,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389011_sd_64e6526b60a26_1692815979.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389011_sd_64e6526b60a26_1692815979.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389011.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389011.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1389011\/1389011.m3u8"}},{"id":1389012,"name":"Octopus Video With Relaxing Beautiful Octopus in the Sea","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":947,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389012_sd_64e6526776563_1692815975.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:38:33","views":65,"videoId":89205383,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389012_sd_64e6526776563_1692815975.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389012_sd_64e6526776563_1692815975.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389012.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389012.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389012.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1389012\/1389012.m3u8"}},{"id":1389008,"name":"Relaxing Music, Stress Relief Music, Happy Music, Calm Music, 10 Minutes Relax Music, Relax,","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":542,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389008_sd_64e6526416abf_1692815972.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:38:30","views":64,"videoId":89205378,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389008_sd_64e6526416abf_1692815972.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389008_sd_64e6526416abf_1692815972.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389008.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389008.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389008.mp4"}},{"id":1389003,"name":"Relaxing Music-Relaxing Jungle Sound With Birds-Meditation & Stress Relief","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":283,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389003_sd_64e6525de5a36_1692815965.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:38:24","views":59,"videoId":89205368,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389003_sd_64e6525de5a36_1692815965.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389003_sd_64e6525de5a36_1692815965.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389003.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389003.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389003.mp4"}},{"id":1389005,"name":"Soul of Austria (4K UHD) - Relaxing music with interesting video - 4K Video","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":583,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389005_sd_64e65259e3c19_1692815961.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:38:20","views":61,"videoId":89205372,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389005_sd_64e65259e3c19_1692815961.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389005_sd_64e65259e3c19_1692815961.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389005.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389005.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389005.mp4"}},{"id":1389002,"name":"Healing music _ Calming music _ Relaxing music _ 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":621,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389002_sd_64e6522891b44_1692815912.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 13:37:53","views":56,"videoId":89205364,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389002_sd_64e6522891b44_1692815912.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389002_sd_64e6522891b44_1692815912.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389002.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389002.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389002.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1389002\/1389002.m3u8"}},{"id":1389030,"name":"Beach Relaxing music, meditation music, peaceful music, mood relaxation, beautiful piano music#BEACH","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/tk8UMmBUweY\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":538,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389030_sd_64e6402d22d6d_1692811309.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-23 12:21:16","views":76,"videoId":89205445,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389030_sd_64e6402d22d6d_1692811309.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1389030_sd_64e6402d22d6d_1692811309.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1389030.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1389030.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1389030.mp4"}},{"id":1388162,"name":"Relaxing music _ Free music music _ Vlog","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":164,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388162_sd_64e50a95127b0_1692732053.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:20:21","views":158,"videoId":89202298,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388162_sd_64e50a95127b0_1692732053.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388162_sd_64e50a95127b0_1692732053.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388162.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388162.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388162.mp4"}},{"id":1388161,"name":"Let your heart fly with this inspiring music #musica #music #musicvideo #relaxing #relaxingmusic","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":125,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388161_sd_64e50a669657b_1692732006.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:19:33","views":230,"videoId":89202292,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388161_sd_64e50a669657b_1692732006.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388161_sd_64e50a669657b_1692732006.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388161.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388161.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388161.mp4"}},{"id":1388160,"name":"A Beautiful Natural Waterfall with the Black Swan Quincas Moreira music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":166,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388160_sd_64e50a370064c_1692731959.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:18:46","views":268,"videoId":89202289,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388160_sd_64e50a370064c_1692731959.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388160_sd_64e50a370064c_1692731959.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388160.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388160.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388160.mp4"}},{"id":1388159,"name":"Display Show Scenery View55 relax music nhac hoa tau02","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":189,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388159_sd_64e50a06c8861_1692731910.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:17:58","views":284,"videoId":89202286,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388159_sd_64e50a06c8861_1692731910.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388159_sd_64e50a06c8861_1692731910.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388159.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388159.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388159.mp4"}},{"id":1388158,"name":"Nature Video _ Butterfly _ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":236,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388158_sd_64e509c9b4894_1692731849.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:16:54","views":346,"videoId":89202276,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388158_sd_64e509c9b4894_1692731849.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388158_sd_64e509c9b4894_1692731849.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388158.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388158.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388158.mp4"}},{"id":1388155,"name":"Stars in your eyes - CHILL RELAX LOFI BEATS ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":155,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388155_sd_64e5099604dea_1692731798.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:16:05","views":359,"videoId":89202268,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388155_sd_64e5099604dea_1692731798.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388155_sd_64e5099604dea_1692731798.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388155.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388155.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388155.mp4"}},{"id":1388156,"name":"Blueberries - CHILL RELAX LOFI BEATS [Copyright Free]","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":75,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388156_sd_64e5096396cb7_1692731747.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:15:14","views":399,"videoId":89202267,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388156_sd_64e5096396cb7_1692731747.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388156_sd_64e5096396cb7_1692731747.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388156.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388156.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388156.mp4"}},{"id":1388157,"name":"Immerse Yourself in Switzerland's Beauty _ 4K HD Nature Videos and Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":199,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388157_sd_64e50931f020a_1692731697.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:14:25","views":427,"videoId":89202266,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388157_sd_64e50931f020a_1692731697.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388157_sd_64e50931f020a_1692731697.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388157.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388157.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388157.mp4"}},{"id":1388154,"name":"Soothing music with Planet Earth - Alpha Waves, Sleep Music, Study Music, Work Music - Healing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":184,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388154_sd_64e50892a78f6_1692731538.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:11:44","views":434,"videoId":89202259,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388154_sd_64e50892a78f6_1692731538.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388154_sd_64e50892a78f6_1692731538.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388154.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388154.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388154.mp4"}},{"id":1388153,"name":"Tere Hawale [Slowed Reverb] _Arjit Singh Best Relaxing Song_ AestheticDRIVE","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":185,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388153_sd_64e50843235df_1692731459.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:10:25","views":418,"videoId":89202258,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388153_sd_64e50843235df_1692731459.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388153_sd_64e50843235df_1692731459.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388153.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388153.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388153.mp4"}},{"id":1388148,"name":"Architects Of Chill _ Oniix Beach (No Copyright Music) _ LoFi Ambient, Relaxing Music to Study_Read","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":164,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388148_sd_64e50812e1a4c_1692731410.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:09:37","views":413,"videoId":89202249,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388148_sd_64e50812e1a4c_1692731410.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388148_sd_64e50812e1a4c_1692731410.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388148.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388148.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388148.mp4"}},{"id":1388149,"name":"Music __ Chill Music __ Ambient Music __ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":127,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388149_sd_64e507e24cdfe_1692731362.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:08:49","views":402,"videoId":89202248,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388149_sd_64e507e24cdfe_1692731362.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388149_sd_64e507e24cdfe_1692731362.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388149.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388149.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388149.mp4"}},{"id":1388150,"name":"Sunrise Complete Relaxation Video","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":211,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388150_sd_64e5076d4131c_1692731245.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:06:49","views":388,"videoId":89202247,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388150_sd_64e5076d4131c_1692731245.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388150_sd_64e5076d4131c_1692731245.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388150.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388150.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388150.mp4"}},{"id":1388147,"name":"Architects Of Chill _ Shelter Chill (No Copyright Music) _ LoFi Chill, Relaxing Music to Study_Read","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":156,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388147_sd_64e50721955e8_1692731169.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:05:37","views":367,"videoId":89202244,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388147_sd_64e50721955e8_1692731169.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388147_sd_64e50721955e8_1692731169.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388147.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388147.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388147.mp4"}},{"id":1388145,"name":"Saiyaara - Mohit Chauhan _ Lofi Music _ Vrinda Editz","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":190,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388145_sd_64e506c995f65_1692731081.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:04:09","views":371,"videoId":89202229,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388145_sd_64e506c995f65_1692731081.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388145_sd_64e506c995f65_1692731081.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388145.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388145.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388145.mp4"}},{"id":1388142,"name":"Pure imagination","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":170,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388142_sd_64e5069958ae3_1692731033.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:03:21","views":351,"videoId":89202225,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388142_sd_64e5069958ae3_1692731033.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388142_sd_64e5069958ae3_1692731033.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388142.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388142.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388142.mp4"}},{"id":1388141,"name":"Falling Snow - Aakash Gandhi - background music for videos _ relaxing music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":188,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388141_sd_64e50669b8116_1692730985.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:02:20","views":346,"videoId":89202223,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388141_sd_64e50669b8116_1692730985.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388141_sd_64e50669b8116_1692730985.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388141.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388141.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388141.mp4"}},{"id":1388140,"name":"Relaxing music, sound of summer","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":176,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388140_sd_64e50627303a7_1692730919.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:01:14","views":354,"videoId":89202218,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388140_sd_64e50627303a7_1692730919.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388140_sd_64e50627303a7_1692730919.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388140.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388140.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388140.mp4"}},{"id":1388138,"name":"Relaxing music, pretty tree","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":150,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388138_sd_64e505ea899b7_1692730858.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 14:00:01","views":335,"videoId":89202214,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388138_sd_64e505ea899b7_1692730858.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388138_sd_64e505ea899b7_1692730858.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388138.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388138.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388138.mp4"}},{"id":1388137,"name":"Nature video _ Relaxing _ Music _Entertainment","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":201,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388137_sd_64e5057d37f08_1692730749.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:58:36","views":334,"videoId":89202209,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388137_sd_64e5057d37f08_1692730749.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388137_sd_64e5057d37f08_1692730749.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388137.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388137.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388137.mp4"}},{"id":1388136,"name":"Mahiye Jinna Sohna - Darshan Rawal _ Lofi Music _ Vrinda Editz","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":208,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388136_sd_64e5054ab0c5a_1692730698.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:57:46","views":321,"videoId":89202207,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388136_sd_64e5054ab0c5a_1692730698.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388136_sd_64e5054ab0c5a_1692730698.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388136.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388136.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388136.mp4"}},{"id":1388135,"name":"The beauty of waterfalls and rivers is accompanied by relaxing music.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":225,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388135_sd_64e50519db4ea_1692730649.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:56:56","views":314,"videoId":89202198,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388135_sd_64e50519db4ea_1692730649.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388135_sd_64e50519db4ea_1692730649.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388135.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388135.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388135.mp4"}},{"id":1388133,"name":"Relaxing Music for Sleep, Meditation ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":182,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388133_sd_64e504e82c31c_1692730600.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:56:07","views":308,"videoId":89202195,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388133_sd_64e504e82c31c_1692730600.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388133_sd_64e504e82c31c_1692730600.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388133.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388133.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388133.mp4"}},{"id":1388131,"name":"Relaxing Piano Music, Sleep Music, Water Sounds, Relaxing Music, Meditation Music and beautiful land","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":138,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388131_sd_64e5045cf211a_1692730460.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:53:46","views":303,"videoId":89202188,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388131_sd_64e5045cf211a_1692730460.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388131_sd_64e5045cf211a_1692730460.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388131.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388131.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388131.mp4"}},{"id":1388132,"name":"Relaxing Meditation Music, Meditation music for kids, Meditation music om.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":136,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388132_sd_64e5049818d47_1692730520.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:54:47","views":301,"videoId":89202191,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388132_sd_64e5049818d47_1692730520.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388132_sd_64e5049818d47_1692730520.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388132.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388132.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388132.mp4"}},{"id":1388130,"name":"Relaxing Calming Music for Anxiety music _ Instrumental Music _ Beautiful Piano Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":165,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388130_sd_64e5041bde8c3_1692730395.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:52:43","views":292,"videoId":89202181,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388130_sd_64e5041bde8c3_1692730395.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388130_sd_64e5041bde8c3_1692730395.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388130.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388130.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388130.mp4"}},{"id":1388127,"name":"Relaxing _ Study Music _ Instrumental Music ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":142,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388127_sd_64e503e76e31f_1692730343.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:51:49","views":286,"videoId":89202169,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388127_sd_64e503e76e31f_1692730343.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388127_sd_64e503e76e31f_1692730343.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388127.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388127.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388127.mp4"}},{"id":1388123,"name":"Uplifting Music Trap#31 Instrumental _ Free Beat","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":159,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388123_sd_64e503b7a8436_1692730295.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:51:01","views":282,"videoId":89202164,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388123_sd_64e503b7a8436_1692730295.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388123_sd_64e503b7a8436_1692730295.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388123.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388123.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388123.mp4"}},{"id":1388099,"name":"Cat lovers and Cats On Tik Tok Compilation - Cute Cats Video 2023 ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":550,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388099_sd_64e5024ebb824_1692729934.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:45:00","views":294,"videoId":89202108,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388099_sd_64e5024ebb824_1692729934.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388099_sd_64e5024ebb824_1692729934.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388099.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388099.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388099.mp4"}},{"id":1388116,"name":"Escape Stress With Relaxing Music To Soothe Your Soul.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":136,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388116_sd_64e5037c0f883_1692730236.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:50:04","views":257,"videoId":89202151,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388116_sd_64e5037c0f883_1692730236.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388116_sd_64e5037c0f883_1692730236.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388116.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388116.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388116.mp4"}},{"id":1388114,"name":"Deep Sleep Music_ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":154,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388114_sd_64e5034e16dcd_1692730190.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:49:19","views":249,"videoId":89202145,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388114_sd_64e5034e16dcd_1692730190.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388114_sd_64e5034e16dcd_1692730190.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388114.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388114.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388114.mp4"}},{"id":1388112,"name":"music Relieves stress, Anxiety and Depression Insomnia Music for Massage, Spa","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":41,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388112_sd_64e5031eb891b_1692730142.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:48:31","views":250,"videoId":89202140,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388112_sd_64e5031eb891b_1692730142.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388112_sd_64e5031eb891b_1692730142.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388112.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388112.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388112.mp4"}},{"id":1388111,"name":"Relaxing Music Chill Out Music - Music For Relax,Study,Work","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":64,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388111_sd_64e502e85ade7_1692730088.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:47:36","views":248,"videoId":89202136,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388111_sd_64e502e85ade7_1692730088.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388111_sd_64e502e85ade7_1692730088.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388111.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388111.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388111.mp4"}},{"id":1388109,"name":"cute cats 2023-010","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":281,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388109_sd_64e502b611464_1692730038.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:46:44","views":253,"videoId":89202128,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388109_sd_64e502b611464_1692730038.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388109_sd_64e502b611464_1692730038.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388109.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388109.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388109.mp4"}},{"id":1388107,"name":"cute cats and kittens in cute video compilation not to be missed enjoy for fun HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":273,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388107_sd_64e50283788fa_1692729987.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:45:53","views":253,"videoId":89202117,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388107_sd_64e50283788fa_1692729987.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388107_sd_64e50283788fa_1692729987.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388107.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388107.mp4"}},{"id":1388095,"name":"#Viralcatsvideo Cute cats","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":358,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388095_sd_64e501ee2586a_1692729838.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:43:25","views":240,"videoId":89202098,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388095_sd_64e501ee2586a_1692729838.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388095_sd_64e501ee2586a_1692729838.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388095.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388095.mp4"}},{"id":1388096,"name":"Sleepy Cute Cats- Animals","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":317,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388096_sd_64e5021cc0f2e_1692729884.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:44:13","views":219,"videoId":89202100,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388096_sd_64e5021cc0f2e_1692729884.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388096_sd_64e5021cc0f2e_1692729884.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388096.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388096.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388096.mp4"}},{"id":1388090,"name":"12 Cute Cats that will blow your mind- See and fun","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":259,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388090_sd_64e50165c506a_1692729701.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:41:07","views":216,"videoId":89202090,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388090_sd_64e50165c506a_1692729701.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388090_sd_64e50165c506a_1692729701.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388090.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388090.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388090.mp4"}},{"id":1388093,"name":"Top Funny And Cute Cats Compilation","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/KsVTGMrofA8\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":606,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388093_sd_64e501adbe406_1692729773.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 13:42:22","views":228,"videoId":89202094,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388093_sd_64e501adbe406_1692729773.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1388093_sd_64e501adbe406_1692729773.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1388093.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1388093.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1388093.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1388093\/1388093.m3u8"}},{"id":1387201,"name":"Jazz - Deoxys beats \u266b Lofi Atmospheric Chillout Beats ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":139,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387201_sd_64e4f66539021_1692726885.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 12:54:13","views":212,"videoId":89196338,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387201_sd_64e4f66539021_1692726885.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387201_sd_64e4f66539021_1692726885.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387201.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387201.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387201.mp4"}},{"id":1387198,"name":"RELAXING MUSIC,NATURE 2023 UHD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":173,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387198_sd_64e4eb750dd31_1692724085.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 12:07:33","views":223,"videoId":89196332,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387198_sd_64e4eb750dd31_1692724085.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387198_sd_64e4eb750dd31_1692724085.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387198.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387198.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387198.mp4"}},{"id":1387197,"name":"Rainbow - Cryzto \u266b Lofi Atmospheric Chillout Beats","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":195,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387197_sd_64e4e8ee7c4e0_1692723438.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:56:45","views":230,"videoId":89196325,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387197_sd_64e4e8ee7c4e0_1692723438.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387197_sd_64e4e8ee7c4e0_1692723438.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387197.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387197.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387197.mp4"}},{"id":1387196,"name":"Relax_Thumri_ Indian classical ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":146,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387196_sd_64e4e82384c7f_1692723235.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:53:23","views":220,"videoId":89196320,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387196_sd_64e4e82384c7f_1692723235.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387196_sd_64e4e82384c7f_1692723235.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387196.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387196.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387196.mp4"}},{"id":1387195,"name":"Raag Bageshree_ Indian classical tabla instrumental ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":120,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387195_sd_64e4e7046bdcb_1692722948.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:48:36","views":221,"videoId":89196310,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387195_sd_64e4e7046bdcb_1692722948.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387195_sd_64e4e7046bdcb_1692722948.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387195.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387195.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387195.mp4"}},{"id":1387193,"name":"Rain & Piano background music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":97,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387193_sd_64e4e5477dd1b_1692722503.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:41:09","views":209,"videoId":89196307,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387193_sd_64e4e5477dd1b_1692722503.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387193_sd_64e4e5477dd1b_1692722503.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387193.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387193.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387193.mp4"}},{"id":1387189,"name":"LinCa95 - Before the rain \u2614 ( Lofi beats )","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":190,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387189_sd_64e4e47814fd0_1692722296.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:37:44","views":221,"videoId":89196298,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387189_sd_64e4e47814fd0_1692722296.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387189_sd_64e4e47814fd0_1692722296.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387189.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387189.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387189.mp4"}},{"id":1387187,"name":"Incredible Wildlife Moment_ Scenic Wildlife Film With Calming Music #animals #wildlife #wildanimals","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":169,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387187_sd_64e4e401c1d48_1692722177.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:35:42","views":217,"videoId":89196291,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387187_sd_64e4e401c1d48_1692722177.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387187_sd_64e4e401c1d48_1692722177.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387187.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387187.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387187.mp4"}},{"id":1387185,"name":"Sakuya _ music _ Romantic music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":206,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387185_sd_64e4e3c463174_1692722116.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:34:43","views":225,"videoId":89196286,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387185_sd_64e4e3c463174_1692722116.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387185_sd_64e4e3c463174_1692722116.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387185.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387185.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387185.mp4"}},{"id":1387184,"name":"Muad - Broken - Vocals Only","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":185,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387184_sd_64e4e3321fbfb_1692721970.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:32:19","views":213,"videoId":89196283,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387184_sd_64e4e3321fbfb_1692721970.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387184_sd_64e4e3321fbfb_1692721970.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387184.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387184.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387184.mp4"}},{"id":1387183,"name":"HARDWAVE","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":195,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387183_sd_64e4e2f9d15da_1692721913.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:31:21","views":214,"videoId":89196282,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387183_sd_64e4e2f9d15da_1692721913.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387183_sd_64e4e2f9d15da_1692721913.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387183.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387183.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387183.mp4"}},{"id":1387181,"name":"Azure - Keys of Moon \u266b Lofi Atmospheric Chillout Beats SOUNDSCAPE HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":212,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387181_sd_64e4e29291a93_1692721810.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:29:37","views":205,"videoId":89196277,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387181_sd_64e4e29291a93_1692721810.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387181_sd_64e4e29291a93_1692721810.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387181.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387181.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387181.mp4"}},{"id":1387180,"name":"Red Berry - Silent Partner _ No Copyright Background Music _ Instrumental Music _ Audio Library","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":127,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387180_sd_64e4e2304b21a_1692721712.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:28:00","views":189,"videoId":89196271,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387180_sd_64e4e2304b21a_1692721712.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387180_sd_64e4e2304b21a_1692721712.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387180.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387180.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387180.mp4"}},{"id":1387179,"name":"Just Friends - Arcee \u266b Lofi Atmospheric Chillout Beats ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":122,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387179_sd_64e4e1d069330_1692721616.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:26:24","views":196,"videoId":89196269,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387179_sd_64e4e1d069330_1692721616.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387179_sd_64e4e1d069330_1692721616.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387179.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387179.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387179.mp4"}},{"id":1387178,"name":"Late Night Coffee Chat - Chillin_Wolf \u266b Lofi Atmospheric Chillout Beats ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":129,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387178_sd_64e4e1895b61f_1692721545.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:25:14","views":196,"videoId":89196261,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387178_sd_64e4e1895b61f_1692721545.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387178_sd_64e4e1895b61f_1692721545.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387178.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387178.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387178.mp4"}},{"id":1387176,"name":"Alien Invasion Epic Music[MSS Release]","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":125,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387176_sd_64e4e13e393ca_1692721470.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:23:57","views":188,"videoId":89196254,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387176_sd_64e4e13e393ca_1692721470.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387176_sd_64e4e13e393ca_1692721470.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387176.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387176.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387176.mp4"}},{"id":1387174,"name":"Emotional Background Music [Outlaw's Farewell] _ Instrumental Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":156,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387174_sd_64e4e083e39ed_1692721283.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:20:50","views":189,"videoId":89196250,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387174_sd_64e4e083e39ed_1692721283.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387174_sd_64e4e083e39ed_1692721283.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387174.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387174.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387174.mp4"}},{"id":1387171,"name":"Faster People","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":197,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387171_sd_64e4e018e61b2_1692721176.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:19:01","views":188,"videoId":89196233,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387171_sd_64e4e018e61b2_1692721176.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387171_sd_64e4e018e61b2_1692721176.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387171.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387171.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387171.mp4"}},{"id":1387173,"name":"Midnight Stroll - Ghostrifter \u266b Lofi Atmospheric Chillout Beats M\u00daSIC","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":209,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387173_sd_64e4e054534da_1692721236.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:20:04","views":178,"videoId":89196244,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387173_sd_64e4e054534da_1692721236.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387173_sd_64e4e054534da_1692721236.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387173.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387173.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387173.mp4"}},{"id":1387169,"name":"Game Romantic Melody Nu Metal ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":127,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387169_sd_64e4dfd9d2a07_1692721113.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:18:02","views":183,"videoId":89196229,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387169_sd_64e4dfd9d2a07_1692721113.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387169_sd_64e4dfd9d2a07_1692721113.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387169.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387169.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387169.mp4"}},{"id":1387167,"name":"sky background video effects hd 1080p60 timelapse music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":155,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387167_sd_64e4df6ee1e2e_1692721006.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:16:13","views":183,"videoId":89196221,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387167_sd_64e4df6ee1e2e_1692721006.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387167_sd_64e4df6ee1e2e_1692721006.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387167.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387167.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387167.mp4"}},{"id":1387168,"name":"Elektronomia - Energy [NCS Release]","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":171,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387168_sd_64e4dfa3c3b48_1692721059.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:17:06","views":187,"videoId":89196227,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387168_sd_64e4dfa3c3b48_1692721059.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387168_sd_64e4dfa3c3b48_1692721059.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387168.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387168.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387168.mp4"}},{"id":1387166,"name":"Relax, the sound is cool","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":54,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387166_sd_64e4dee175c00_1692720865.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:13:53","views":171,"videoId":89196217,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387166_sd_64e4dee175c00_1692720865.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387166_sd_64e4dee175c00_1692720865.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387166.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387166.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387166.mp4"}},{"id":1387165,"name":"\uff4c\uff4f\uff56\uff45\uff52\uff53_\uff49\uff4e_\uff53\uff51\uff55\uff41\uff52\uff45_ . \uff4c\uff4f-\uff46\uff49 \uff53\uff4f\uff4e\uff47 \u2764\ufe0f ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":145,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387165_sd_64e4dde169d16_1692720609.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:09:36","views":180,"videoId":89196214,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387165_sd_64e4dde169d16_1692720609.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387165_sd_64e4dde169d16_1692720609.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387165.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387165.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387165.mp4"}},{"id":1387164,"name":"Purple LoFi Chill Beats - Fixed [lofi hip hop_chill beats] ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":180,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387164_sd_64e4dda76a4eb_1692720551.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:08:39","views":182,"videoId":89196208,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387164_sd_64e4dda76a4eb_1692720551.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387164_sd_64e4dda76a4eb_1692720551.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387164.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387164.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387164.mp4"}},{"id":1387161,"name":"Real nature, amazing sound","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":215,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387161_sd_64e4dd6c6aca2_1692720492.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:07:41","views":177,"videoId":89196204,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387161_sd_64e4dd6c6aca2_1692720492.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387161_sd_64e4dd6c6aca2_1692720492.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387161.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387161.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387161.mp4"}},{"id":1387160,"name":"Inspire Guitar Music_ ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":96,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387160_sd_64e4dd11c7ec6_1692720401.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 11:06:07","views":180,"videoId":89196197,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387160_sd_64e4dd11c7ec6_1692720401.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387160_sd_64e4dd11c7ec6_1692720401.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387160.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387160.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387160.mp4"}},{"id":1387159,"name":"Wonder - Nostalgic & Romantic Vintage Piano ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":157,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387159_sd_64e4d76424cf8_1692718948.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-22 10:41:53","views":188,"videoId":89196190,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387159_sd_64e4d76424cf8_1692718948.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387159_sd_64e4d76424cf8_1692718948.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387159.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387159.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387159.mp4"}},{"id":1387158,"name":"Morning Coffee - CHILL RELAX LOFI BEATS","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":123,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387158_sd_64e3ce76ae3ee_1692651126.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-21 15:51:35","views":284,"videoId":89196182,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387158_sd_64e3ce76ae3ee_1692651126.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387158_sd_64e3ce76ae3ee_1692651126.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387158.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387158.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387158.mp4"}},{"id":1387155,"name":"Travel In The Ocean _ music _ cinematic music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":142,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387155_sd_64e3ce4494f96_1692651076.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-21 15:50:44","views":373,"videoId":89196179,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387155_sd_64e3ce4494f96_1692651076.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387155_sd_64e3ce4494f96_1692651076.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387155.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387155.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387155.mp4"}},{"id":1387154,"name":"music Relaxing Music _ Music _ Calm Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":179,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387154_sd_64e3cdf0cac2f_1692650992.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-21 15:49:22","views":398,"videoId":89196173,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387154_sd_64e3cdf0cac2f_1692650992.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387154_sd_64e3cdf0cac2f_1692650992.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387154.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387154.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387154.mp4"}},{"id":1387152,"name":"Guy Arthur Spend It All [NCS Release]","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":155,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387152_sd_64e3cdc5a2590_1692650949.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-21 15:48:38","views":445,"videoId":89196171,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387152_sd_64e3cdc5a2590_1692650949.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387152_sd_64e3cdc5a2590_1692650949.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387152.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387152.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387152.mp4"}},{"id":1387151,"name":"Under Pressure Music __ Chill Music __ Ambient Music __ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":160,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387151_sd_64e3cd6f2e090_1692650863.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-21 15:47:12","views":511,"videoId":89196163,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387151_sd_64e3cd6f2e090_1692650863.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387151_sd_64e3cd6f2e090_1692650863.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387151.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387151.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387151.mp4"}},{"id":1387150,"name":"Reflection Pool - JR Tundra _ music _ Instrumental Music _ Audio Library","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":126,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387150_sd_64e3cd43bfa91_1692650819.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-21 15:46:29","views":561,"videoId":89196148,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387150_sd_64e3cd43bfa91_1692650819.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387150_sd_64e3cd43bfa91_1692650819.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387150.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387150.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387150.mp4"}},{"id":1387149,"name":"Relaxing music Relieves stress, Anxiety and Depression Insomnia Music for Massage, Spa","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":41,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387149_sd_64e3cd17a3d68_1692650775.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-21 15:45:44","views":604,"videoId":89196139,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387149_sd_64e3cd17a3d68_1692650775.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387149_sd_64e3cd17a3d68_1692650775.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387149.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387149.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387149.mp4"}},{"id":1387146,"name":"Cute and Funny Animals - Panda, Cats, and Dogs","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":394,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387146_sd_64e3cc5dcb234_1692650589.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-21 15:42:36","views":679,"videoId":89196119,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387146_sd_64e3cc5dcb234_1692650589.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387146_sd_64e3cc5dcb234_1692650589.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387146.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387146.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387146.mp4"}},{"id":1387148,"name":"Music _ Vlog Background Music _ Summer Fling _ MDStockSound","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":132,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387148_sd_64e3ccc8ba955_1692650696.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-21 15:44:25","views":625,"videoId":89196136,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387148_sd_64e3ccc8ba955_1692650696.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387148_sd_64e3ccc8ba955_1692650696.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387148.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387148.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387148.mp4"}},{"id":1387147,"name":"Never Changed - Planet","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":54,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387147_sd_64e3cc8bcc847_1692650635.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-21 15:43:25","views":660,"videoId":89196131,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387147_sd_64e3cc8bcc847_1692650635.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387147_sd_64e3cc8bcc847_1692650635.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387147.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387147.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387147.mp4"}},{"id":1387139,"name":"Feed cute Kittens who abandoned by owner to pagoda","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":274,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387139_sd_64e3cbbecb3b5_1692650430.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-21 15:39:56","views":676,"videoId":89196097,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387139_sd_64e3cbbecb3b5_1692650430.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387139_sd_64e3cbbecb3b5_1692650430.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387139.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387139.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387139.mp4"}},{"id":1387145,"name":"videos of amusing animals from 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":306,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387145_sd_64e3cc1a5a11a_1692650522.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-21 15:41:31","views":627,"videoId":89196112,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387145_sd_64e3cc1a5a11a_1692650522.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387145_sd_64e3cc1a5a11a_1692650522.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387145.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387145.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387145.mp4"}},{"id":1387142,"name":"Funny And Cute Pets 2023 _ Try Not Laugh Funny Animals # 35","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":244,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387142_sd_64e3cbf00a8a2_1692650480.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-21 15:40:48","views":595,"videoId":89196104,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387142_sd_64e3cbf00a8a2_1692650480.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387142_sd_64e3cbf00a8a2_1692650480.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387142.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387142.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387142.mp4"}},{"id":1387138,"name":"Kitten Closeup 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":440,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387138_sd_64e3ca4a6a0f5_1692650058.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-21 15:33:47","views":586,"videoId":89196092,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387138_sd_64e3ca4a6a0f5_1692650058.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387138_sd_64e3ca4a6a0f5_1692650058.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387138.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387138.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387138.mp4"}},{"id":1387136,"name":"The hen was surprised - cute cat","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/f20sSgXSdwI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":363,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387136_sd_64e3ca1df0342_1692650013.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-21 15:33:01","views":539,"videoId":89196084,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387136_sd_64e3ca1df0342_1692650013.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1387136_sd_64e3ca1df0342_1692650013.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1387136.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1387136.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1387136.mp4"}},{"id":1385284,"name":"Relax music sleep music #relaxmusic #relaxingmusic #calmingmusic","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":302,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385284_sd_64dfbb0be0327_1692384011.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-18 13:39:10","views":919,"videoId":89185607,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385284_sd_64dfbb0be0327_1692384011.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385284_sd_64dfbb0be0327_1692384011.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1385284.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1385284.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1385284.mp4"}},{"id":1385282,"name":"The Sea \u2022 Calming Sound _ Relaxation Film _ Beautiful Relaxing Music _ 4k Video UltraHD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":385,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385282_sd_64dfbaf0aefe4_1692383984.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-18 13:38:43","views":1058,"videoId":89185603,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385282_sd_64dfbaf0aefe4_1692383984.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385282_sd_64dfbaf0aefe4_1692383984.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1385282.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1385282.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1385282.mp4"}},{"id":1385280,"name":"Stress Relief _ Deep Sleeping Music _ Peaceful Music For Sleep _ Meditation Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1016,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385280_sd_64dfbaed3f998_1692383981.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-18 13:38:39","views":1215,"videoId":89185599,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385280_sd_64dfbaed3f998_1692383981.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385280_sd_64dfbaed3f998_1692383981.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1385280.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1385280.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1385280\/1385280.m3u8"}},{"id":1385283,"name":"Relaxing Music Stress Relief _ Soothing Relaxation _ Relax, Study Music _ Meditation","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":776,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385283_sd_64dfbaf3af185_1692383987.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-18 13:38:45","views":1173,"videoId":89185606,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385283_sd_64dfbaf3af185_1692383987.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385283_sd_64dfbaf3af185_1692383987.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1385283.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1385283.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1385283.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1385283\/1385283.m3u8"}},{"id":1385279,"name":"Relaxing Jungle Sound With Birds, Nature -Meditation & Stress Relief","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":283,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385279_sd_64dfbae338431_1692383971.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-18 13:38:29","views":1139,"videoId":89185595,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385279_sd_64dfbae338431_1692383971.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385279_sd_64dfbae338431_1692383971.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1385279.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1385279.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1385279.mp4"}},{"id":1385208,"name":"Music relax music music rilassante","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":208,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385208_sd_64dfbadf958b2_1692383967.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-18 13:38:26","views":1210,"videoId":89185376,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385208_sd_64dfbadf958b2_1692383967.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385208_sd_64dfbadf958b2_1692383967.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1385208.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1385208.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1385208.mp4"}},{"id":1385206,"name":"Piano Music, Music for Stress Relief, Relaxing Music, Meditation Music, Sleep Music, Calm","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":181,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385206_sd_64dfbadcb2051_1692383964.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-18 13:38:23","views":1300,"videoId":89185373,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385206_sd_64dfbadcb2051_1692383964.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385206_sd_64dfbadcb2051_1692383964.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1385206.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1385206.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1385206.mp4"}},{"id":1385203,"name":"AMBIENT CHILLOUT LOUNGE RELAXING MUSIC _ Relax","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":167,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385203_sd_64dfbad7af202_1692383959.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-18 13:38:18","views":1357,"videoId":89185366,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385203_sd_64dfbad7af202_1692383959.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385203_sd_64dfbad7af202_1692383959.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1385203.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1385203.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1385203.mp4"}},{"id":1385200,"name":"Relaxing Piano Music _Relaxation to Sleep","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":180,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385200_sd_64dfbad464a57_1692383956.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-18 13:38:14","views":1305,"videoId":89185363,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385200_sd_64dfbad464a57_1692383956.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385200_sd_64dfbad464a57_1692383956.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1385200.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1385200.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1385200.mp4"}},{"id":1385202,"name":"Relaxing Sleep Music Acoustic Guitar - Stress Relief, Relaxing Music, Deep Sleeping Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":134,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385202_sd_64dfbada1bf6a_1692383962.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-18 13:38:20","views":1412,"videoId":89185368,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385202_sd_64dfbada1bf6a_1692383962.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385202_sd_64dfbada1bf6a_1692383962.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1385202.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1385202.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1385202.mp4"}},{"id":1385193,"name":"Minimal Relaxing Music Running Deep - To Relax To Chill","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":147,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385193_sd_64dfbad140512_1692383953.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-18 13:38:11","views":1357,"videoId":89185347,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385193_sd_64dfbad140512_1692383953.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385193_sd_64dfbad140512_1692383953.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1385193.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1385193.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1385193.mp4"}},{"id":1385196,"name":"Relaxing Music Piano Music, Massage, Yoga, Sleep Music, r, Stress Relief ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":201,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385196_sd_64dfbacec13dd_1692383950.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-18 13:38:09","views":1359,"videoId":89185346,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385196_sd_64dfbacec13dd_1692383950.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385196_sd_64dfbacec13dd_1692383950.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1385196.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1385196.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1385196.mp4"}},{"id":1385190,"name":"CAPE TOWN - Relaxing Music to Boost Positivity & Calm The Mind _ Meditation Valley","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":213,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385190_sd_64dfbac7e6c73_1692383943.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-18 13:38:02","views":1335,"videoId":89185339,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385190_sd_64dfbac7e6c73_1692383943.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385190_sd_64dfbac7e6c73_1692383943.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1385190.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1385190.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1385190.mp4"}},{"id":1385192,"name":"Mind Relaxing Music For Sleep - Meditation Music #relaxingmusic #relaxsoftmusic","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":238,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385192_sd_64dfbacb7eef8_1692383947.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-18 13:38:06","views":1317,"videoId":89185341,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385192_sd_64dfbacb7eef8_1692383947.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385192_sd_64dfbacb7eef8_1692383947.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1385192.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1385192.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1385192.mp4"}},{"id":1385189,"name":"Melody Of Nature - Relaxing Sleep Music 2023 - Calm Music for Meditation, Relax, Healing Therapy","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":181,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385189_sd_64dfbac9ac609_1692383945.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-18 13:37:59","views":1256,"videoId":89185335,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385189_sd_64dfbac9ac609_1692383945.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1385189_sd_64dfbac9ac609_1692383945.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1385189.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1385189.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1385189.mp4"}},{"id":1384319,"name":"Music Nature Scenery _ Music, Stress Relief, Meditation Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":211,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384319_sd_64de717bc74ea_1692299643.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:13:08","views":1241,"videoId":89178572,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384319_sd_64de717bc74ea_1692299643.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384319_sd_64de717bc74ea_1692299643.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384319.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384319.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384319.mp4"}},{"id":1384330,"name":"Amazing Nature Scenery & Relaxing Music for Stress","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":114,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384330_sd_64de71fa1081a_1692299770.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:15:23","views":1297,"videoId":89178690,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384330_sd_64de71fa1081a_1692299770.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384330_sd_64de71fa1081a_1692299770.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384330.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384330.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384330.mp4"}},{"id":1384336,"name":"Amazing Nature Scenery and Relaxing Music__The beauty of Nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":187,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384336_sd_64de7267bd4d2_1692299879.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:17:28","views":1316,"videoId":89178718,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384336_sd_64de7267bd4d2_1692299879.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384336_sd_64de7267bd4d2_1692299879.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384336.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384336.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384336.mp4"}},{"id":1384332,"name":"Amazing from the Nature and Relaxing Music.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":104,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384332_sd_64de722b7474d_1692299819.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:16:28","views":1393,"videoId":89178700,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384332_sd_64de722b7474d_1692299819.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384332_sd_64de722b7474d_1692299819.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384332.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384332.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384332.mp4"}},{"id":1384331,"name":"2023 Best Nature Scenery & Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":154,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384331_sd_64de720eeb71b_1692299790.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:15:53","views":1429,"videoId":89178695,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384331_sd_64de720eeb71b_1692299790.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384331_sd_64de720eeb71b_1692299790.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384331.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384331.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384331.mp4"}},{"id":1384322,"name":"Amazing NATURAL SCENERY ND RELAXING MUSIC","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":117,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384322_sd_64de720094458_1692299776.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:15:32","views":1457,"videoId":89178669,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384322_sd_64de720094458_1692299776.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384322_sd_64de720094458_1692299776.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384322.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384322.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384322.mp4"}},{"id":1384323,"name":"Beautiful nature with relaxing music 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":219,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384323_sd_64de71ecc24aa_1692299756.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:15:13","views":1485,"videoId":89178665,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384323_sd_64de71ecc24aa_1692299756.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384323_sd_64de71ecc24aa_1692299756.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384323.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384323.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384323.mp4"}},{"id":1384325,"name":"Beautiful landscapes are shown under calm, relaxing ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":121,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384325_sd_64de71e5c63a1_1692299749.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:15:06","views":1437,"videoId":89178662,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384325_sd_64de71e5c63a1_1692299749.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384325_sd_64de71e5c63a1_1692299749.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384325.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384325.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384325.mp4"}},{"id":1384326,"name":"Amazing Beautiful Nature Scenery with Relaxing Music for Stress Relief _ Peaceful ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":232,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384326_sd_64de71c4dfb50_1692299716.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:14:33","views":1469,"videoId":89178660,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384326_sd_64de71c4dfb50_1692299716.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384326_sd_64de71c4dfb50_1692299716.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384326.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384326.mp4"}},{"id":1384329,"name":"Enchanting Nature-serene Landscapes with Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":103,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384329_sd_64de71be6f51b_1692299710.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:14:26","views":1491,"videoId":89178657,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384329_sd_64de71be6f51b_1692299710.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384329_sd_64de71be6f51b_1692299710.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384329.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384329.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384329.mp4"}},{"id":1384316,"name":"Music with Nature Scenery _ INSPIRATIONAL","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":170,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384316_sd_64de71ad21e75_1692299693.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:14:10","views":1487,"videoId":89178578,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384316_sd_64de71ad21e75_1692299693.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384316_sd_64de71ad21e75_1692299693.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384316.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384316.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384316.mp4"}},{"id":1384315,"name":"Nature- Relaxing Music_ relaxing music, relaxing nature scenery","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":155,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384315_sd_64de71a481d2e_1692299684.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:14:00","views":1486,"videoId":89178581,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384315_sd_64de71a481d2e_1692299684.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384315_sd_64de71a481d2e_1692299684.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384315.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384315.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384315.mp4"}},{"id":1384317,"name":"Relaxing music with landscapes 2023 HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":59,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384317_sd_64de7194c8da1_1692299668.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:13:45","views":1439,"videoId":89178574,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384317_sd_64de7194c8da1_1692299668.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384317_sd_64de7194c8da1_1692299668.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384317.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384317.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384317.mp4"}},{"id":1384318,"name":"Music & Amazing Nature Scenery & sleeping","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":104,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384318_sd_64de718355143_1692299651.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:13:21","views":1442,"videoId":89178569,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384318_sd_64de718355143_1692299651.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384318_sd_64de718355143_1692299651.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384318.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384318.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384318.mp4"}},{"id":1384312,"name":"Relaxing music, amazing, nature, landscapes","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":138,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384312_sd_64de7173e62e7_1692299635.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:13:02","views":1408,"videoId":89178559,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384312_sd_64de7173e62e7_1692299635.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384312_sd_64de7173e62e7_1692299635.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384312.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384312.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384312.mp4"}},{"id":1384304,"name":"Music. With. Amazing. Cliff Scenery.\u2014 Sea Cliff, Mountain Cliff, Waterfall Cliff","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":88,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384304_sd_64de716dca30b_1692299629.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:12:56","views":1366,"videoId":89178508,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384304_sd_64de716dca30b_1692299629.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384304_sd_64de716dca30b_1692299629.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384304.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384304.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384304.mp4"}},{"id":1384306,"name":"calming music _ relaxing music _stress relief _ scenery _ forest _nature _ snow,beaches _ sunset","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":82,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384306_sd_64de7164a87f4_1692299620.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:12:47","views":1369,"videoId":89178499,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384306_sd_64de7164a87f4_1692299620.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384306_sd_64de7164a87f4_1692299620.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384306.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384306.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384306.mp4"}},{"id":1384307,"name":"Relaxing Piano Music \u2022 Sleep Music, Water Sounds, Relaxing Music, Meditation Music.NATURE,BEAUTY,REX","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":87,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384307_sd_64de71610dd8a_1692299617.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:12:41","views":1333,"videoId":89178498,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384307_sd_64de71610dd8a_1692299617.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384307_sd_64de71610dd8a_1692299617.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384307.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384307.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384307.mp4"}},{"id":1384310,"name":"Natural scenery video 4k _ Amazing nature video _ Relaxing music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":129,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384310_sd_64de715b23e5d_1692299611.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:12:36","views":1338,"videoId":89178497,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384310_sd_64de715b23e5d_1692299611.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384310_sd_64de715b23e5d_1692299611.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384310.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384310.mp4"}},{"id":1384340,"name":"Amazing - Nature #Scenery & Relaxing Music for Stress Relief","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":126,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384340_sd_64de713a54708_1692299578.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:12:12","views":1317,"videoId":89178735,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384340_sd_64de713a54708_1692299578.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1384340_sd_64de713a54708_1692299578.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1384340.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1384340.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1384340.mp4"}},{"id":1383437,"name":"Kina Chir Lofi Version _ Slowed & Reverb","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":239,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383437_sd_64de6f025f204_1692299010.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:02:37","views":1306,"videoId":89170468,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383437_sd_64de6f025f204_1692299010.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383437_sd_64de6f025f204_1692299010.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383437.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383437.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383437.mp4"}},{"id":1383436,"name":"Night Lofi _ Mind Blowing Song _ #night_lofi# #arijit_singh #lofi #msahup #mind_blowing_song","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":412,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383436_sd_64de6efa096ad_1692299002.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:02:26","views":1265,"videoId":89170465,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383436_sd_64de6efa096ad_1692299002.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383436_sd_64de6efa096ad_1692299002.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383436.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383436.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383436.mp4"}},{"id":1383425,"name":"Music to Relieve Anxiety_ Find Inner Calm #lofi #lofihiphop #lofimusic","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":974,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383425_sd_64de6eeec0bf3_1692298990.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:02:10","views":1238,"videoId":89170455,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383425_sd_64de6eeec0bf3_1692298990.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383425_sd_64de6eeec0bf3_1692298990.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383425.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383425.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383425.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1383425\/1383425.m3u8"}},{"id":1383428,"name":"Ghost Beat Project _ Lofi Chill _ Sunset _ Relaxing Beat _ Lofi Hip Hop _ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":270,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383428_sd_64de6eed84766_1692298989.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:02:17","views":1063,"videoId":89170460,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383428_sd_64de6eed84766_1692298989.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383428_sd_64de6eed84766_1692298989.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383428.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383428.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383428.mp4"}},{"id":1383424,"name":"Lofi, relaxing song and pretty images","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":283,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383424_sd_64de6ee86762d_1692298984.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:02:02","views":1036,"videoId":89170448,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383424_sd_64de6ee86762d_1692298984.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383424_sd_64de6ee86762d_1692298984.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383424.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383424.mp4"}},{"id":1383423,"name":"SAMJHAWAN (SLOWED REVERB) #lofi #music #viralvideo @Plofieditz","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":260,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383423_sd_64de6ee35ae44_1692298979.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:01:57","views":974,"videoId":89170446,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383423_sd_64de6ee35ae44_1692298979.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383423_sd_64de6ee35ae44_1692298979.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383423.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383423.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383423.mp4"}},{"id":1383422,"name":"lofi hip hop chillout songs sad songs rain","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":668,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383422_sd_64de6eb87ddf6_1692298936.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 14:01:25","views":995,"videoId":89170439,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383422_sd_64de6eb87ddf6_1692298936.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383422_sd_64de6eb87ddf6_1692298936.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383422.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383422.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383422.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1383422\/1383422.m3u8"}},{"id":1383421,"name":"CodeCaf\u00e9_ A Soundtrack for Productive Procrastination #lofi #deephouse #code #productivity","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":613,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383421_sd_64de6e482a459_1692298824.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:59:35","views":926,"videoId":89170431,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383421_sd_64de6e482a459_1692298824.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383421_sd_64de6e482a459_1692298824.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383421.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383421.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383421.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1383421\/1383421.m3u8"}},{"id":1383420,"name":"Anime - Lofi Hip Hop Music to Chill_Relax_Study_Sleep to #lofimusic","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":252,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383420_sd_64de6e0629452_1692298758.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:58:45","views":833,"videoId":89170429,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383420_sd_64de6e0629452_1692298758.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383420_sd_64de6e0629452_1692298758.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383420.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383420.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383420.mp4"}},{"id":1383419,"name":"Discover the Ultimate Low Lofi Ambience Music with Fidget Spinner Sound!","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1148,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383419_sd_64de6dd5a1365_1692298709.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:57:56","views":899,"videoId":89170428,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383419_sd_64de6dd5a1365_1692298709.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383419_sd_64de6dd5a1365_1692298709.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383419.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383419.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383419.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1383419\/1383419.m3u8"}},{"id":1383416,"name":"LoFi Music _ Dreamscape Music _ Chill Lofi Beats _ Music 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":532,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383416_sd_64de6d968a854_1692298646.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:56:48","views":751,"videoId":89170418,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383416_sd_64de6d968a854_1692298646.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383416_sd_64de6d968a854_1692298646.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383416.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383416.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383416.mp4"}},{"id":1383417,"name":"Chilll COOK OFF lofi music for Study EP3 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":374,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383417_sd_64de6d5adf761_1692298586.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:55:55","views":729,"videoId":89170415,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383417_sd_64de6d5adf761_1692298586.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383417_sd_64de6d5adf761_1692298586.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383417.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383417.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383417.mp4"}},{"id":1383413,"name":"hey hey its ok lofi","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":303,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383413_sd_64de6a866afcb_1692297862.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:43:45","views":705,"videoId":89170411,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383413_sd_64de6a866afcb_1692297862.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383413_sd_64de6a866afcb_1692297862.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383413.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383413.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383413.mp4"}},{"id":1383414,"name":"Big freeze \u2744\ufe0f Lofi guitar mix","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1060,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383414_sd_64de6a32c63e8_1692297778.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:42:28","views":735,"videoId":89170409,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383414_sd_64de6a32c63e8_1692297778.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383414_sd_64de6a32c63e8_1692297778.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383414.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383414.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383414.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1383414\/1383414.m3u8"}},{"id":1383412,"name":"Cookies - Lofi Type Music _ @waltersilvaprod","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":248,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383412_sd_64de69f898407_1692297720.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:41:29","views":646,"videoId":89170404,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383412_sd_64de69f898407_1692297720.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383412_sd_64de69f898407_1692297720.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383412.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383412.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383412.mp4"}},{"id":1383411,"name":"Lofi Lily - Spiritual ~ Lofi Hiphop to Sleep, Study & Relax ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":240,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383411_sd_64de69bad1a93_1692297658.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:40:23","views":639,"videoId":89170398,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383411_sd_64de69bad1a93_1692297658.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383411_sd_64de69bad1a93_1692297658.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383411.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383411.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383411.mp4"}},{"id":1383410,"name":"Relaxing music, the amazing nature 2023 HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":262,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383410_sd_64de696671618_1692297574.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:39:03","views":631,"videoId":89170391,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383410_sd_64de696671618_1692297574.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383410_sd_64de696671618_1692297574.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383410.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383410.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383410.mp4"}},{"id":1383407,"name":"Velvet Lobster \u2013 Fumar _ Lofi _ No Copyright","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":240,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383407_sd_64de693daf9d6_1692297533.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:38:22","views":618,"videoId":89170377,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383407_sd_64de693daf9d6_1692297533.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383407_sd_64de693daf9d6_1692297533.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383407.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383407.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383407.mp4"}},{"id":1383405,"name":"Lofi Love Mashup Non Stop Music to Relax, Drive, Study","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":744,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383405_sd_64de690c5d676_1692297484.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:37:33","views":655,"videoId":89170376,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383405_sd_64de690c5d676_1692297484.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383405_sd_64de690c5d676_1692297484.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383405.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383405.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383405.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1383405\/1383405.m3u8"}},{"id":1383406,"name":"MIND RELAXING_BEST TRENDING LOFI SONG__[(SLOW REVERB)]__ USE HEADPHONES ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":495,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383406_sd_64de68db0d63b_1692297435.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:36:41","views":622,"videoId":89170375,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383406_sd_64de68db0d63b_1692297435.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383406_sd_64de68db0d63b_1692297435.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383406.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383406.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383406.mp4"}},{"id":1383408,"name":"Best of Arijit Singh 2023 _ Romantic Mashup _ #arijitsingh #arijitsinghsongs #romantic #love #lofi","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":890,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383408_sd_64de68ab163f3_1692297387.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:35:55","views":635,"videoId":89170373,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383408_sd_64de68ab163f3_1692297387.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383408_sd_64de68ab163f3_1692297387.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383408.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383408.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383408.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1383408\/1383408.m3u8"}},{"id":1383398,"name":"Rainy Night (chill lofi beats )","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":286,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383398_sd_64de687e9cb55_1692297342.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:35:11","views":569,"videoId":89170366,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383398_sd_64de687e9cb55_1692297342.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383398_sd_64de687e9cb55_1692297342.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383398.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383398.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383398.mp4"}},{"id":1383397,"name":"Music Adventure_ Driven Work - Self-Composed Lofi","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":322,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383397_sd_64de684cddd44_1692297292.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:34:21","views":579,"videoId":89170364,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383397_sd_64de684cddd44_1692297292.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383397_sd_64de684cddd44_1692297292.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383397.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383397.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383397.mp4"}},{"id":1383399,"name":"Lofi HipHop Smooth Chill Vibe","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":296,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383399_sd_64de681836dc4_1692297240.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:33:24","views":556,"videoId":89170363,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383399_sd_64de681836dc4_1692297240.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383399_sd_64de681836dc4_1692297240.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383399.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383399.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383399.mp4"}},{"id":1383400,"name":"The amazing nature is beautiful, pretty video","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":956,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383400_sd_64de67e4812d7_1692297188.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:32:35","views":575,"videoId":89170362,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383400_sd_64de67e4812d7_1692297188.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383400_sd_64de67e4812d7_1692297188.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383400.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383400.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383400.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1383400\/1383400.m3u8"}},{"id":1383396,"name":"LOFI MUSIC","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":400,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383396_sd_64de67b230e78_1692297138.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:31:43","views":506,"videoId":89170357,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383396_sd_64de67b230e78_1692297138.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383396_sd_64de67b230e78_1692297138.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383396.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383396.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383396.mp4"}},{"id":1383395,"name":"Hai Teri Chahat Meri Zaroorat _ Tu Hi Mera _ Hindi Song _ New Song _ Latest Hindi Songs _ Lofi _ NCS","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":275,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383395_sd_64de675d06bbf_1692297053.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:30:22","views":498,"videoId":89170348,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383395_sd_64de675d06bbf_1692297053.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383395_sd_64de675d06bbf_1692297053.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383395.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383395.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383395.mp4"}},{"id":1383393,"name":"Pyar Tha Waqt Nhi Slow And Reverb Lofi Song 2023 uhd","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":289,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383393_sd_64de6727aeb6f_1692296999.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:29:28","views":481,"videoId":89170347,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383393_sd_64de6727aeb6f_1692296999.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383393_sd_64de6727aeb6f_1692296999.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383393.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383393.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383393.mp4"}},{"id":1383392,"name":"The amazing nature and incredible images make for you","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":600,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383392_sd_64de66f668371_1692296950.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:28:38","views":496,"videoId":89170329,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383392_sd_64de66f668371_1692296950.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383392_sd_64de66f668371_1692296950.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383392.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383392.mp4"}},{"id":1383381,"name":"Dafa ho new sad lofi song \u2763\ufe0f","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":293,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383381_sd_64de66caaf1ed_1692296906.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:27:53","views":468,"videoId":89170326,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383381_sd_64de66caaf1ed_1692296906.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383381_sd_64de66caaf1ed_1692296906.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383381.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383381.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383381.mp4"}},{"id":1383380,"name":"Relaxing music, beautiful images of nature HD 2023_","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":777,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383380_sd_64de669b47a9a_1692296859.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:27:07","views":476,"videoId":89170277,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383380_sd_64de669b47a9a_1692296859.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383380_sd_64de669b47a9a_1692296859.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383380.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383380.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383380.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1383380\/1383380.m3u8"}},{"id":1383370,"name":"Lofi Hip Hop Radioby Shibusa _ Calm and Sleeping","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":258,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383370_sd_64de664f2c9f6_1692296783.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:25:48","views":422,"videoId":89170267,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383370_sd_64de664f2c9f6_1692296783.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383370_sd_64de664f2c9f6_1692296783.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383370.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383370.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383370.mp4"}},{"id":1383367,"name":"Lofi Mix __ REPEAT ~ Shibusa Lofi _ Sleep Study","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":275,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383367_sd_64de66190c996_1692296729.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:24:55","views":432,"videoId":89170262,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383367_sd_64de66190c996_1692296729.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383367_sd_64de66190c996_1692296729.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383367.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383367.mp4"}},{"id":1383365,"name":"Power of the Wind _ Free LoFi music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":430,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383365_sd_64de65ab1169b_1692296619.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:23:03","views":421,"videoId":89170254,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383365_sd_64de65ab1169b_1692296619.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383365_sd_64de65ab1169b_1692296619.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383365.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383365.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383365.mp4"}},{"id":1383366,"name":"fishing _ kaninowau [lofi music]","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":912,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383366_sd_64de65e27f67f_1692296674.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:24:02","views":442,"videoId":89170257,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383366_sd_64de65e27f67f_1692296674.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383366_sd_64de65e27f67f_1692296674.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383366.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383366.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383366.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1383366\/1383366.m3u8"}},{"id":1383364,"name":"lofi hip hop ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":244,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383364_sd_64de655b35cd8_1692296539.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:21:42","views":392,"videoId":89170251,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383364_sd_64de655b35cd8_1692296539.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383364_sd_64de655b35cd8_1692296539.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383364.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383364.mp4"}},{"id":1383362,"name":"Medieval Lofi Music _ Song of Life","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":304,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383362_sd_64de652523348_1692296485.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:20:53","views":376,"videoId":89170241,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383362_sd_64de652523348_1692296485.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383362_sd_64de652523348_1692296485.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383362.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383362.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383362.mp4"}},{"id":1383359,"name":"Ban ke Titli Dil Uda __ slowed lofi __ aesthetic vibe __ lofi VIBIE","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":278,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383359_sd_64de64c67e3f6_1692296390.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:19:17","views":364,"videoId":89170235,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383359_sd_64de64c67e3f6_1692296390.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383359_sd_64de64c67e3f6_1692296390.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383359.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383359.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383359.mp4"}},{"id":1383361,"name":"Preet - Jasleen Royal (Lofi Flip) _ Chill Trance _ Bollywood ChillFi","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":349,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383361_sd_64de64f670d7f_1692296438.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:20:06","views":373,"videoId":89170237,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383361_sd_64de64f670d7f_1692296438.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383361_sd_64de64f670d7f_1692296438.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383361.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383361.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383361.mp4"}},{"id":1383360,"name":"a quiet afternoon [lofi beats_instrumental hiphop] calm your anxiety _ healing music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":804,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383360_sd_64de648fbd576_1692296335.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:18:20","views":377,"videoId":89170232,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383360_sd_64de648fbd576_1692296335.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383360_sd_64de648fbd576_1692296335.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383360.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383360.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383360.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1383360\/1383360.m3u8"}},{"id":1383358,"name":"Preet (Feat. Jasleen Royal) Lofi remake_ NYUN _ Chill bollywood love _ Aesthetic song ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":349,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383358_sd_64de645a57de3_1692296282.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:17:30","views":340,"videoId":89170230,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383358_sd_64de645a57de3_1692296282.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383358_sd_64de645a57de3_1692296282.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383358.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383358.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383358.mp4"}},{"id":1383356,"name":"lofi type beat 'imperfect' free vlog music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":256,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383356_sd_64de6426808b5_1692296230.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:16:33","views":345,"videoId":89170226,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383356_sd_64de6426808b5_1692296230.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383356_sd_64de6426808b5_1692296230.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383356.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383356.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383356.mp4"}},{"id":1383355,"name":"Medieval Lofi Music - Ancient Falls","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":255,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383355_sd_64de63de3d5a6_1692296158.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:15:27","views":347,"videoId":89170225,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383355_sd_64de63de3d5a6_1692296158.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383355_sd_64de63de3d5a6_1692296158.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383355.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383355.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383355.mp4"}},{"id":1383354,"name":"Christian Lofi mix _ Lo-fi to study and relax _ Aesthetic chill beats for prayer, worship etc.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1170,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383354_sd_64de639fb6e82_1692296095.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:14:25","views":384,"videoId":89170215,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383354_sd_64de639fb6e82_1692296095.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383354_sd_64de639fb6e82_1692296095.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383354.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383354.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383354.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1383354\/1383354.m3u8"}},{"id":1383353,"name":"Lofi music chill _ Polaris - Stream error","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":790,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383353_sd_64de636827da8_1692296040.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 13:13:28","views":337,"videoId":89170210,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383353_sd_64de636827da8_1692296040.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383353_sd_64de636827da8_1692296040.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383353.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383353.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383353.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1383353\/1383353.m3u8"}},{"id":1383351,"name":"Medieval Lofi Music _ Lofi Bard","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":249,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383351_sd_64de5bced03a0_1692294094.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 12:41:01","views":324,"videoId":89170202,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383351_sd_64de5bced03a0_1692294094.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383351_sd_64de5bced03a0_1692294094.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383351.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383351.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383351.mp4"}},{"id":1383352,"name":"Medieval Lofi Music _ Realm Of The Eternal","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/M8Zm5glrZZU\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":284,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383352_sd_64de5bfcae2c7_1692294140.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-17 12:41:48","views":318,"videoId":89170208,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383352_sd_64de5bfcae2c7_1692294140.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1383352_sd_64de5bfcae2c7_1692294140.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1383352.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1383352.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1383352.mp4"}},{"id":1382478,"name":"Beautiful nature scenery with relaxing music & sounds _ Hd vids","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":241,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382478_sd_64dbd8bade907_1692129466.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:57:01","views":339,"videoId":89158033,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382478_sd_64dbd8bade907_1692129466.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382478_sd_64dbd8bade907_1692129466.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382478.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382478.mp4"}},{"id":1382459,"name":"AMAZING NATURE LANDSCAPES AND SCENERIES COOL AND RELAXING","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":635,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382459_sd_64dbd8b498a9c_1692129460.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:56:56","views":370,"videoId":89158022,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382459_sd_64dbd8b498a9c_1692129460.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382459_sd_64dbd8b498a9c_1692129460.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382459.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382459.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382459.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1382459\/1382459.m3u8"}},{"id":1382439,"name":"Nature Scenes _ Relaxing video in nature, relax your mind","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":410,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382439_sd_64dbd8b37954c_1692129459.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:56:52","views":346,"videoId":89158015,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382439_sd_64dbd8b37954c_1692129459.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382439_sd_64dbd8b37954c_1692129459.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382439.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382439.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382439.mp4"}},{"id":1382479,"name":"Wild nature islands Sardinia & Corsica - Drone","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":321,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382479_sd_64dbd8a3a76a0_1692129443.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:56:41","views":350,"videoId":89158041,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382479_sd_64dbd8a3a76a0_1692129443.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382479_sd_64dbd8a3a76a0_1692129443.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382479.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382479.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382479.mp4"}},{"id":1382409,"name":"The Beauty of Nature Episode 2 Landscapes (Relaxing Videos) _ COLLECTOR SENSEI _","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":269,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382409_sd_64dbd7ddd877f_1692129245.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:53:11","views":332,"videoId":89157879,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382409_sd_64dbd7ddd877f_1692129245.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382409_sd_64dbd7ddd877f_1692129245.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382409.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382409.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382409.mp4"}},{"id":1382434,"name":"Life Landscapes #06","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":638,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382434_sd_64dbd83227df5_1692129330.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:54:42","views":358,"videoId":89158008,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382434_sd_64dbd83227df5_1692129330.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382434_sd_64dbd83227df5_1692129330.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382434.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382434.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382434.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1382434\/1382434.m3u8"}},{"id":1382428,"name":"Relaxing music,Landscape Music Video","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":250,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382428_sd_64dbd82f8f1ca_1692129327.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:54:34","views":329,"videoId":89158003,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382428_sd_64dbd82f8f1ca_1692129327.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382428_sd_64dbd82f8f1ca_1692129327.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382428.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382428.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382428.mp4"}},{"id":1382427,"name":"Relaxing Music with Astonishing Nature Landscape HD Music Video ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1033,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382427_sd_64dbd826b9743_1692129318.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:54:18","views":368,"videoId":89157993,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382427_sd_64dbd826b9743_1692129318.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382427_sd_64dbd826b9743_1692129318.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382427.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382427.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1382427\/1382427.m3u8"}},{"id":1382425,"name":"Natural Beautiful Scenery Amazing Landscapes With Relaxing Piano Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":619,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382425_sd_64dbd81f613be_1692129311.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:54:13","views":339,"videoId":89157980,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382425_sd_64dbd81f613be_1692129311.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382425_sd_64dbd81f613be_1692129311.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382425.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382425.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382425.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1382425\/1382425.m3u8"}},{"id":1382422,"name":"Black and White Nature Photography, It's about the Art _ RTE S1EP7","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":659,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382422_sd_64dbd81e88aca_1692129310.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:54:04","views":338,"videoId":89157956,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382422_sd_64dbd81e88aca_1692129310.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382422_sd_64dbd81e88aca_1692129310.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382422.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382422.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382422.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1382422\/1382422.m3u8"}},{"id":1382424,"name":"Amazing Sceneries, Nature and Landscapes","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":418,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382424_sd_64dbd81b62873_1692129307.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:54:08","views":317,"videoId":89157974,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382424_sd_64dbd81b62873_1692129307.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382424_sd_64dbd81b62873_1692129307.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382424.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382424.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382424.mp4"}},{"id":1382420,"name":"INSPIRING LANDSCAPES( Unique shots only 10 minutes!)Nature Relief for Stress! Inspiring Music.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":597,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382420_sd_64dbd81355e7a_1692129299.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:53:57","views":309,"videoId":89157938,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382420_sd_64dbd81355e7a_1692129299.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382420_sd_64dbd81355e7a_1692129299.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382420.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382420.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382420.mp4"}},{"id":1382416,"name":"Amazing Nature Compilation footage 4K Landscapes","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":337,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382416_sd_64dbd809c4760_1692129289.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:53:48","views":305,"videoId":89157929,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382416_sd_64dbd809c4760_1692129289.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382416_sd_64dbd809c4760_1692129289.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382416.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382416.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382416.mp4"}},{"id":1382419,"name":"Norway City and Amazing Natural Landscape","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":610,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382419_sd_64dbd80a172ed_1692129290.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:53:52","views":315,"videoId":89157933,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382419_sd_64dbd80a172ed_1692129290.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382419_sd_64dbd80a172ed_1692129290.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382419.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382419.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382419.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1382419\/1382419.m3u8"}},{"id":1382417,"name":"nature norway natural landscape and Relax music Ultra 4k video","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":472,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382417_sd_64dbd7fb04a21_1692129275.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:53:33","views":302,"videoId":89157923,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382417_sd_64dbd7fb04a21_1692129275.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382417_sd_64dbd7fb04a21_1692129275.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382417.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382417.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382417.mp4"}},{"id":1382414,"name":"Beautiful nature landscapes 2023 Amazing","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1088,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382414_sd_64dbd7f454287_1692129268.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:53:28","views":340,"videoId":89157907,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382414_sd_64dbd7f454287_1692129268.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382414_sd_64dbd7f454287_1692129268.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382414.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382414.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382414.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1382414\/1382414.m3u8"}},{"id":1382412,"name":"Immerse Yourself in the Serenity of Nature & Landscapes 4K","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":436,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382412_sd_64dbd7e302e24_1692129251.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:53:20","views":301,"videoId":89157899,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382412_sd_64dbd7e302e24_1692129251.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382412_sd_64dbd7e302e24_1692129251.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382412.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382412.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382412.mp4"}},{"id":1382411,"name":"Super Wonderful nature and landscapes with cool music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":846,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382411_sd_64dbd7d51aea0_1692129237.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:53:06","views":303,"videoId":89157871,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382411_sd_64dbd7d51aea0_1692129237.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382411_sd_64dbd7d51aea0_1692129237.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382411.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382411.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382411.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1382411\/1382411.m3u8"}},{"id":1382408,"name":"nature landscapes","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":436,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382408_sd_64dbd7d1cc93c_1692129233.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:53:01","views":295,"videoId":89157866,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382408_sd_64dbd7d1cc93c_1692129233.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382408_sd_64dbd7d1cc93c_1692129233.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382408.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382408.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382408.mp4"}},{"id":1382402,"name":"Beautiful Nature and Scenic Landscapes _ Free Stock Footage - No Copyright","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":345,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382402_sd_64dbd7a91929b_1692129193.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:52:40","views":280,"videoId":89157848,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382402_sd_64dbd7a91929b_1692129193.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382402_sd_64dbd7a91929b_1692129193.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382402.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382402.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382402.mp4"}},{"id":1382404,"name":"Super relaxing music on the background of landscapes of nature and meadows (2)","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":667,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382404_sd_64dbd78008d37_1692129152.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:51:51","views":286,"videoId":89157838,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382404_sd_64dbd78008d37_1692129152.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382404_sd_64dbd78008d37_1692129152.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382404.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382404.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382404.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1382404\/1382404.m3u8"}},{"id":1382400,"name":"Landscape 4K Ultra HD with Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":557,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382400_sd_64dbd7677f9d7_1692129127.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:51:28","views":291,"videoId":89157828,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382400_sd_64dbd7677f9d7_1692129127.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382400_sd_64dbd7677f9d7_1692129127.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382400.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382400.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382400.mp4"}},{"id":1382398,"name":"Super relaxing music on the background of landscapes of nature and meadows","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":667,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382398_sd_64dbd7613a2e9_1692129121.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:51:23","views":277,"videoId":89157821,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382398_sd_64dbd7613a2e9_1692129121.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382398_sd_64dbd7613a2e9_1692129121.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382398.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382398.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382398.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1382398\/1382398.m3u8"}},{"id":1382396,"name":"Nature with Beautiful Landscapes and Relaxing Music HD 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":400,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382396_sd_64dbd71400d28_1692129044.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:49:57","views":273,"videoId":89157818,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382396_sd_64dbd71400d28_1692129044.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382396_sd_64dbd71400d28_1692129044.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382396.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382396.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382396.mp4"}},{"id":1382394,"name":"Astonishing Nature and Landscapes","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":343,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382394_sd_64dbd70ff3333_1692129039.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:49:52","views":261,"videoId":89157801,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382394_sd_64dbd70ff3333_1692129039.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382394_sd_64dbd70ff3333_1692129039.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382394.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382394.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382394.mp4"}},{"id":1382395,"name":"88 Landscapes and Relaxing Music #great nature images #relaxing music #background","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1155,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382395_sd_64dbd70b6c51c_1692129035.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:49:47","views":282,"videoId":89157797,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382395_sd_64dbd70b6c51c_1692129035.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382395_sd_64dbd70b6c51c_1692129035.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382395.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382395.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382395.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1382395\/1382395.m3u8"}},{"id":1382393,"name":"4k-The most amazing and Incredible landscapes of the world and nature.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":241,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382393_sd_64dbd7065ff54_1692129030.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:49:40","views":233,"videoId":89157789,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382393_sd_64dbd7065ff54_1692129030.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382393_sd_64dbd7065ff54_1692129030.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382393.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382393.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382393.mp4"}},{"id":1382391,"name":"Beautiful landscapes \u2022 Relaxing music uhd","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":247,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382391_sd_64dbd7014208a_1692129025.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:49:35","views":246,"videoId":89157779,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382391_sd_64dbd7014208a_1692129025.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382391_sd_64dbd7014208a_1692129025.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382391.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382391.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382391.mp4"}},{"id":1382389,"name":"The Most Beautiful videos of Natural Landscape","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":280,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382389_sd_64dbd6e4636ae_1692128996.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:49:12","views":230,"videoId":89157757,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382389_sd_64dbd6e4636ae_1692128996.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382389_sd_64dbd6e4636ae_1692128996.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382389.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382389.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382389.mp4"}},{"id":1382387,"name":"Beautiful Nature and Landscapes HD Stock Videos _ Free stock footage _ No Copyright #Landscapes","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":484,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382387_sd_64dbd6dfa4a66_1692128991.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:49:05","views":246,"videoId":89157753,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382387_sd_64dbd6dfa4a66_1692128991.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382387_sd_64dbd6dfa4a66_1692128991.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382387.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382387.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382387.mp4"}},{"id":1382388,"name":"7 minutes of Icelandic Landscape and Nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":422,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382388_sd_64dbd6d8e1a19_1692128984.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:48:57","views":234,"videoId":89157749,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382388_sd_64dbd6d8e1a19_1692128984.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382388_sd_64dbd6d8e1a19_1692128984.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382388.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382388.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382388.mp4"}},{"id":1382386,"name":" LANDSCAPES AND NATURE -NATURE VIDEOS","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":602,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382386_sd_64dbd6cdce61d_1692128973.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:48:48","views":235,"videoId":89157746,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382386_sd_64dbd6cdce61d_1692128973.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1382386_sd_64dbd6cdce61d_1692128973.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1382386.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1382386.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1382386.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1382386\/1382386.m3u8"}},{"id":1381740,"name":"Cute Animals- Best of cute animals video#2","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/pTdzJx5CkOI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":280,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381740_sd_64dbd22eae660_1692127790.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:29:03","views":225,"videoId":89148872,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381740_sd_64dbd22eae660_1692127790.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381740_sd_64dbd22eae660_1692127790.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381740.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381740.mp4"}},{"id":1381741,"name":"Best Of The 2023 Cutest Animal Video - Cute Animals For When You are Stressed #30","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/pTdzJx5CkOI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":342,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381741_sd_64dbd228664c9_1692127784.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:28:57","views":237,"videoId":89148868,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381741_sd_64dbd228664c9_1692127784.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381741_sd_64dbd228664c9_1692127784.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381741.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381741.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381741.mp4"}},{"id":1381739,"name":"CUTE Baby animals complilations __cute movements of baby animals __ cute animals videos __ #02","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/pTdzJx5CkOI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":634,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381739_sd_64dbd210a112d_1692127760.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:28:33","views":239,"videoId":89148859,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381739_sd_64dbd210a112d_1692127760.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381739_sd_64dbd210a112d_1692127760.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381739.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381739.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381739.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1381739\/1381739.m3u8"}},{"id":1381738,"name":"Cute Little Animals Elephant, Xebra, Hippo, Cow, Bird, Rhinoceros With Animals Sound","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/pTdzJx5CkOI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":293,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381738_sd_64dbd204df24b_1692127748.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:28:19","views":225,"videoId":89148856,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381738_sd_64dbd204df24b_1692127748.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381738_sd_64dbd204df24b_1692127748.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381738.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381738.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381738.mp4"}},{"id":1381737,"name":"Cute animals#The nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/pTdzJx5CkOI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":664,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381737_sd_64dbd2007d40f_1692127744.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:28:14","views":231,"videoId":89148844,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381737_sd_64dbd2007d40f_1692127744.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381737_sd_64dbd2007d40f_1692127744.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381737.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381737.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381737.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1381737\/1381737.m3u8"}},{"id":1381736,"name":"Adorable cute animals compilation 4K","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/pTdzJx5CkOI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":647,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381736_sd_64dbd1f8544b9_1692127736.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:28:10","views":240,"videoId":89148837,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381736_sd_64dbd1f8544b9_1692127736.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381736_sd_64dbd1f8544b9_1692127736.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381736.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381736.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381736.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1381736\/1381736.m3u8"}},{"id":1381734,"name":"cute animals 2023 hd","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/pTdzJx5CkOI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":318,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381734_sd_64dbd1eae33b3_1692127722.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:27:54","views":214,"videoId":89148831,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381734_sd_64dbd1eae33b3_1692127722.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381734_sd_64dbd1eae33b3_1692127722.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381734.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381734.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381734.mp4"}},{"id":1381733,"name":"cute animals, amazing nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/pTdzJx5CkOI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":311,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381733_sd_64dbd1d9585ab_1692127705.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:27:41","views":212,"videoId":89148826,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381733_sd_64dbd1d9585ab_1692127705.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381733_sd_64dbd1d9585ab_1692127705.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381733.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381733.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381733.mp4"}},{"id":1381732,"name":"Cute Animals For When You are Stressed - Best Of The 2023 Cutest Animal Video #26","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/pTdzJx5CkOI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":242,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381732_sd_64dbd1d606560_1692127702.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:27:35","views":217,"videoId":89148818,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381732_sd_64dbd1d606560_1692127702.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381732_sd_64dbd1d606560_1692127702.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381732.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381732.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381732.mp4"}},{"id":1381731,"name":"Cute animals videos","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/pTdzJx5CkOI\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":301,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381731_sd_64dbd1c332a39_1692127683.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-15 14:27:24","views":210,"videoId":89148813,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381731_sd_64dbd1c332a39_1692127683.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381731_sd_64dbd1c332a39_1692127683.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381731.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381731.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381731.mp4"}},{"id":1381580,"name":"Travel to Switzerland together#relaxing music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":223,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381580_sd_64da948d877e5_1692046477.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:53:40","views":333,"videoId":89144905,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381580_sd_64da948d877e5_1692046477.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381580_sd_64da948d877e5_1692046477.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381580.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381580.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381580.mp4"}},{"id":1381579,"name":"Relaxing piano Music, sleep music, water sound, Meditation ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":201,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381579_sd_64da948b80901_1692046475.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:53:33","views":436,"videoId":89144889,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381579_sd_64da948b80901_1692046475.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381579_sd_64da948b80901_1692046475.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381579.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381579.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381579.mp4"}},{"id":1381578,"name":"Healing Music and Natural Landscape - Relaxing Music - Bright Feeling","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":151,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381578_sd_64da94844a097_1692046468.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:53:26","views":495,"videoId":89144870,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381578_sd_64da94844a097_1692046468.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381578_sd_64da94844a097_1692046468.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381578.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381578.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381578.mp4"}},{"id":1381576,"name":"Beautiful Nature Scenery with Relaxing Music sleep music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":188,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381576_sd_64da947d828ed_1692046461.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:53:19","views":591,"videoId":89144856,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381576_sd_64da947d828ed_1692046461.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381576_sd_64da947d828ed_1692046461.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381576.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381576.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381576.mp4"}},{"id":1381572,"name":"Beautiful Relaxing Music & Beach Landscape -Sleeping Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":148,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381572_sd_64da9478ece57_1692046456.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:53:15","views":634,"videoId":89144833,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381572_sd_64da9478ece57_1692046456.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381572_sd_64da9478ece57_1692046456.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381572.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381572.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381572.mp4"}},{"id":1381573,"name":"oddly satisfying video that makes you sleepy relaxing music #amazing #nature #scenery ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":102,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381573_sd_64da94753d3a4_1692046453.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:53:11","views":714,"videoId":89144842,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381573_sd_64da94753d3a4_1692046453.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381573_sd_64da94753d3a4_1692046453.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381573.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381573.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381573.mp4"}},{"id":1381571,"name":"Nature and Meditation Music_ relaxing music, peaceful music for study and stress relief","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":196,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381571_sd_64da9470175c7_1692046448.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:53:06","views":750,"videoId":89144823,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381571_sd_64da9470175c7_1692046448.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381571_sd_64da9470175c7_1692046448.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381571.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381571.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381571.mp4"}},{"id":1381570,"name":"Relaxing Amazing Scenery from the Nature and Relaxing Music.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":104,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381570_sd_64da946b30d89_1692046443.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:53:01","views":784,"videoId":89144809,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381570_sd_64da946b30d89_1692046443.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381570_sd_64da946b30d89_1692046443.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381570.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381570.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381570.mp4"}},{"id":1381567,"name":"Relaxing .Music. With. Amazing. Cliff Scenery.\u2014 Sea Cliff, Mountain Cliff, Waterfall Cliff","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":88,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381567_sd_64da94656ba88_1692046437.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:52:55","views":822,"videoId":89144795,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381567_sd_64da94656ba88_1692046437.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381567_sd_64da94656ba88_1692046437.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381567.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381567.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381567.mp4"}},{"id":1381566,"name":"Quiet landscape","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":138,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381566_sd_64da9460ace42_1692046432.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:52:50","views":868,"videoId":89144787,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381566_sd_64da9460ace42_1692046432.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381566_sd_64da9460ace42_1692046432.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381566.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381566.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381566.mp4"}},{"id":1381565,"name":"Flying over Nature (Landscapes) music video-for Sleep , Chill Out, Relax, Study, Meditation","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":228,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381565_sd_64da94598de56_1692046425.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:52:44","views":889,"videoId":89144776,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381565_sd_64da94598de56_1692046425.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381565_sd_64da94598de56_1692046425.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381565.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381565.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381565.mp4"}},{"id":1381555,"name":"Best Nature Scenery & Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":154,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381555_sd_64da9455a7380_1692046421.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:52:39","views":901,"videoId":89144754,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381555_sd_64da9455a7380_1692046421.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381555_sd_64da9455a7380_1692046421.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381555.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381555.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381555.mp4"}},{"id":1381551,"name":"Relaxing Music with Nature Scenery _ INSPIRATIONAL- HD 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":170,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381551_sd_64da944f86227_1692046415.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:52:34","views":933,"videoId":89144741,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381551_sd_64da944f86227_1692046415.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381551_sd_64da944f86227_1692046415.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381551.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381551.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381551.mp4"}},{"id":1381547,"name":"NATURAL SCENERY ND RELAXING MUSIC","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":117,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381547_sd_64da944652794_1692046406.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:52:24","views":856,"videoId":89144703,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381547_sd_64da944652794_1692046406.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381547_sd_64da944652794_1692046406.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381547.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381547.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381547.mp4"}},{"id":1381550,"name":"Relaxing Nature Scenery _ Music, Stress Relief, Meditation Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":211,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381550_sd_64da94414f98c_1692046401.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:52:19","views":842,"videoId":89144729,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381550_sd_64da94414f98c_1692046401.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381550_sd_64da94414f98c_1692046401.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381550.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381550.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381550.mp4"}},{"id":1381542,"name":"Amazing Beautiful Nature Scenery with Relaxing Music for Stress Relief _ Peaceful Piano","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":232,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381542_sd_64da943bdfa99_1692046395.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:52:14","views":815,"videoId":89144688,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381542_sd_64da943bdfa99_1692046395.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381542_sd_64da943bdfa99_1692046395.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381542.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381542.mp4"}},{"id":1381540,"name":"Amazing Nature Scenery & Relaxing Music for Stress Relief UHD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":114,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381540_sd_64da94353e882_1692046389.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:52:07","views":797,"videoId":89144680,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381540_sd_64da94353e882_1692046389.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381540_sd_64da94353e882_1692046389.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381540.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381540.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381540.mp4"}},{"id":1381539,"name":"beautiful nature scenery relaxing calming music.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":229,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381539_sd_64da94303e33b_1692046384.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:52:02","views":787,"videoId":89144670,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381539_sd_64da94303e33b_1692046384.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381539_sd_64da94303e33b_1692046384.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381539.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381539.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381539.mp4"}},{"id":1381538,"name":"Nature and Relaxing Music_ relaxing music, relaxing nature scenery","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":155,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381538_sd_64da942b5a9d3_1692046379.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:51:57","views":746,"videoId":89144660,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381538_sd_64da942b5a9d3_1692046379.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381538_sd_64da942b5a9d3_1692046379.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381538.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381538.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381538.mp4"}},{"id":1381536,"name":"Enchanting Nature_ Serene Landscapes with Relaxing 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":103,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381536_sd_64da942678168_1692046374.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:51:52","views":748,"videoId":89144647,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381536_sd_64da942678168_1692046374.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381536_sd_64da942678168_1692046374.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381536.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381536.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381536.mp4"}},{"id":1381535,"name":"Relaxing music with landscapes","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":59,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381535_sd_64da9421a6e2b_1692046369.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:51:48","views":739,"videoId":89144638,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381535_sd_64da9421a6e2b_1692046369.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381535_sd_64da9421a6e2b_1692046369.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381535.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381535.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381535.mp4"}},{"id":1381533,"name":"Relaxing Music & Amazing Nature Scenery & sleeping","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":104,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381533_sd_64da94129326d_1692046354.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:51:38","views":746,"videoId":89144598,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381533_sd_64da94129326d_1692046354.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381533_sd_64da94129326d_1692046354.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381533.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381533.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381533.mp4"}},{"id":1381534,"name":"soothing music & natural scenery","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":160,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381534_sd_64da94119f8e1_1692046353.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-14 15:51:43","views":740,"videoId":89144624,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381534_sd_64da94119f8e1_1692046353.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1381534_sd_64da94119f8e1_1692046353.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1381534.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1381534.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1381534.mp4"}},{"id":1379680,"name":"The Nature Side of Pensacola Beach","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":32,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379680_sd_64d6ab5d5dd49_1691790173.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 16:42:23","views":1433,"videoId":89108958,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379680_sd_64d6ab5d5dd49_1691790173.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379680_sd_64d6ab5d5dd49_1691790173.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379680.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379680.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379680.mp4"}},{"id":1379678,"name":"4K Nature Cinematography _ Cinematic Music ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":137,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379678_sd_64d6ab2a16940_1691790122.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 16:41:32","views":1671,"videoId":89108936,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379678_sd_64d6ab2a16940_1691790122.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379678_sd_64d6ab2a16940_1691790122.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379678.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379678.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379678.mp4"}},{"id":1379677,"name":"Beautiful Star of Bethlehem_ Christopher-Joel Carter, Piano","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":237,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379677_sd_64d6aaf7af8d2_1691790071.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 16:40:40","views":1714,"videoId":89108920,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379677_sd_64d6aaf7af8d2_1691790071.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379677_sd_64d6aaf7af8d2_1691790071.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379677.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379677.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379677.mp4"}},{"id":1379669,"name":"Cute Cats And Funny - ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":565,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379669_sd_64d6aa3d5d19a_1691789885.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 16:37:33","views":1703,"videoId":89108792,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379669_sd_64d6aa3d5d19a_1691789885.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379669_sd_64d6aa3d5d19a_1691789885.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379669.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379669.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379669.mp4"}},{"id":1379676,"name":"Beautiful Star - Jean Blazer (Acoustic)","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":212,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379676_sd_64d6aab3d9f6a_1691790003.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 16:39:33","views":1606,"videoId":89108886,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379676_sd_64d6aab3d9f6a_1691790003.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379676_sd_64d6aab3d9f6a_1691790003.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379676.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379676.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379676.mp4"}},{"id":1379674,"name":"Relax (Stars theme) Beautiful Relaxation Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":216,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379674_sd_64d6aa7ec4f65_1691789950.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 16:38:41","views":1740,"videoId":89108841,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379674_sd_64d6aa7ec4f65_1691789950.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379674_sd_64d6aa7ec4f65_1691789950.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379674.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379674.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379674.mp4"}},{"id":1379668,"name":"I cant believe this cat its...Funny cute kitten compilation","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":284,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379668_sd_64d6a9f074ffd_1691789808.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 16:36:19","views":1838,"videoId":89108770,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379668_sd_64d6a9f074ffd_1691789808.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379668_sd_64d6a9f074ffd_1691789808.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379668.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379668.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379668.mp4"}},{"id":1379659,"name":"Cats 101 _ Best Cat Breeds for Cuddling","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":487,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379659_sd_64d6a857a1184_1691789399.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 16:29:29","views":1908,"videoId":89108731,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379659_sd_64d6a857a1184_1691789399.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379659_sd_64d6a857a1184_1691789399.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379659.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379659.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379659.mp4"}},{"id":1379651,"name":"WHY DOES YOUR CAT WANT TO CUDDLE WITH YOU_","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":415,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379651_sd_64d6a6dfbc39d_1691789023.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 16:23:14","views":1847,"videoId":89108707,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379651_sd_64d6a6dfbc39d_1691789023.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379651_sd_64d6a6dfbc39d_1691789023.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379651.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379651.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379651.mp4"}},{"id":1379617,"name":"Relax Color Engraved Moon Art By 'My Space Mirror'","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":59,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379617_sd_64d6930866733_1691783944.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 14:58:21","views":1666,"videoId":89108501,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379617_sd_64d6930866733_1691783944.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379617_sd_64d6930866733_1691783944.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379617.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379617.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379617.mp4"}},{"id":1379631,"name":"12 Cute Cats that will blow your mind","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":259,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379631_sd_64d69347e141f_1691784007.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 14:59:23","views":1744,"videoId":89108659,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379631_sd_64d69347e141f_1691784007.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379631_sd_64d69347e141f_1691784007.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379631.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379631.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379631.mp4"}},{"id":1379624,"name":"Sleepy Cute Cats","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":317,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379624_sd_64d6933bf35b6_1691783995.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 14:59:19","views":1704,"videoId":89108622,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379624_sd_64d6933bf35b6_1691783995.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379624_sd_64d6933bf35b6_1691783995.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379624.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379624.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379624.mp4"}},{"id":1379621,"name":"The cats are so funny","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":610,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379621_sd_64d69317d1398_1691783959.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 14:58:35","views":1695,"videoId":89108607,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379621_sd_64d69317d1398_1691783959.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379621_sd_64d69317d1398_1691783959.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379621.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379621.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1379621\/1379621.m3u8"}},{"id":1379619,"name":"Top 5 most beautiful shell fireworks (600-1200mm)","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":140,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379619_sd_64d69313afaa4_1691783955.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 14:58:30","views":1507,"videoId":89108552,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379619_sd_64d69313afaa4_1691783955.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379619_sd_64d69313afaa4_1691783955.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379619.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379619.mp4"}},{"id":1379618,"name":"Moon Footage _ Full Moon _ Eclipse _ Night _ Free HD Videos ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":828,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379618_sd_64d6930ddc55c_1691783949.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 14:58:26","views":1589,"videoId":89108534,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379618_sd_64d6930ddc55c_1691783949.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379618_sd_64d6930ddc55c_1691783949.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379618.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379618.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379618.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1379618\/1379618.m3u8"}},{"id":1379577,"name":"Color Engraved Moon Art By 'My Space Mirror'","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":59,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379577_sd_64d692c3447d0_1691783875.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 14:57:10","views":1364,"videoId":89107761,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379577_sd_64d692c3447d0_1691783875.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379577_sd_64d692c3447d0_1691783875.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379577.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379577.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379577.mp4"}},{"id":1379576,"name":"Icy Mountains under a Full Moon","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":215,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379576_sd_64d692bdee89f_1691783869.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 14:57:06","views":1417,"videoId":89107755,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379576_sd_64d692bdee89f_1691783869.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379576_sd_64d692bdee89f_1691783869.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379576.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379576.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379576.mp4"}},{"id":1379572,"name":"Fall Asleep On A Full Moon Night With Calming Wave Sounds - Deep Sleeping on Mareta Beach HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":80,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379572_sd_64d692bcea7f5_1691783868.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 14:57:02","views":1400,"videoId":89107613,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379572_sd_64d692bcea7f5_1691783868.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379572_sd_64d692bcea7f5_1691783868.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379572.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379572.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379572.mp4"}},{"id":1379571,"name":"Beauty and The Best of Moon.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":113,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379571_sd_64d692b7c5a4c_1691783863.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 14:56:57","views":1433,"videoId":89107590,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379571_sd_64d692b7c5a4c_1691783863.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379571_sd_64d692b7c5a4c_1691783863.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379571.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379571.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379571.mp4"}},{"id":1379568,"name":"The beauty of the moon - CCBG","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":400,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379568_sd_64d690a878264_1691783336.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 14:48:14","views":1435,"videoId":89107553,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379568_sd_64d690a878264_1691783336.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379568_sd_64d690a878264_1691783336.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379568.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379568.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379568.mp4"}},{"id":1379567,"name":"Sad Robot (Lofi Version) _ Relaxing Music for Studying and Working- Naturalize","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=HBnAMI3-Rws\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":192,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379567_sd_64d690a401345_1691783332.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 14:48:07","views":1345,"videoId":89107514,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379567_sd_64d690a401345_1691783332.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379567_sd_64d690a401345_1691783332.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379567.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379567.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379567.mp4"}},{"id":1379565,"name":"Memories -- __ Chill Music __ Ambient Music __ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":127,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379565_sd_64d690a15251e_1691783329.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 14:48:03","views":1290,"videoId":89107462,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379565_sd_64d690a15251e_1691783329.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379565_sd_64d690a15251e_1691783329.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379565.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379565.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379565.mp4"}},{"id":1379560,"name":"FLYING OVER CANADA - Amazing Beautiful Nature Scenery With Relax","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":157,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379560_sd_64d69097144df_1691783319.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 14:47:54","views":1309,"videoId":89107386,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379560_sd_64d69097144df_1691783319.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379560_sd_64d69097144df_1691783319.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379560.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379560.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379560.mp4"}},{"id":1379559,"name":"Relaxing music Nature __ Meditation music relax mind body ,spa music relaxation, sleep stress","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":112,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379559_sd_64d68f9d2d6b9_1691783069.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 14:44:00","views":1270,"videoId":89107346,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379559_sd_64d68f9d2d6b9_1691783069.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379559_sd_64d68f9d2d6b9_1691783069.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379559.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379559.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379559.mp4"}},{"id":1379555,"name":"Relaxing Calming Music for Anxiety _ No Copyright music _ Instrumental Music _ Beautiful Piano Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":165,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379555_sd_64d68f5dab7a0_1691783005.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 14:42:52","views":1250,"videoId":89107300,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379555_sd_64d68f5dab7a0_1691783005.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379555_sd_64d68f5dab7a0_1691783005.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379555.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379555.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379555.mp4"}},{"id":1379554,"name":"Beutiful Flawer & Scenery HD Video with Relaxing music_ 2023 UHD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":126,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379554_sd_64d68f1d8b670_1691782941.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 14:41:45","views":1211,"videoId":89107266,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379554_sd_64d68f1d8b670_1691782941.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1379554_sd_64d68f1d8b670_1691782941.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1379554.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1379554.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1379554.mp4"}},{"id":1378825,"name":"Most Beautiful Nature music _ Poise Nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":205,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378825_sd_64d6732ae10b0_1691775786.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 12:42:35","views":1216,"videoId":89093146,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378825_sd_64d6732ae10b0_1691775786.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378825_sd_64d6732ae10b0_1691775786.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1378825.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1378825.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1378825.mp4"}},{"id":1378827,"name":"Beautiful Nature and Scenic Landscapes 8K UltraHD.#8kultrah","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":118,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378827_sd_64d67369b4d04_1691775849.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-11 12:43:37","views":1173,"videoId":89093157,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378827_sd_64d67369b4d04_1691775849.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378827_sd_64d67369b4d04_1691775849.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1378827.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1378827.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1378827.mp4"}},{"id":1378673,"name":"Most Beautiful Nature Landscapes _ the most prety nature and without music _ Poise Nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":205,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378673_sd_64d52f66607b8_1691692902.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-10 13:41:12","views":1354,"videoId":89089745,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378673_sd_64d52f66607b8_1691692902.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378673_sd_64d52f66607b8_1691692902.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1378673.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1378673.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1378673.mp4"}},{"id":1378671,"name":"Two minutes to enjoy the beauty of nature- its nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":152,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378671_sd_64d52cf8ce36c_1691692280.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-10 13:38:50","views":1421,"videoId":89089743,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378671_sd_64d52cf8ce36c_1691692280.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378671_sd_64d52cf8ce36c_1691692280.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1378671.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1378671.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1378671.mp4"}},{"id":1378667,"name":"The Majestic Landscapes Natural Beauty of Noroway 2023 UHD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":84,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378667_sd_64d52d42445d7_1691692354.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-10 13:32:03","views":1457,"videoId":89089736,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378667_sd_64d52d42445d7_1691692354.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378667_sd_64d52d42445d7_1691692354.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1378667.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1378667.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1378667.mp4"}},{"id":1378654,"name":"Beautiful Nature Around The World, beautiful landscapes of the world,moy786","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":145,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378654_sd_64d52ce5e1b9e_1691692261.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-10 13:30:31","views":1459,"videoId":89089649,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378654_sd_64d52ce5e1b9e_1691692261.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378654_sd_64d52ce5e1b9e_1691692261.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1378654.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1378654.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1378654.mp4"}},{"id":1378652,"name":"4k Beautiful Landscapes- Amazing images","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":40,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378652_sd_64d52c8162db6_1691692161.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-10 13:28:49","views":1424,"videoId":89089644,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378652_sd_64d52c8162db6_1691692161.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378652_sd_64d52c8162db6_1691692161.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1378652.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1378652.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1378652.mp4"}},{"id":1378625,"name":"Beautiful Chasing Clouds Landscapes 2023 amazing","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":38,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378625_sd_64d52ab854344_1691691704.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-10 13:21:14","views":1413,"videoId":89089351,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378625_sd_64d52ab854344_1691691704.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378625_sd_64d52ab854344_1691691704.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1378625.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1378625.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1378625.mp4"}},{"id":1378622,"name":"BEAUTIFUL LANDSCAPES OF NATURE I Adventures - A Himitsu","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":206,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378622_sd_64d52a865cc4b_1691691654.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-10 13:20:24","views":1412,"videoId":89089342,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378622_sd_64d52a865cc4b_1691691654.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378622_sd_64d52a865cc4b_1691691654.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1378622.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1378622.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1378622.mp4"}},{"id":1378620,"name":"Beautiful landscapes are shown under calm, relaxing 2023 UHD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":121,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378620_sd_64d52a402bb01_1691691584.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-10 13:19:13","views":1359,"videoId":89089339,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378620_sd_64d52a402bb01_1691691584.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378620_sd_64d52a402bb01_1691691584.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1378620.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1378620.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1378620.mp4"}},{"id":1378619,"name":" Beautiful landscapes _NATURE'S 4K VIDEO _","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":233,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378619_sd_64d52a0a5d7e7_1691691530.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-10 13:18:19","views":1347,"videoId":89089312,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378619_sd_64d52a0a5d7e7_1691691530.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1378619_sd_64d52a0a5d7e7_1691691530.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1378619.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1378619.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1378619.mp4"}},{"id":1377600,"name":"Sad Robot (Lofi Version) _ Relaxing Music for Studying and Working","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":192,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377600_sd_64d4bbe2e99e3_1691663330.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-10 05:28:21","views":1313,"videoId":89071364,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377600_sd_64d4bbe2e99e3_1691663330.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377600_sd_64d4bbe2e99e3_1691663330.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377600.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377600.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377600.mp4"}},{"id":1377593,"name":"Introvert Music __ Chill Music __ Ambient Music __ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":137,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377593_sd_64d4bbb4d4b1f_1691663284.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-10 05:27:34","views":1289,"videoId":89071327,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377593_sd_64d4bbb4d4b1f_1691663284.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377593_sd_64d4bbb4d4b1f_1691663284.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377593.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377593.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377593.mp4"}},{"id":1377583,"name":"Everest Music Chill Music Ambient Music __ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":160,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377583_sd_64d4bb856d811_1691663237.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-10 05:26:47","views":1253,"videoId":89071262,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377583_sd_64d4bb856d811_1691663237.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377583_sd_64d4bb856d811_1691663237.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377583.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377583.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377583.mp4"}},{"id":1377580,"name":"Morning --- Music __ Chill Music __ Ambient Music __ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":176,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377580_sd_64d4bb4d9d6ad_1691663181.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-10 05:25:50","views":1227,"videoId":89071237,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377580_sd_64d4bb4d9d6ad_1691663181.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377580_sd_64d4bb4d9d6ad_1691663181.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377580.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377580.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377580.mp4"}},{"id":1377575,"name":"Rainy Evening --- __ Chill Music __ Ambient Music __ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":103,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377575_sd_64d4badca3a38_1691663068.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-10 05:23:55","views":1174,"videoId":89071161,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377575_sd_64d4badca3a38_1691663068.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377575_sd_64d4badca3a38_1691663068.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377575.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377575.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377575.mp4"}},{"id":1377578,"name":"Piano music _ Instrumental Music _ Relaxing music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":121,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377578_sd_64d4bb1957f00_1691663129.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-10 05:24:57","views":1155,"videoId":89071200,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377578_sd_64d4bb1957f00_1691663129.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377578_sd_64d4bb1957f00_1691663129.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377578.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377578.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377578.mp4"}},{"id":1377571,"name":"Summer Song __ Chill Music __ Ambient Music __ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":160,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377571_sd_64d4141a6f0b6_1691620378.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-09 17:32:23","views":1181,"videoId":89071140,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377571_sd_64d4141a6f0b6_1691620378.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377571_sd_64d4141a6f0b6_1691620378.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377571.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377571.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377571.mp4"}},{"id":1377545,"name":"FLYING OVER CANADA - Amazing Beautiful Nature Scenery With Relaxing","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":157,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377545_sd_64d412bf1ba6f_1691620031.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-09 17:26:40","views":1223,"videoId":89070979,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377545_sd_64d412bf1ba6f_1691620031.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377545_sd_64d412bf1ba6f_1691620031.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377545.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377545.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377545.mp4"}},{"id":1377535,"name":"Depth Music __ Chill Music __ Ambient Music __ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":133,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377535_sd_64d41207142ba_1691619847.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-09 17:23:35","views":1213,"videoId":89070933,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377535_sd_64d41207142ba_1691619847.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377535_sd_64d41207142ba_1691619847.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377535.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377535.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377535.mp4"}},{"id":1377533,"name":"Nature Video _ Peacock _ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":234,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377533_sd_64d41009b50f2_1691619337.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-09 17:15:07","views":1226,"videoId":89070898,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377533_sd_64d41009b50f2_1691619337.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377533_sd_64d41009b50f2_1691619337.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377533.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377533.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377533.mp4"}},{"id":1377530,"name":"Relaxing music Nature __ Meditation music relax mind body ,spa music relaxation, sleep stress relief","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":112,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377530_sd_64d40d716d775_1691618673.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-09 17:03:56","views":1220,"videoId":89070867,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377530_sd_64d40d716d775_1691618673.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377530_sd_64d40d716d775_1691618673.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377530.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377530.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377530.mp4"}},{"id":1377528,"name":"Everest -- Music __ Chill Music __ Ambient Music __ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":160,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377528_sd_64d3ffe7d72f0_1691615207.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-09 16:06:12","views":1217,"videoId":89070840,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377528_sd_64d3ffe7d72f0_1691615207.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377528_sd_64d3ffe7d72f0_1691615207.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377528.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377528.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377528.mp4"}},{"id":1377525,"name":"Relaxing Calming Music for Anxiety music _ Instrumental Music _ Beautiful Piano Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":165,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377525_sd_64d3fe086048a_1691614728.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-09 15:58:12","views":1260,"videoId":89070828,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377525_sd_64d3fe086048a_1691614728.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377525_sd_64d3fe086048a_1691614728.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377525.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377525.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377525.mp4"}},{"id":1377522,"name":"Relaxing Music Video - Background Chill Out Music - Music For Relax,Study,Work","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":64,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377522_sd_64d3f8bb1fd3d_1691613371.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-09 15:35:35","views":1229,"videoId":89070764,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377522_sd_64d3f8bb1fd3d_1691613371.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377522_sd_64d3f8bb1fd3d_1691613371.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377522.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377522.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377522.mp4"}},{"id":1377499,"name":"Beutiful Flawer & Scenery HD Video with Relaxing music_2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":126,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377499_sd_64d3f80f95bdc_1691613199.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-09 15:32:46","views":1286,"videoId":89070328,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377499_sd_64d3f80f95bdc_1691613199.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377499_sd_64d3f80f95bdc_1691613199.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377499.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377499.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377499.mp4"}},{"id":1377497,"name":"Nature Relaxation Sleep Music Peaceful Relaxing 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":52,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377497_sd_64d3f7d926728_1691613145.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-09 15:31:53","views":1257,"videoId":89070305,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377497_sd_64d3f7d926728_1691613145.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377497_sd_64d3f7d926728_1691613145.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377497.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377497.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377497.mp4"}},{"id":1377494,"name":"Nature Relaxation Sleep Music Peaceful Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":52,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377494_sd_64d3f7989cef8_1691613080.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-09 15:30:48","views":1282,"videoId":89070282,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377494_sd_64d3f7989cef8_1691613080.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377494_sd_64d3f7989cef8_1691613080.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377494.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377494.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377494.mp4"}},{"id":1377489,"name":"Relaxing Music & Beautiful Piano Music, Sleep 2023 HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":72,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377489_sd_64d3f738575b6_1691612984.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-09 15:29:13","views":1262,"videoId":89070254,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377489_sd_64d3f738575b6_1691612984.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377489_sd_64d3f738575b6_1691612984.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377489.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377489.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377489.mp4"}},{"id":1377484,"name":"Morning Relaxing -Nature Relaxation -Peaceful Relax Music 2023 HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":109,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377484_sd_64d3f6fcbc4fb_1691612924.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-09 15:28:15","views":1261,"videoId":89070153,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377484_sd_64d3f6fcbc4fb_1691612924.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377484_sd_64d3f6fcbc4fb_1691612924.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377484.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377484.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377484.mp4"}},{"id":1377480,"name":"Jazz Acoustic - Relaxing Music with sound effect of forest and waterfall uhd 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":178,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377480_sd_64d3f6c222c95_1691612866.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-09 15:27:12","views":1255,"videoId":89070094,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377480_sd_64d3f6c222c95_1691612866.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377480_sd_64d3f6c222c95_1691612866.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377480.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377480.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377480.mp4"}},{"id":1377549,"name":"Tears of Piano Music __ Chill Music __ Ambient Music __ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":93,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377549_sd_64d3eb3084b51_1691609904.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-09 14:37:52","views":1211,"videoId":89071037,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377549_sd_64d3eb3084b51_1691609904.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1377549_sd_64d3eb3084b51_1691609904.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1377549.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1377549.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1377549.mp4"}},{"id":1371612,"name":"Beautiful Sunrise Video with birds _ Early morning time Lapse","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":33,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371612_sd_64cc05eec8ca8_1691092462.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:53:24","views":1308,"videoId":88975832,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371612_sd_64cc05eec8ca8_1691092462.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371612_sd_64cc05eec8ca8_1691092462.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371612.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371612.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371612.mp4"}},{"id":1371610,"name":"Nature Videos HD - Beautiful Nature Landscapes","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":56,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371610_sd_64cc05e97da77_1691092457.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:53:19","views":1331,"videoId":88975828,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371610_sd_64cc05e97da77_1691092457.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371610_sd_64cc05e97da77_1691092457.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371610.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371610.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371610.mp4"}},{"id":1371608,"name":"Relaxing Nature Beauty Video HD 1080p","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":169,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371608_sd_64cc05e53cbb5_1691092453.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:53:14","views":1344,"videoId":88975815,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371608_sd_64cc05e53cbb5_1691092453.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371608_sd_64cc05e53cbb5_1691092453.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371608.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371608.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371608.mp4"}},{"id":1371607,"name":"Beautiful Nature_ Parachute _ No Copyright Video _ Free Background Video Effects HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":60,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371607_sd_64cc05e1a25ef_1691092449.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:53:08","views":1298,"videoId":88975811,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371607_sd_64cc05e1a25ef_1691092449.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371607_sd_64cc05e1a25ef_1691092449.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371607.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371607.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371607.mp4"}},{"id":1371604,"name":"nature animals beautiful- nature and wildlife video-and beautiful creature on our planet","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":153,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371604_sd_64cc05ddda1a1_1691092445.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:53:04","views":1290,"videoId":88975801,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371604_sd_64cc05ddda1a1_1691092445.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371604_sd_64cc05ddda1a1_1691092445.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371604.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371604.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371604.mp4"}},{"id":1371605,"name":"4K, Bali Island, Beautiful Bali, Beautiful nature, Healing video","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":214,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371605_sd_64cc05d81c053_1691092440.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:52:58","views":1287,"videoId":88975807,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371605_sd_64cc05d81c053_1691092440.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371605_sd_64cc05d81c053_1691092440.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371605.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371605.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371605.mp4"}},{"id":1371598,"name":"Beautiful Video and Amazing Landscape_ Nature of World_ Unbelievable Landscape","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":177,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371598_sd_64cc05d04eefc_1691092432.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:52:50","views":1243,"videoId":88975777,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371598_sd_64cc05d04eefc_1691092432.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371598_sd_64cc05d04eefc_1691092432.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371598.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371598.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371598.mp4"}},{"id":1371603,"name":"Beautiful Nature Water And Home Animation 3D Video ll Kinemaster Apps Editing Tutorial","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":64,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371603_sd_64cc05cdf34f1_1691092429.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:52:54","views":1235,"videoId":88975797,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371603_sd_64cc05cdf34f1_1691092429.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371603_sd_64cc05cdf34f1_1691092429.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371603.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371603.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371603.mp4"}},{"id":1371592,"name":"Nature Beauty beautiful nature new meditation music video green lands scene amazing nature 2021","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":102,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371592_sd_64cc05c5c95ab_1691092421.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:52:44","views":1243,"videoId":88975721,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371592_sd_64cc05c5c95ab_1691092421.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371592_sd_64cc05c5c95ab_1691092421.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371592.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371592.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371592.mp4"}},{"id":1371590,"name":"Indian culture _ Indian nature_ beautiful nature _ Natural video _ India #Indianculture","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":139,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371590_sd_64cc05b9ebecd_1691092409.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:52:38","views":1187,"videoId":88975718,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371590_sd_64cc05b9ebecd_1691092409.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371590_sd_64cc05b9ebecd_1691092409.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371590.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371590.mp4"}},{"id":1371589,"name":"Beauty in Nature It's Alive Moving & Reproductive \u2013 Timelapse of Beautiful Nature!!! 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":76,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371589_sd_64cc00b2205a2_1691091122.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:31:20","views":1192,"videoId":88975714,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371589_sd_64cc00b2205a2_1691091122.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371589_sd_64cc00b2205a2_1691091122.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371589.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371589.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371589.mp4"}},{"id":1371588,"name":"Amazing Beautiful Nature Scenery with Relaxing Piano Music _ Natural Earth","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":83,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371588_sd_64cc00aa7e180_1691091114.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:31:12","views":1180,"videoId":88975709,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371588_sd_64cc00aa7e180_1691091114.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371588_sd_64cc00aa7e180_1691091114.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371588.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371588.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371588.mp4"}},{"id":1371587,"name":"Music _ Relaxing Music For Study , Meditation _ Beautiful Nature Video","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":130,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371587_sd_64cc00a86ca5a_1691091112.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:31:07","views":1188,"videoId":88975703,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371587_sd_64cc00a86ca5a_1691091112.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371587_sd_64cc00a86ca5a_1691091112.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371587.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371587.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371587.mp4"}},{"id":1371582,"name":"Summer season_A short cinematic video with beautiful nature photography#nature #cinematic #trending","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":158,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371582_sd_64cc00a0e2b16_1691091104.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:31:03","views":1159,"videoId":88975668,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371582_sd_64cc00a0e2b16_1691091104.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371582_sd_64cc00a0e2b16_1691091104.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371582.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371582.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371582.mp4"}},{"id":1371579,"name":"Beautiful nature of the world with relaxing music 720p HD_Relaxions film.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":179,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371579_sd_64cc0077bbcd4_1691091063.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:30:09","views":1149,"videoId":88975619,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371579_sd_64cc0077bbcd4_1691091063.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371579_sd_64cc0077bbcd4_1691091063.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371579.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371579.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371579.mp4"}},{"id":1371574,"name":"Beautiful 4k Nature video 2023 - Beautiful Nature 4k video - Nature 4k videos - Paradise nature k","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":163,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371574_sd_64cc006ee7f77_1691091054.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:29:53","views":1142,"videoId":88975599,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371574_sd_64cc006ee7f77_1691091054.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371574_sd_64cc006ee7f77_1691091054.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371574.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371574.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371574.mp4"}},{"id":1371570,"name":"Forest Nature Relaxation Video _Beautiful Nature_ NoCopyRight Music Video","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":84,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371570_sd_64cc006392ba6_1691091043.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:29:41","views":1132,"videoId":88975575,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371570_sd_64cc006392ba6_1691091043.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371570_sd_64cc006392ba6_1691091043.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371570.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371570.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371570.mp4"}},{"id":1371571,"name":"Beautiful Nature (4k Video)no copyright Content","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":161,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371571_sd_64cc006a92678_1691091050.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:29:48","views":1104,"videoId":88975581,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371571_sd_64cc006a92678_1691091050.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371571_sd_64cc006a92678_1691091050.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371571.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371571.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371571.mp4"}},{"id":1371569,"name":"KORAPUT BEAUTY ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":102,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371569_sd_64cc00600d0a8_1691091040.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:29:38","views":1130,"videoId":88975565,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371569_sd_64cc00600d0a8_1691091040.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371569_sd_64cc00600d0a8_1691091040.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371569.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371569.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371569.mp4"}},{"id":1371568,"name":"Natural scenery drawing _ beautiful nature video 4k","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":148,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371568_sd_64cc0059b5bec_1691091033.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:29:32","views":1105,"videoId":88975561,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371568_sd_64cc0059b5bec_1691091033.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371568_sd_64cc0059b5bec_1691091033.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371568.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371568.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371568.mp4"}},{"id":1371567,"name":"Powerful and Beautiful Nature by MusicFiles - Free audio no copyright for content creator","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":193,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371567_sd_64cc00555f22f_1691091029.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:29:27","views":1112,"videoId":88975537,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371567_sd_64cc00555f22f_1691091029.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371567_sd_64cc00555f22f_1691091029.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371567.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371567.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371567.mp4"}},{"id":1371565,"name":"Amazing Nature _ Beautiful Nature _ Relaxing Scenery and beautiful","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":155,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371565_sd_64cc004b64179_1691091019.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:29:17","views":1069,"videoId":88975509,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371565_sd_64cc004b64179_1691091019.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371565_sd_64cc004b64179_1691091019.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371565.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371565.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371565.mp4"}},{"id":1371566,"name":"Norway- Beautiful Nature with Relaxing Music and sound","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":199,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371566_sd_64cc0050429c0_1691091024.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:29:22","views":1069,"videoId":88975524,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371566_sd_64cc0050429c0_1691091024.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371566_sd_64cc0050429c0_1691091024.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371566.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371566.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371566.mp4"}},{"id":1371558,"name":"Relax video - beautiful nature, RELAX NATURE HD-AMAZING","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":132,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371558_sd_64cc004352075_1691091011.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:29:09","views":1023,"videoId":88975439,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371558_sd_64cc004352075_1691091011.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371558_sd_64cc004352075_1691091011.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371558.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371558.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371558.mp4"}},{"id":1371555,"name":"FLYING OVER BALI (UHD) - Relaxing Music Along With Beautiful Nature Videos - 4K","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":98,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371555_sd_64cc003e85511_1691091006.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:29:04","views":1009,"videoId":88975433,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371555_sd_64cc003e85511_1691091006.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371555_sd_64cc003e85511_1691091006.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371555.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371555.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371555.mp4"}},{"id":1371554,"name":"Amazing Beautiful Nature Music _ Beautiful Nature Music Video 4k \u2764\ufe0f ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":118,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371554_sd_64cc003b69d23_1691091003.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:29:00","views":1016,"videoId":88975423,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371554_sd_64cc003b69d23_1691091003.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371554_sd_64cc003b69d23_1691091003.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371554.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371554.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371554.mp4"}},{"id":1371552,"name":"Beautiful Relaxing Piano Music - Beautiful Nature- amazing scenery","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":118,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371552_sd_64cc0030c96b2_1691090992.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:28:51","views":990,"videoId":88975408,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371552_sd_64cc0030c96b2_1691090992.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371552_sd_64cc0030c96b2_1691090992.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371552.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371552.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371552.mp4"}},{"id":1371553,"name":"Maldives 4k HD_ Relaxing Music with Beautiful Nature Videos","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":188,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371553_sd_64cc00355c67c_1691090997.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:28:55","views":987,"videoId":88975413,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371553_sd_64cc00355c67c_1691090997.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371553_sd_64cc00355c67c_1691090997.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371553.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371553.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371553.mp4"}},{"id":1371546,"name":"Beautiful Nature of Flowers","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":101,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371546_sd_64cc00278ebc7_1691090983.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:28:41","views":994,"videoId":88975392,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371546_sd_64cc00278ebc7_1691090983.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371546_sd_64cc00278ebc7_1691090983.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371546.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371546.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371546.mp4"}},{"id":1371549,"name":"Meditation music_mind relaxing_Beautiful nature video","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":124,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371549_sd_64cc002c2f455_1691090988.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:28:46","views":953,"videoId":88975399,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371549_sd_64cc002c2f455_1691090988.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371549_sd_64cc002c2f455_1691090988.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371549.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371549.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371549.mp4"}},{"id":1371544,"name":"Watch this beautiful nature video for a relaxing The beauty of nature can help you relax UHD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":84,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371544_sd_64cc001d8be94_1691090973.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:28:31","views":936,"videoId":88975378,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371544_sd_64cc001d8be94_1691090973.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371544_sd_64cc001d8be94_1691090973.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371544.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371544.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371544.mp4"}},{"id":1371547,"name":"Nature Beauty with Relaxed Music_calming music,sleep music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":217,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371547_sd_64cc0022cc5d5_1691090978.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:28:37","views":944,"videoId":88975387,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371547_sd_64cc0022cc5d5_1691090978.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371547_sd_64cc0022cc5d5_1691090978.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371547.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371547.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371547.mp4"}},{"id":1371543,"name":"music beautiful nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":136,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371543_sd_64cc00190f659_1691090969.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:28:27","views":940,"videoId":88975369,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371543_sd_64cc00190f659_1691090969.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371543_sd_64cc00190f659_1691090969.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371543.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371543.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371543.mp4"}},{"id":1371540,"name":"Natural Living _ Most Peaceful And Relaxing _ With Beautiful Nature _ Day and Night _Home Sweet Home","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":157,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371540_sd_64cc001091890_1691090960.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:28:18","views":900,"videoId":88975361,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371540_sd_64cc001091890_1691090960.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371540_sd_64cc001091890_1691090960.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371540.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371540.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371540.mp4"}},{"id":1371539,"name":"Nature Video __ Beautiful Nature __ Music and sound _","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":138,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371539_sd_64cc000a42ec5_1691090954.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:28:12","views":897,"videoId":88975356,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371539_sd_64cc000a42ec5_1691090954.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371539_sd_64cc000a42ec5_1691090954.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371539.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371539.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371539.mp4"}},{"id":1371535,"name":"Brazil time-lapse velocity nature sky - Music Along With Beautiful Nature Videos - 4K Video HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":188,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371535_sd_64cc00052ef2b_1691090949.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:28:07","views":888,"videoId":88975342,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371535_sd_64cc00052ef2b_1691090949.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371535_sd_64cc00052ef2b_1691090949.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371535.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371535.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371535.mp4"}},{"id":1371533,"name":"Calm music with beautiful nature videos to change your mood","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":136,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371533_sd_64cbfffc71bdf_1691090940.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:27:58","views":861,"videoId":88975339,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371533_sd_64cbfffc71bdf_1691090940.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371533_sd_64cbfffc71bdf_1691090940.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371533.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371533.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371533.mp4"}},{"id":1371531,"name":"Relaxing Music With Beautiful Nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":180,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371531_sd_64cbffef7e510_1691090927.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:27:49","views":852,"videoId":88975333,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371531_sd_64cbffef7e510_1691090927.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371531_sd_64cbffef7e510_1691090927.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371531.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371531.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371531.mp4"}},{"id":1371530,"name":"Beautiful nature with relaxing music 2023 HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":219,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371530_sd_64cbffececc14_1691090924.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:27:43","views":858,"videoId":88975321,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371530_sd_64cbffececc14_1691090924.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371530_sd_64cbffececc14_1691090924.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371530.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371530.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371530.mp4"}},{"id":1371524,"name":"Beautiful Morning __ Village Morning Sound __ Beautiful Nature Scenes __Amazing Nature Scene","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":173,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371524_sd_64cbffe1a7544_1691090913.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:27:38","views":831,"videoId":88975257,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371524_sd_64cbffe1a7544_1691090913.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371524_sd_64cbffe1a7544_1691090913.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371524.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371524.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371524.mp4"}},{"id":1371522,"name":"Beautiful nature video from aerial view ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":206,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371522_sd_64cbffdd7cb35_1691090909.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:27:32","views":822,"videoId":88975245,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371522_sd_64cbffdd7cb35_1691090909.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371522_sd_64cbffdd7cb35_1691090909.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371522.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371522.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371522.mp4"}},{"id":1371521,"name":"Beauty of Planet Earth _ Amazing Nature Scenery _ Beautiful Nature Film ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":210,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371521_sd_64cbffd586a21_1691090901.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:27:27","views":819,"videoId":88975232,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371521_sd_64cbffd586a21_1691090901.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371521_sd_64cbffd586a21_1691090901.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371521.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371521.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371521.mp4"}},{"id":1371518,"name":"beautiful nature scenery 2023 HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":224,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371518_sd_64cbffcab4d4f_1691090890.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:27:23","views":832,"videoId":88975222,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371518_sd_64cbffcab4d4f_1691090890.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371518_sd_64cbffcab4d4f_1691090890.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371518.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371518.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371518.mp4"}},{"id":1371515,"name":"Nature Landscape Lake _ beautiful nature _ scenery status video _ natural status video _","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":50,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371515_sd_64cbffab64c0d_1691090859.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-03 14:27:06","views":784,"videoId":88975178,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371515_sd_64cbffab64c0d_1691090859.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1371515_sd_64cbffab64c0d_1691090859.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1371515.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1371515.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1371515.mp4"}},{"id":1370488,"name":"The Landscape Timelaps","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":209,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370488_sd_64cab586a6f24_1691006342.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:58:03","views":995,"videoId":88960549,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370488_sd_64cab586a6f24_1691006342.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370488_sd_64cab586a6f24_1691006342.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370488.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370488.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370488.mp4"}},{"id":1370474,"name":"Earth Day 2023- calm down","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":74,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370474_sd_64cab57a22eaf_1691006330.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:57:48","views":1169,"videoId":88960387,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370474_sd_64cab57a22eaf_1691006330.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370474_sd_64cab57a22eaf_1691006330.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370474.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370474.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370474.mp4"}},{"id":1370473,"name":"Build Your Dream Landscape With Ideas4Landscaping _ Gardening tips _ Outdoor garden design","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":50,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370473_sd_64cab5761bdf9_1691006326.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:57:44","views":1244,"videoId":88960369,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370473_sd_64cab5761bdf9_1691006326.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370473_sd_64cab5761bdf9_1691006326.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370473.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370473.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370473.mp4"}},{"id":1370484,"name":"Switzerland's Breathtaking Landscapes_ A Visual Tour","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":189,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370484_sd_64cab57d99330_1691006333.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:57:53","views":1377,"videoId":88960441,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370484_sd_64cab57d99330_1691006333.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370484_sd_64cab57d99330_1691006333.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370484.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370484.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370484.mp4"}},{"id":1370470,"name":"cute cats playing relax__ Funny cats videos @awwanimals #kids #animals #cat","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":36,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370470_sd_64cab56746e94_1691006311.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:57:29","views":1481,"videoId":88960343,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370470_sd_64cab56746e94_1691006311.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370470_sd_64cab56746e94_1691006311.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370470.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370470.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370470.mp4"}},{"id":1370469,"name":"Cute baby playing with cat video _ Cat and babies playing moment video. Relax","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":511,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370469_sd_64cab55ed6cfe_1691006302.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:57:21","views":1548,"videoId":88960336,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370469_sd_64cab55ed6cfe_1691006302.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370469_sd_64cab55ed6cfe_1691006302.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370469.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370469.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370469.mp4"}},{"id":1370472,"name":"I'm Very Happy Today Because Playing With This Cute Cat#cutecat relax","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":298,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370472_sd_64cab56325c8c_1691006307.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:57:25","views":1408,"videoId":88960357,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370472_sd_64cab56325c8c_1691006307.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370472_sd_64cab56325c8c_1691006307.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370472.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370472.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370472.mp4"}},{"id":1370468,"name":"Cute cats playing and running. Funny kitten chasing cat. Let's play together- Relax nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":95,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370468_sd_64cab559e5e70_1691006297.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:57:16","views":1331,"videoId":88960321,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370468_sd_64cab559e5e70_1691006297.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370468_sd_64cab559e5e70_1691006297.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370468.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370468.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370468.mp4"}},{"id":1370465,"name":"Cat is playing so cute #cats #kitten #shorts","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":41,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370465_sd_64cab55579c6b_1691006293.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:57:11","views":1312,"videoId":88960310,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370465_sd_64cab55579c6b_1691006293.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370465_sd_64cab55579c6b_1691006293.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370465.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370465.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370465.mp4"}},{"id":1370464,"name":"Cute Kittens ( Baby Cat ) Playing and Relaxing - 4K Ultra HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":178,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370464_sd_64cab551576ff_1691006289.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:57:07","views":1320,"videoId":88960298,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370464_sd_64cab551576ff_1691006289.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370464_sd_64cab551576ff_1691006289.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370464.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370464.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370464.mp4"}},{"id":1370460,"name":"cute cats playing video- cat funny video. #cute #beautiful #funny #cat #catslover","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":138,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370460_sd_64cab549359b7_1691006281.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:56:59","views":1283,"videoId":88960250,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370460_sd_64cab549359b7_1691006281.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370460_sd_64cab549359b7_1691006281.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370460.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370460.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370460.mp4"}},{"id":1370463,"name":"Little kittens playing his Ribbon-cute cat in the world_ cat home- Relax","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":36,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370463_sd_64cab54dc42cc_1691006285.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:57:04","views":1256,"videoId":88960278,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370463_sd_64cab54dc42cc_1691006285.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370463_sd_64cab54dc42cc_1691006285.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370463.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370463.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370463.mp4"}},{"id":1370461,"name":"Kids and Cat Funny video _ Funny Baby Video _ cute Cats Video _Playing Animals Trolling Babies","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":164,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370461_sd_64cab544afc26_1691006276.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:56:55","views":1218,"videoId":88960271,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370461_sd_64cab544afc26_1691006276.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370461_sd_64cab544afc26_1691006276.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370461.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370461.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370461.mp4"}},{"id":1370455,"name":"Baby Cats - Cute and Funny Cat Videos Compilation- Cutest cat Playing Compilation for laugh !","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":152,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370455_sd_64cab53ad9cae_1691006266.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:56:45","views":1221,"videoId":88960228,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370455_sd_64cab53ad9cae_1691006266.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370455_sd_64cab53ad9cae_1691006266.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370455.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370455.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370455.mp4"}},{"id":1370456,"name":"Cute Cat Playing stick -Cute Cat Cute Kitten Cutest Cat Lovable Cat ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":38,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370456_sd_64cab53f6e30f_1691006271.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:56:49","views":1121,"videoId":88960238,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370456_sd_64cab53f6e30f_1691006271.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370456_sd_64cab53f6e30f_1691006271.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370456.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370456.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370456.mp4"}},{"id":1370454,"name":"Funny Kitten _ A Kitten Playing in Bed _ Cute Cat Videos _ Baby Cats _ Beautiful Animals Relax","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":102,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370454_sd_64cab53645ade_1691006262.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:56:40","views":1154,"videoId":88960217,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370454_sd_64cab53645ade_1691006262.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370454_sd_64cab53645ade_1691006262.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370454.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370454.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370454.mp4"}},{"id":1370452,"name":"Funny Cute Cats Cute Cats Close Video Cat Playing- Relaxing","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":32,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370452_sd_64cab52e5639b_1691006254.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:56:32","views":1156,"videoId":88960199,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370452_sd_64cab52e5639b_1691006254.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370452_sd_64cab52e5639b_1691006254.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370452.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370452.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370452.mp4"}},{"id":1370448,"name":"Cutest Cat Names - TOP 10 Cutest Cat Names For Male & Female! Relax video","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":183,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370448_sd_64cab52b6defc_1691006251.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:56:29","views":1139,"videoId":88960161,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370448_sd_64cab52b6defc_1691006251.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370448_sd_64cab52b6defc_1691006251.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370448.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370448.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370448.mp4"}},{"id":1370450,"name":"Siamese Kittens Playing - Cute Compilation- relaxing video and fun","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":226,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370450_sd_64cab523dee4b_1691006243.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:56:22","views":1105,"videoId":88960184,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370450_sd_64cab523dee4b_1691006243.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370450_sd_64cab523dee4b_1691006243.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370450.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370450.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370450.mp4"}},{"id":1370476,"name":"Nature's Gem_ Exploring Pristine Landscapes from Above","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:https:\/\/youtu.be\/PIhdc01KOqA\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":232,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370476_sd_64cab4ff6fda4_1691006207.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-02 14:55:51","views":1089,"videoId":88960433,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370476_sd_64cab4ff6fda4_1691006207.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1370476_sd_64cab4ff6fda4_1691006207.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1370476.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1370476.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1370476.mp4"}},{"id":1369489,"name":"15 Mins of Amazing Nature Scenery & Relaxing Music for Stress Relief. 2023 ambient","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":900,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369489_sd_64c96200255a1_1690919424.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:49:22","views":1143,"videoId":88946709,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369489_sd_64c96200255a1_1690919424.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369489_sd_64c96200255a1_1690919424.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369489.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369489.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369489.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369489\/1369489.m3u8"}},{"id":1369488,"name":"4K Video (Ultra HD) Beautiful Nature Scenery with Relaxing Music sleep music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":188,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369488_sd_64c961faacc30_1690919418.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:49:16","views":1003,"videoId":88946704,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369488_sd_64c961faacc30_1690919418.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369488_sd_64c961faacc30_1690919418.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369488.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369488.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369488.mp4"}},{"id":1369487,"name":"Relaxing music Beautiful vintage landscape Photography","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1810,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369487_sd_64c961f3e9165_1690919411.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:49:10","views":1083,"videoId":88946695,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369487_sd_64c961f3e9165_1690919411.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369487_sd_64c961f3e9165_1690919411.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369487.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369487.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369487.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369487\/1369487.m3u8"}},{"id":1369484,"name":"Amazing Nature Scenery & Relaxing Music for Stress Relief,","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":106,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369484_sd_64c961efb79e0_1690919407.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:49:06","views":834,"videoId":88946666,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369484_sd_64c961efb79e0_1690919407.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369484_sd_64c961efb79e0_1690919407.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369484.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369484.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369484.mp4"}},{"id":1369480,"name":"Wonderful nature and landscapes with cool 2023 UHD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":846,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369480_sd_64c961e7cb840_1690919399.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:48:58","views":876,"videoId":88946659,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369480_sd_64c961e7cb840_1690919399.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369480_sd_64c961e7cb840_1690919399.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369480.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369480.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369480.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369480\/1369480.m3u8"}},{"id":1369476,"name":"Relaxed wintry landscapes _ Soothing calm inspirational music #relax #music #inspiration","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":484,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369476_sd_64c961e3e77e5_1690919395.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:48:54","views":811,"videoId":88946624,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369476_sd_64c961e3e77e5_1690919395.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369476_sd_64c961e3e77e5_1690919395.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369476.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369476.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369476.mp4"}},{"id":1369485,"name":"Finnish 4K Drone Landscapes and Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":902,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369485_sd_64c961ec483f7_1690919404.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:49:02","views":804,"videoId":88946682,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369485_sd_64c961ec483f7_1690919404.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369485_sd_64c961ec483f7_1690919404.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369485.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369485.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369485.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369485\/1369485.m3u8"}},{"id":1369477,"name":"Relaxing Music, Beautiful Greenland Nature Views, relaxing sounds, Stress Relief","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1800,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369477_sd_64c961df4d9d7_1690919391.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:48:49","views":792,"videoId":88946617,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369477_sd_64c961df4d9d7_1690919391.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369477_sd_64c961df4d9d7_1690919391.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369477.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369477.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369477.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369477\/1369477.m3u8"}},{"id":1369474,"name":"Healing Music & Natural Landscape - Relaxing Music - Bright Feeling","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":151,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369474_sd_64c961db31dd1_1690919387.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:48:45","views":665,"videoId":88946609,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369474_sd_64c961db31dd1_1690919387.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369474_sd_64c961db31dd1_1690919387.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369474.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369474.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369474.mp4"}},{"id":1369472,"name":"Amazing Nature Scenery with Relaxing Music _ Wonderful Planet Earth, The Beauty of Nature,Calm Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":712,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369472_sd_64c961d72bac3_1690919383.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:48:41","views":697,"videoId":88946598,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369472_sd_64c961d72bac3_1690919383.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369472_sd_64c961d72bac3_1690919383.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369472.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369472.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369472.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369472\/1369472.m3u8"}},{"id":1369465,"name":"Flying over Nature (Landscapes) [ for Sleep , Chill Out, Relax, Study, Meditation]","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":228,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369465_sd_64c961ce4b358_1690919374.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:48:32","views":671,"videoId":88946587,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369465_sd_64c961ce4b358_1690919374.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369465_sd_64c961ce4b358_1690919374.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369465.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369465.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369465.mp4"}},{"id":1369471,"name":"Stunning landscapes with quiet music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1200,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369471_sd_64c961d2ce3d6_1690919378.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:48:37","views":706,"videoId":88946591,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369471_sd_64c961d2ce3d6_1690919378.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369471_sd_64c961d2ce3d6_1690919378.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369471.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369471.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369471.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369471\/1369471.m3u8"}},{"id":1369462,"name":"Relaxing Music with Astonishing Nature Landscape HD Music Video 1080p","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1033,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369462_sd_64c961ca55a04_1690919370.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:48:28","views":656,"videoId":88946568,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369462_sd_64c961ca55a04_1690919370.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369462_sd_64c961ca55a04_1690919370.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369462.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369462.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369462\/1369462.m3u8"}},{"id":1369458,"name":"Amazing #Nature #Scenery & Relaxing Music for Stress Relief","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":126,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369458_sd_64c961c5de800_1690919365.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:48:24","views":588,"videoId":88946550,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369458_sd_64c961c5de800_1690919365.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369458_sd_64c961c5de800_1690919365.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369458.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369458.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369458.mp4"}},{"id":1369463,"name":"Beautiful Valley Beautiful Relaxing Music , Nature scenery [ Relaxing music _ Calming music ]","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1215,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369463_sd_64c961c0d8cb0_1690919360.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:48:19","views":667,"videoId":88946566,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369463_sd_64c961c0d8cb0_1690919360.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369463_sd_64c961c0d8cb0_1690919360.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369463.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369463.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369463.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369463\/1369463.m3u8"}},{"id":1369459,"name":"Relax nature, study, sleep, sound of nature, calm your mind, body, soul, amazing images HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1745,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369459_sd_64c961bc5a1b2_1690919356.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:48:14","views":617,"videoId":88946531,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369459_sd_64c961bc5a1b2_1690919356.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369459_sd_64c961bc5a1b2_1690919356.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369459.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369459.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369459.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369459\/1369459.m3u8"}},{"id":1369457,"name":"Relaxing and calm your body and soul and just dream","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":649,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369457_sd_64c961b7b225c_1690919351.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:48:09","views":541,"videoId":88946521,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369457_sd_64c961b7b225c_1690919351.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369457_sd_64c961b7b225c_1690919351.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369457.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369457.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369457.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369457\/1369457.m3u8"}},{"id":1369455,"name":"Relaxing music, calm your mind and jus relax with forest and ambient beautiful 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1157,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369455_sd_64c961b2782e4_1690919346.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:48:05","views":544,"videoId":88946516,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369455_sd_64c961b2782e4_1690919346.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369455_sd_64c961b2782e4_1690919346.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369455.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369455.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369455.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369455\/1369455.m3u8"}},{"id":1369453,"name":"Wonderful nature and landscapes with cool music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":846,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369453_sd_64c961adb8f8d_1690919341.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:48:00","views":492,"videoId":88946496,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369453_sd_64c961adb8f8d_1690919341.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369453_sd_64c961adb8f8d_1690919341.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369453.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369453.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369453.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369453\/1369453.m3u8"}},{"id":1369449,"name":"Relax your mind and boddy , Nature scenery , relaxing music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":608,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369449_sd_64c961a3dae55_1690919331.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:47:50","views":469,"videoId":88946438,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369449_sd_64c961a3dae55_1690919331.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369449_sd_64c961a3dae55_1690919331.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369449.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369449.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369449.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369449\/1369449.m3u8"}},{"id":1369448,"name":"30 Min Amazing Nature Scenery & Relaxing Music for Stress Relief _ Soothing, Sleep Sounds, Insomnia","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1564,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369448_sd_64c961a00b95a_1690919328.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:47:46","views":490,"videoId":88946413,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369448_sd_64c961a00b95a_1690919328.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369448_sd_64c961a00b95a_1690919328.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369448.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369448.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369448.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369448\/1369448.m3u8"}},{"id":1369444,"name":" Amazing Nature Scenery & Relaxing Music for Stress Relief (Pure Nature Beautiful Music)","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":272,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369444_sd_64c9619c2974a_1690919324.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:47:42","views":440,"videoId":88946406,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369444_sd_64c9619c2974a_1690919324.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369444_sd_64c9619c2974a_1690919324.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369444.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369444.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369444.mp4"}},{"id":1369443,"name":"Relax music\u00a0#relaxmusicrs of Amazing Nature Scenery & Relaxing Music for Stress Relief","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":139,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369443_sd_64c961981d972_1690919320.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:47:38","views":427,"videoId":88946397,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369443_sd_64c961981d972_1690919320.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369443_sd_64c961981d972_1690919320.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369443.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369443.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369443.mp4"}},{"id":1369441,"name":"Relaxing Music & Natural Landscape 2023 UHD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":222,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369441_sd_64c96189d9d1b_1690919305.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:47:24","views":430,"videoId":88946385,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369441_sd_64c96189d9d1b_1690919305.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369441_sd_64c96189d9d1b_1690919305.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369441.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369441.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369441.mp4"}},{"id":1369439,"name":"New Zealand 4K \u2022 Beautiful Scenery & Sad Piano, Relaxing Music \u2022 Scenic Relaxation Film","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":122,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369439_sd_64c9617f40bb0_1690919295.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:47:13","views":445,"videoId":88946376,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369439_sd_64c9617f40bb0_1690919295.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369439_sd_64c9617f40bb0_1690919295.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369439.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369439.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369439.mp4"}},{"id":1369437,"name":"Instrumental Relaxing Meditation Soothing Music - Calming yourself with Nature scenery 10 min ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":729,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369437_sd_64c9617ac2e78_1690919290.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:47:09","views":459,"videoId":88946355,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369437_sd_64c9617ac2e78_1690919290.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369437_sd_64c9617ac2e78_1690919290.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369437.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369437.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369437.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369437\/1369437.m3u8"}},{"id":1369434,"name":"Amazing Nature Scenery & Relaxing Music for Stress Relief_Soothes and Relaxes_meditation relax music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":618,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369434_sd_64c96171afd4f_1690919281.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:46:59","views":417,"videoId":88946330,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369434_sd_64c96171afd4f_1690919281.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369434_sd_64c96171afd4f_1690919281.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369434.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369434.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369434.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369434\/1369434.m3u8"}},{"id":1369436,"name":"Landscapes And Deserts_Relaxing Music In HDR 8K Demo (FUHD)","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":182,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369436_sd_64c9617652784_1690919286.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:47:04","views":398,"videoId":88946337,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369436_sd_64c9617652784_1690919286.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369436_sd_64c9617652784_1690919286.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369436.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369436.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369436.mp4"}},{"id":1369432,"name":"oddly satisfying video that makes you sleepy relaxing music #amazing #nature #scenery #hd ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":102,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369432_sd_64c9616cc044e_1690919276.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:46:55","views":405,"videoId":88946322,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369432_sd_64c9616cc044e_1690919276.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369432_sd_64c9616cc044e_1690919276.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369432.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369432.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369432.mp4"}},{"id":1369431,"name":"Beautiful nature scenery! beautiful nature scenery and relaxing music! sleep music!","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":380,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369431_sd_64c9616990e88_1690919273.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:46:51","views":409,"videoId":88946318,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369431_sd_64c9616990e88_1690919273.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369431_sd_64c9616990e88_1690919273.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369431.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369431.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369431.mp4"}},{"id":1369428,"name":"(4K UHD) Beautiful Nature Scenery with Relaxing Music_ 4K VIDEO ULTRA HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":891,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369428_sd_64c96160242b1_1690919264.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:46:42","views":414,"videoId":88946295,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369428_sd_64c96160242b1_1690919264.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369428_sd_64c96160242b1_1690919264.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369428.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369428.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369428.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369428\/1369428.m3u8"}},{"id":1369429,"name":"15 Mins of Amazing Nature Scenery & Relaxing Music for Stress Relief.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":900,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369429_sd_64c96164261ad_1690919268.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:46:46","views":400,"videoId":88946305,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369429_sd_64c96164261ad_1690919268.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369429_sd_64c96164261ad_1690919268.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369429.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369429.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369429.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369429\/1369429.m3u8"}},{"id":1369427,"name":"New 2023 Best Nature Scenery & Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":154,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369427_sd_64c9615b901be_1690919259.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:46:37","views":368,"videoId":88946282,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369427_sd_64c9615b901be_1690919259.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369427_sd_64c9615b901be_1690919259.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369427.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369427.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369427.mp4"}},{"id":1369426,"name":"meditation music\u0964 relaxing music\u0964 calm music\u0964 healing music\u0964 ambient music\u0964 nature scenery\u0964 nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":319,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369426_sd_64c96156939d3_1690919254.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:46:33","views":384,"videoId":88946276,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369426_sd_64c96156939d3_1690919254.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369426_sd_64c96156939d3_1690919254.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369426.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369426.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369426.mp4"}},{"id":1369425,"name":"Amazing Nature Scenery of the Mountain Lake Relax music _ young man rise hands","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":534,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369425_sd_64c96152954dc_1690919250.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:46:29","views":379,"videoId":88946266,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369425_sd_64c96152954dc_1690919250.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369425_sd_64c96152954dc_1690919250.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369425.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369425.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369425.mp4"}},{"id":1369424,"name":"NATURE BEAUTIFUL RELAXING MUSIC LANDSCAPE VIDEO","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":235,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369424_sd_64c9614dad963_1690919245.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:46:24","views":381,"videoId":88946259,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369424_sd_64c9614dad963_1690919245.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369424_sd_64c9614dad963_1690919245.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369424.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369424.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369424.mp4"}},{"id":1369423,"name":"Beautiful nature scenery with relaxing music & sounds _ Hd vids \u2013 no copyright","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":241,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369423_sd_64c9614929060_1690919241.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:46:19","views":367,"videoId":88946252,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369423_sd_64c9614929060_1690919241.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369423_sd_64c9614929060_1690919241.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369423.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369423.mp4"}},{"id":1369422,"name":"Enchanting Nature_ Serene Landscapes with Relaxing Music 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":103,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369422_sd_64c96144e4ac4_1690919236.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:46:15","views":357,"videoId":88946246,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369422_sd_64c96144e4ac4_1690919236.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369422_sd_64c96144e4ac4_1690919236.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369422.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369422.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369422.mp4"}},{"id":1369421,"name":"Amazing Nature Scenery & Relaxing Music for Stress Relief.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":614,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369421_sd_64c9613ecb271_1690919230.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:46:09","views":369,"videoId":88946235,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369421_sd_64c9613ecb271_1690919230.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369421_sd_64c9613ecb271_1690919230.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369421.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369421.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369421.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369421\/1369421.m3u8"}},{"id":1369420,"name":"Beautiful Nature and Scenic Landscapes With Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":341,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369420_sd_64c9613a12983_1690919226.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:46:04","views":350,"videoId":88946232,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369420_sd_64c9613a12983_1690919226.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369420_sd_64c9613a12983_1690919226.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369420.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369420.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369420.mp4"}},{"id":1369419,"name":"Nature with Beautiful Landscapes and Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":400,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369419_sd_64c96135b4a3b_1690919221.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:46:00","views":355,"videoId":88946224,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369419_sd_64c96135b4a3b_1690919221.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369419_sd_64c96135b4a3b_1690919221.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369419.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369419.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369419.mp4"}},{"id":1369417,"name":"Beautiful Landscape with Piano Music_ Relaxing Music, Romantic Music, Sleep Music, Study Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1022,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369417_sd_64c96131776b9_1690919217.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:45:55","views":364,"videoId":88946204,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369417_sd_64c96131776b9_1690919217.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369417_sd_64c96131776b9_1690919217.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369417.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369417.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369417.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369417\/1369417.m3u8"}},{"id":1369415,"name":"4k Nature _ Amazing Nature Scenery _ Relaxing Music _ Drone","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":699,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369415_sd_64c96127bb57b_1690919207.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:45:50","views":335,"videoId":88946198,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369415_sd_64c96127bb57b_1690919207.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369415_sd_64c96127bb57b_1690919207.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369415.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369415.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369415.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369415\/1369415.m3u8"}},{"id":1369414,"name":"Ultra HD Calming Nature Scenery - Relaxing Music for Stress Relief and Meditation","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":346,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369414_sd_64c9612639446_1690919206.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:45:46","views":328,"videoId":88946189,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369414_sd_64c9612639446_1690919206.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369414_sd_64c9612639446_1690919206.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369414.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369414.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369414.mp4"}},{"id":1369407,"name":"Relaxing Music with Nature Scenery","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":649,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369407_sd_64c9611cd740c_1690919196.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:45:42","views":325,"videoId":88946178,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369407_sd_64c9611cd740c_1690919196.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369407_sd_64c9611cd740c_1690919196.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369407.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369407.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369407.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369407\/1369407.m3u8"}},{"id":1369406,"name":"Beautiful relaxing Music With Peaceful Nature Scenery","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":630,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369406_sd_64c961110283f_1690919185.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-08-01 14:45:37","views":323,"videoId":88946170,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369406_sd_64c961110283f_1690919185.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1369406_sd_64c961110283f_1690919185.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1369406.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1369406.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1369406.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1369406\/1369406.m3u8"}},{"id":1368532,"name":"London (4K UHD) - Relaxing piano music with interesting video - 4K Video HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":700,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368532_sd_64c80584c95f6_1690830212.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:02:31","views":348,"videoId":88929219,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368532_sd_64c80584c95f6_1690830212.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368532_sd_64c80584c95f6_1690830212.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368532.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368532.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368532.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1368532\/1368532.m3u8"}},{"id":1368530,"name":"Calm Piano Music for Sleep and Meditation - Relaxing Music and Nature Imagery for Mindful Living (1)","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":573,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368530_sd_64c80584cb635_1690830212.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:02:26","views":324,"videoId":88929209,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368530_sd_64c80584cb635_1690830212.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368530_sd_64c80584cb635_1690830212.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368530.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368530.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368530.mp4"}},{"id":1368529,"name":"Waterfall 4K ultra hd - Peaceful Relaxing Music - 4K Cinematic Escapes","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":458,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368529_sd_64c80571ae50e_1690830193.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:02:12","views":321,"videoId":88929195,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368529_sd_64c80571ae50e_1690830193.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368529_sd_64c80571ae50e_1690830193.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368529.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368529.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368529.mp4"}},{"id":1368526,"name":"Serene Moonlight ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":671,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368526_sd_64c80575d5996_1690830197.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:02:16","views":314,"videoId":88929173,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368526_sd_64c80575d5996_1690830197.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368526_sd_64c80575d5996_1690830197.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368526.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368526.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368526.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1368526\/1368526.m3u8"}},{"id":1368522,"name":"Calm relaxing music for meditation","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":505,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368522_sd_64c8056c8c30a_1690830188.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:02:07","views":321,"videoId":88929166,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368522_sd_64c8056c8c30a_1690830188.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368522_sd_64c8056c8c30a_1690830188.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368522.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368522.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368522.mp4"}},{"id":1368520,"name":"Soothing Sleep Music for a Deep and Restful Night's Sleep","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":241,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368520_sd_64c8055232624_1690830162.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:01:40","views":309,"videoId":88929142,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368520_sd_64c8055232624_1690830162.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368520_sd_64c8055232624_1690830162.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368520.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368520.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368520.mp4"}},{"id":1368521,"name":"Relaxing 4K Video to Soothe the Mind and Beat Depression _Relaxing Music For Stress Relief, Anxiety","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":798,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368521_sd_64c805568f81d_1690830166.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:01:45","views":318,"videoId":88929154,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368521_sd_64c805568f81d_1690830166.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368521_sd_64c805568f81d_1690830166.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368521.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368521.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368521.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1368521\/1368521.m3u8"}},{"id":1368518,"name":"Ocean Choir Meditation ~ Yoga & Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1063,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368518_sd_64c8054d9e75b_1690830157.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:01:36","views":311,"videoId":88929131,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368518_sd_64c8054d9e75b_1690830157.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368518_sd_64c8054d9e75b_1690830157.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368518.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368518.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368518.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1368518\/1368518.m3u8"}},{"id":1368517,"name":"RAIN SOUNDS - RELAXING MUSIC","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":867,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368517_sd_64c805485bc24_1690830152.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:01:30","views":303,"videoId":88929119,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368517_sd_64c805485bc24_1690830152.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368517_sd_64c805485bc24_1690830152.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368517.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368517.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368517.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1368517\/1368517.m3u8"}},{"id":1368511,"name":"Nature video with Relaxing music (1) #relaxing #nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":273,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368511_sd_64c80536f2c7a_1690830134.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:01:13","views":288,"videoId":88929087,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368511_sd_64c80536f2c7a_1690830134.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368511_sd_64c80536f2c7a_1690830134.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368511.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368511.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368511.mp4"}},{"id":1368512,"name":"13 Minutes Super Deep Meditation Music Relax Mind Body","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":817,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368512_sd_64c8054142a24_1690830145.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:01:23","views":292,"videoId":88929099,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368512_sd_64c8054142a24_1690830145.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368512_sd_64c8054142a24_1690830145.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368512.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368512.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368512.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1368512\/1368512.m3u8"}},{"id":1368514,"name":"Music of Relaxation -Deep Sleeping Music.......","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":600,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368514_sd_64c8053c4d0fb_1690830140.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:01:18","views":292,"videoId":88929107,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368514_sd_64c8053c4d0fb_1690830140.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368514_sd_64c8053c4d0fb_1690830140.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368514.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368514.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368514.mp4"}},{"id":1368510,"name":"Stockholm (4K UHD) - Relaxing music with interesting video - 4K Video HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":804,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368510_sd_64c8053139141_1690830129.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:01:07","views":299,"videoId":88929079,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368510_sd_64c8053139141_1690830129.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368510_sd_64c8053139141_1690830129.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368510.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368510.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368510.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1368510\/1368510.m3u8"}},{"id":1368509,"name":"Beautiful Day _ Relaxation Music _ Soft Music _ Meditation","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":300,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368509_sd_64c8052b7d172_1690830123.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:01:01","views":290,"videoId":88929070,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368509_sd_64c8052b7d172_1690830123.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368509_sd_64c8052b7d172_1690830123.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368509.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368509.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368509.mp4"}},{"id":1368502,"name":"Relax and sleep well","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":899,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368502_sd_64c8051e46175_1690830110.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:00:48","views":291,"videoId":88928988,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368502_sd_64c8051e46175_1690830110.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368502_sd_64c8051e46175_1690830110.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368502.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368502.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368502.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1368502\/1368502.m3u8"}},{"id":1368501,"name":"Peaceful Relaxing Music and Calming Nature Water Sounds","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":300,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368501_sd_64c8050ce8c63_1690830092.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:00:31","views":280,"videoId":88928977,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368501_sd_64c8050ce8c63_1690830092.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368501_sd_64c8050ce8c63_1690830092.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368501.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368501.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368501.mp4"}},{"id":1368503,"name":"Spirituality &Meditation _ Positive Energy _ Spiritual Meditation Music _ Spa, Yoga, Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":684,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368503_sd_64c80508cbf78_1690830088.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:00:27","views":283,"videoId":88928998,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368503_sd_64c80508cbf78_1690830088.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368503_sd_64c80508cbf78_1690830088.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368503.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368503.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368503.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1368503\/1368503.m3u8"}},{"id":1368500,"name":"Jagyan --__ Chill Music __ Ambient Music __ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":920,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368500_sd_64c805076b74d_1690830087.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:00:20","views":269,"videoId":88928964,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368500_sd_64c805076b74d_1690830087.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368500_sd_64c805076b74d_1690830087.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368500.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368500.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368500.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1368500\/1368500.m3u8"}},{"id":1368499,"name":"Catatonic --- Background Music __ Chill Music __ Ambient Music __ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":902,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368499_sd_64c804fd53f7f_1690830077.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 14:00:15","views":271,"videoId":88928956,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368499_sd_64c804fd53f7f_1690830077.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368499_sd_64c804fd53f7f_1690830077.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368499.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368499.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368499.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1368499\/1368499.m3u8"}},{"id":1368504,"name":"Morning Harmony_ Relax music with dawn","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/lFzGlnDeCKg\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":594,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368504_sd_64c804b35302b_1690830003.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:59:12","views":264,"videoId":88929014,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368504_sd_64c804b35302b_1690830003.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1368504_sd_64c804b35302b_1690830003.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1368504.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1368504.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1368504.mp4"}},{"id":1367941,"name":"Spring UHD 2023 Nature #relaxing #sleep #cinematic ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":127,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367941_sd_64c8036b17972_1690829675.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:53:49","views":256,"videoId":88913986,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367941_sd_64c8036b17972_1690829675.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367941_sd_64c8036b17972_1690829675.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367941.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367941.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367941.mp4"}},{"id":1367940,"name":"FLYING OVER CANADA (4K UHD) - Amazing Beautiful Nature Scenery With Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":157,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367940_sd_64c8036a89867_1690829674.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:53:45","views":270,"videoId":88913959,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367940_sd_64c8036a89867_1690829674.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367940_sd_64c8036a89867_1690829674.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367940.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367940.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367940.mp4"}},{"id":1367937,"name":"Music __ Chill Ambient and Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":140,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367937_sd_64c803676daee_1690829671.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:53:40","views":267,"videoId":88913839,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367937_sd_64c803676daee_1690829671.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367937_sd_64c803676daee_1690829671.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367937.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367937.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367937.mp4"}},{"id":1367934,"name":"Nature Video _ Chamaeleon _ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":207,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367934_sd_64c803624b70f_1690829666.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:53:35","views":259,"videoId":88913832,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367934_sd_64c803624b70f_1690829666.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367934_sd_64c803624b70f_1690829666.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367934.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367934.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367934.mp4"}},{"id":1367923,"name":"Relaxing music #relax 2023 UHD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":231,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367923_sd_64c8035608f76_1690829654.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:53:22","views":256,"videoId":88913730,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367923_sd_64c8035608f76_1690829654.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367923_sd_64c8035608f76_1690829654.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367923.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367923.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367923.mp4"}},{"id":1367921,"name":"Relax in style - relaxing music for fun work","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":217,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367921_sd_64c80352548ea_1690829650.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:53:13","views":270,"videoId":88913713,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367921_sd_64c80352548ea_1690829650.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367921_sd_64c80352548ea_1690829650.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367921.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367921.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367921.mp4"}},{"id":1367922,"name":"Relaxing Music & Beautiful Piano Music, Background Music, Sleep Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":72,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367922_sd_64c8035189357_1690829649.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:53:17","views":277,"videoId":88913723,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367922_sd_64c8035189357_1690829649.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367922_sd_64c8035189357_1690829649.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367922.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367922.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367922.mp4"}},{"id":1367917,"name":"My Heart Will Go On- Relaxing Music 2023 uhd","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":228,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367917_sd_64c8034b1b7c9_1690829643.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:53:08","views":275,"videoId":88913682,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367917_sd_64c8034b1b7c9_1690829643.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367917_sd_64c8034b1b7c9_1690829643.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367917.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367917.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367917.mp4"}},{"id":1367915,"name":"Jazz Acoustic - Relaxing Music with sound effect of forest and waterfall 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":178,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367915_sd_64c80344e8a46_1690829636.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:53:04","views":281,"videoId":88913670,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367915_sd_64c80344e8a46_1690829636.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367915_sd_64c80344e8a46_1690829636.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367915.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367915.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367915.mp4"}},{"id":1367913,"name":"Forest - Relaxation Film - Peacefull Relaxing Music - 4K","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":157,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367913_sd_64c8033ada3f5_1690829626.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:52:58","views":286,"videoId":88913659,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367913_sd_64c8033ada3f5_1690829626.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367913_sd_64c8033ada3f5_1690829626.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367913.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367913.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367913.mp4"}},{"id":1367912,"name":"Beutiful Flawer & Scenery HD Video with Relaxing music__","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":126,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367912_sd_64c8032bd5a6f_1690829611.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:52:53","views":284,"videoId":88913649,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367912_sd_64c8032bd5a6f_1690829611.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367912_sd_64c8032bd5a6f_1690829611.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367912.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367912.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367912.mp4"}},{"id":1367440,"name":"RELAX AMAZING Beautiful Nature with Relaxing Music and sound, 4k Ultra Relaxation film and fish also","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":138,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367440_sd_64c80236c092d_1690829366.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:48:49","views":290,"videoId":88900289,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367440_sd_64c80236c092d_1690829366.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367440_sd_64c80236c092d_1690829366.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367440.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367440.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367440.mp4"}},{"id":1367439,"name":"Relaxing Piano Music \u2022 Sleep Music, Water Sounds, Relaxing Meditation Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":149,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367439_sd_64c8023517f4a_1690829365.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:48:45","views":290,"videoId":88900279,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367439_sd_64c8023517f4a_1690829365.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367439_sd_64c8023517f4a_1690829365.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367439.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367439.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367439.mp4"}},{"id":1367438,"name":"Relaxing Sleep Music yoga\u2022 #viralvideo #Deepsleepingmusic #RelaxingMusic #StressRelief #nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":193,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367438_sd_64c8021aa1005_1690829338.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:48:11","views":294,"videoId":88900263,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367438_sd_64c8021aa1005_1690829338.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367438_sd_64c8021aa1005_1690829338.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367438.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367438.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367438.mp4"}},{"id":1367436,"name":"Most Soothing Jazz Ballad - Silence is Golden (Relaxing Music Volume 3)","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":213,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367436_sd_64c80212e29e2_1690829330.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:48:06","views":296,"videoId":88900248,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367436_sd_64c80212e29e2_1690829330.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367436_sd_64c80212e29e2_1690829330.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367436.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367436.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367436.mp4"}},{"id":1367434,"name":"Relaxing Flute Music _Meditation Music_ Calming Musi","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":185,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367434_sd_64c802118d533_1690829329.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:47:57","views":298,"videoId":88900216,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367434_sd_64c802118d533_1690829329.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367434_sd_64c802118d533_1690829329.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367434.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367434.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367434.mp4"}},{"id":1367435,"name":"Relaxing Music, Ambient Music, Spa Music, Sleep Music, Meditation Music, Emotional 01","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":166,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367435_sd_64c8020f5cfc8_1690829327.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:48:02","views":287,"videoId":88900237,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367435_sd_64c8020f5cfc8_1690829327.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367435_sd_64c8020f5cfc8_1690829327.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367435.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367435.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367435.mp4"}},{"id":1367433,"name":"relaxing music&stress relief music ; Relaxing piano music for studying Relaxing piano music...","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":173,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367433_sd_64c8020c31f0d_1690829324.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:47:53","views":300,"videoId":88900205,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367433_sd_64c8020c31f0d_1690829324.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367433_sd_64c8020c31f0d_1690829324.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367433.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367433.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367433.mp4"}},{"id":1367432,"name":"Study with Music Relaxing Music for Study Listen Before Study ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":163,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367432_sd_64c801f963c63_1690829305.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:47:39","views":292,"videoId":88900189,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367432_sd_64c801f963c63_1690829305.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367432_sd_64c801f963c63_1690829305.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367432.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367432.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367432.mp4"}},{"id":1367431,"name":"Mind Relaxing Music For Sleep - Meditation Music #relaxingmusic ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":238,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367431_sd_64c801f7c311a_1690829303.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:47:34","views":288,"videoId":88900182,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367431_sd_64c801f7c311a_1690829303.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367431_sd_64c801f7c311a_1690829303.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367431.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367431.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367431.mp4"}},{"id":1367428,"name":"BEST CELTIC MUSIC, COPYRIGHT FREE CELTIC MUSIC, RELAXING MUSIC, INSTRUMENTAL [PACIFY MUSIC]","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":226,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367428_sd_64c801f0c57f2_1690829296.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:47:29","views":293,"videoId":88900169,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367428_sd_64c801f0c57f2_1690829296.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367428_sd_64c801f0c57f2_1690829296.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367428.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367428.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367428.mp4"}},{"id":1367424,"name":"Beautiful nature with relaxing music--2023 hd","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":219,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367424_sd_64c801e5a0e39_1690829285.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:47:25","views":286,"videoId":88900139,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367424_sd_64c801e5a0e39_1690829285.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367424_sd_64c801e5a0e39_1690829285.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367424.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367424.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367424.mp4"}},{"id":1367423,"name":"Relaxing music, the amazing world 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":201,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367423_sd_64c801d12a8f0_1690829265.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:47:12","views":307,"videoId":88900132,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367423_sd_64c801d12a8f0_1690829265.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367423_sd_64c801d12a8f0_1690829265.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367423.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367423.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367423.mp4"}},{"id":1367422,"name":"Relaxing Music relax music ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":208,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367422_sd_64c801b1a094e_1690829233.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:46:44","views":310,"videoId":88900122,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367422_sd_64c801b1a094e_1690829233.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367422_sd_64c801b1a094e_1690829233.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367422.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367422.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367422.mp4"}},{"id":1367421,"name":"Relaxing Piano Music, Music for Stress Relief, Relaxing Music, Meditation, Sleep and Calm","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":181,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367421_sd_64c8012b1e868_1690829099.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 13:44:31","views":315,"videoId":88900103,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367421_sd_64c8012b1e868_1690829099.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367421_sd_64c8012b1e868_1690829099.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367421.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367421.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367421.mp4"}},{"id":1367427,"name":"Mystical Music - short Ambient, Relaxing,sleeping,stress relief,naturiast, simple & classical music.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":207,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367427_sd_64c7ecd70b919_1690823895.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-31 12:17:41","views":297,"videoId":88900159,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367427_sd_64c7ecd70b919_1690823895.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1367427_sd_64c7ecd70b919_1690823895.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1367427.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1367427.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1367427.mp4"}},{"id":1365067,"name":"Nature Bird __ Bambo Flute__ Morning relaxing Music __ Flute Sujan","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":312,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365067_sd_64c16e437add0_1690398275.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 14:03:49","views":943,"videoId":88849504,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365067_sd_64c16e437add0_1690398275.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365067_sd_64c16e437add0_1690398275.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365067.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365067.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365067.mp4"}},{"id":1365066,"name":"Om Meditation Music 16 minutes Relaxing [ Deep Sleep Music _ Peaceful Music _ Stress Relief Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1006,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365066_sd_64c16e3aea120_1690398266.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 14:03:32","views":935,"videoId":88849489,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365066_sd_64c16e3aea120_1690398266.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365066_sd_64c16e3aea120_1690398266.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365066.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365066.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365066.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1365066\/1365066.m3u8"}},{"id":1365065,"name":"Relaxing Music For Stress Relief _ Deep Sleeping Music _ Peaceful Music For Sleep _ Meditation 01","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1016,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365065_sd_64c16e31b3e3a_1690398257.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 14:03:25","views":657,"videoId":88849482,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365065_sd_64c16e31b3e3a_1690398257.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365065_sd_64c16e31b3e3a_1690398257.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365065.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365065.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1365065\/1365065.m3u8"}},{"id":1365061,"name":"Relaxing Music- for Sleep, Deep Sleep, Inner Peace ,Calm Celtic Music for Meditation, yoga","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":482,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365061_sd_64c16e3078e49_1690398256.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 14:03:21","views":488,"videoId":88849451,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365061_sd_64c16e3078e49_1690398256.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365061_sd_64c16e3078e49_1690398256.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365061.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365061.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365061.mp4"}},{"id":1365062,"name":"12 Minutes Of Mind Relaxing Music -I Have Never Seen So Many Beautiful Yellow Fish 01","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":728,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365062_sd_64c16e2f683c0_1690398255.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 14:03:15","views":502,"videoId":88849447,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365062_sd_64c16e2f683c0_1690398255.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365062_sd_64c16e2f683c0_1690398255.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365062.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365062.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365062.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1365062\/1365062.m3u8"}},{"id":1365060,"name":"GOA (4K UHD) - relaxing music for mood and sleep. Video with nature - 4K Video HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":670,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365060_sd_64c16e05efd72_1690398213.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 14:02:32","views":451,"videoId":88849433,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365060_sd_64c16e05efd72_1690398213.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365060_sd_64c16e05efd72_1690398213.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365060.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365060.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365060.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1365060\/1365060.m3u8"}},{"id":1365059,"name":"Hawaii (4K UHD) - relaxing music for meditation and sleep. Video with nature - 4K Video2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":657,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365059_sd_64c16e0ac2f5f_1690398218.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 14:02:36","views":466,"videoId":88849417,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365059_sd_64c16e0ac2f5f_1690398218.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365059_sd_64c16e0ac2f5f_1690398218.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365059.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365059.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365059.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1365059\/1365059.m3u8"}},{"id":1365057,"name":"10 Mins Beautiful Relaxing & Soothing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":623,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365057_sd_64c16e001e581_1690398208.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 14:02:26","views":440,"videoId":88849403,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365057_sd_64c16e001e581_1690398208.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365057_sd_64c16e001e581_1690398208.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365057.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365057.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365057.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1365057\/1365057.m3u8"}},{"id":1365056,"name":"Beautiful Relaxing Calming Music, Stress Relief Meditation Sleep , relaxing music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":315,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365056_sd_64c16dfb4b255_1690398203.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 14:02:21","views":441,"videoId":88849408,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365056_sd_64c16dfb4b255_1690398203.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365056_sd_64c16dfb4b255_1690398203.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365056.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365056.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365056.mp4"}},{"id":1365053,"name":"RELAXING MUSIC, INSOMANIA __MEDITATION MUSIC__ SLEEP MUSIC,(STUDY MUSIC) CALM MUSIC","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":600,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365053_sd_64c16df6e06dd_1690398198.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 14:02:17","views":441,"videoId":88849396,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365053_sd_64c16df6e06dd_1690398198.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365053_sd_64c16df6e06dd_1690398198.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365053.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365053.mp4"}},{"id":1365052,"name":"15 Mins of Amazing Abstract Art & Relaxing Music for Stress Relief.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":922,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365052_sd_64c16dd7b32d4_1690398167.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 14:01:46","views":431,"videoId":88849375,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365052_sd_64c16dd7b32d4_1690398167.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365052_sd_64c16dd7b32d4_1690398167.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365052.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365052.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365052.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1365052\/1365052.m3u8"}},{"id":1365050,"name":"Beautiful Relaxing Music for Stress Relief \u2022 Meditation Music, Sleep Music, Ambient Study Music \u262f 6","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":423,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365050_sd_64c16dd2a27ec_1690398162.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 14:01:41","views":397,"videoId":88849370,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365050_sd_64c16dd2a27ec_1690398162.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365050_sd_64c16dd2a27ec_1690398162.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365050.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365050.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365050.mp4"}},{"id":1365048,"name":"Relaxing Music 24_7, Stress Relief Music, Sleep Music, Meditation Music for Study, Calming Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":317,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365048_sd_64c16dc988053_1690398153.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 14:01:31","views":395,"videoId":88849356,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365048_sd_64c16dc988053_1690398153.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365048_sd_64c16dc988053_1690398153.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365048.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365048.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365048.mp4"}},{"id":1365051,"name":"Romantic Piano Music Healing, Relaxing Stress Relief & Soothing Music #relaxingpianomusic #healing","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":590,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365051_sd_64c16dce130a1_1690398158.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 14:01:36","views":400,"videoId":88849365,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365051_sd_64c16dce130a1_1690398158.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365051_sd_64c16dce130a1_1690398158.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365051.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365051.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365051.mp4"}},{"id":1365045,"name":"Forest meditation_ sounds of nature and relaxing music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":598,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365045_sd_64c16dc29fe66_1690398146.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 14:01:25","views":391,"videoId":88849338,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365045_sd_64c16dc29fe66_1690398146.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365045_sd_64c16dc29fe66_1690398146.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365045.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365045.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365045.mp4"}},{"id":1365041,"name":"Relaxing Music_ Calm Background Music_ Creative Commons","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":366,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365041_sd_64c16dbdc8c5e_1690398141.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 14:01:20","views":373,"videoId":88849324,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365041_sd_64c16dbdc8c5e_1690398141.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365041_sd_64c16dbdc8c5e_1690398141.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365041.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365041.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365041.mp4"}},{"id":1365042,"name":"Georgia (4K UHD) - relaxing music for meditation and sleep. Video with nature - 4K Video HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":644,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365042_sd_64c16d9c6be5f_1690398108.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 14:00:51","views":392,"videoId":88849313,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365042_sd_64c16d9c6be5f_1690398108.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365042_sd_64c16d9c6be5f_1690398108.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365042.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365042.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365042.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1365042\/1365042.m3u8"}},{"id":1365040,"name":"ASIA (4K UHD) - relaxing music for meditation and sleep. Video with nature - 4K Video HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":670,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365040_sd_64c16d9a0ff74_1690398106.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 14:00:46","views":375,"videoId":88849309,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365040_sd_64c16d9a0ff74_1690398106.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365040_sd_64c16d9a0ff74_1690398106.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365040.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365040.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365040.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1365040\/1365040.m3u8"}},{"id":1365039,"name":"ROMANIA (4K UHD) - relaxing music for the soul and sleep. Video with nature - 4K Video HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":568,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365039_sd_64c16d312a3e0_1690398001.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:59:17","views":367,"videoId":88849306,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365039_sd_64c16d312a3e0_1690398001.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365039_sd_64c16d312a3e0_1690398001.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365039.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365039.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365039.mp4"}},{"id":1365036,"name":"Relaxing Music for Stress Relief \u2022 Deep Meditation Music, Nature,Sleep Music, Study Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":630,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365036_sd_64c16d2e4330a_1690397998.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:59:13","views":371,"videoId":88849244,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365036_sd_64c16d2e4330a_1690397998.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365036_sd_64c16d2e4330a_1690397998.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365036.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365036.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365036.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1365036\/1365036.m3u8"}},{"id":1365032,"name":"Meditation music _ Sleep music _ Peaceful & Relaxing music _ Max Relax","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":595,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365032_sd_64c16d2b3c5d9_1690397995.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:59:09","views":344,"videoId":88849229,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365032_sd_64c16d2b3c5d9_1690397995.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365032_sd_64c16d2b3c5d9_1690397995.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365032.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365032.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365032.mp4"}},{"id":1365031,"name":"Beautiful Relaxing Music Soothing Sunset, Relaxing Music with Ocean Waves, Stress Relief,Sleep Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":615,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365031_sd_64c16d272f361_1690397991.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:59:04","views":343,"videoId":88849225,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365031_sd_64c16d272f361_1690397991.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365031_sd_64c16d272f361_1690397991.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365031.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365031.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365031.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1365031\/1365031.m3u8"}},{"id":1365026,"name":"Relaxing Sleep music 10_9, Peaceful Music,Meditation, Sleep,Spa, study music, sleeping music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":310,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365026_sd_64c16d202ab62_1690397984.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:58:59","views":342,"videoId":88849213,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365026_sd_64c16d202ab62_1690397984.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365026_sd_64c16d202ab62_1690397984.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365026.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365026.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365026.mp4"}},{"id":1365024,"name":"Beautiful Relaxing Music. Meditation Music, SleepMusic, Ambient Study Music __ relaxing music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":591,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365024_sd_64c16d1727ed7_1690397975.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:58:53","views":340,"videoId":88849198,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365024_sd_64c16d1727ed7_1690397975.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1365024_sd_64c16d1727ed7_1690397975.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1365024.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1365024.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1365024.mp4"}},{"id":1364518,"name":"Relax Music _ Relaxing piano music- Zen _ Soothing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":365,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364518_sd_64c166f9e2879_1690396409.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:32:38","views":333,"videoId":88840644,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364518_sd_64c166f9e2879_1690396409.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364518_sd_64c166f9e2879_1690396409.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364518.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364518.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364518.mp4"}},{"id":1364517,"name":"Music on the Piano - RELAX FOR 15 MIN - Relaxing music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":725,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364517_sd_64c166f64956d_1690396406.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:32:32","views":326,"videoId":88840620,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364517_sd_64c166f64956d_1690396406.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364517_sd_64c166f64956d_1690396406.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364517.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364517.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1364517\/1364517.m3u8"}},{"id":1364513,"name":"RELAX PIANO \u2022 Relaxing Music, Sleep Music, Meditation Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":452,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364513_sd_64c166e75815f_1690396391.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:32:26","views":310,"videoId":88840585,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364513_sd_64c166e75815f_1690396391.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364513_sd_64c166e75815f_1690396391.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364513.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364513.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364513.mp4"}},{"id":1364511,"name":"Piano Relax Music _ Music relax, sleep music, relaxing, relaxation music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":944,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364511_sd_64c166e5c750d_1690396389.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:32:16","views":326,"videoId":88840526,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364511_sd_64c166e5c750d_1690396389.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364511_sd_64c166e5c750d_1690396389.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364511.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364511.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364511.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1364511\/1364511.m3u8"}},{"id":1364510,"name":"Relax Piano Jazz & Blues Inspirational","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":304,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364510_sd_64c166dc4596b_1690396380.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:32:11","views":303,"videoId":88840501,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364510_sd_64c166dc4596b_1690396380.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364510_sd_64c166dc4596b_1690396380.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364510.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364510.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364510.mp4"}},{"id":1364509,"name":"Beautiful and Romantic Piano Music For Relax Expectation of Spring by Martist Piano 2023 HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":259,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364509_sd_64c166d5a7969_1690396373.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:32:06","views":296,"videoId":88840490,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364509_sd_64c166d5a7969_1690396373.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364509_sd_64c166d5a7969_1690396373.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364509.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364509.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364509.mp4"}},{"id":1364508,"name":"Ambient Music to Concentrate on your JOB, STUDY, WORK and more! 2023 UHD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":180,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364508_sd_64c166c607685_1690396358.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:32:00","views":299,"videoId":88840480,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364508_sd_64c166c607685_1690396358.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364508_sd_64c166c607685_1690396358.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364508.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364508.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364508.mp4"}},{"id":1364507,"name":"'Whisper beneath the moon' #piano #relaxingmusic #soothingrelaxation #sleepmusic #originalsong","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":184,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364507_sd_64c166a843ea3_1690396328.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:31:36","views":313,"videoId":88840454,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364507_sd_64c166a843ea3_1690396328.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364507_sd_64c166a843ea3_1690396328.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364507.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364507.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364507.mp4"}},{"id":1364493,"name":"Depth Music and Chill Music __ Ambient Music __ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":133,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364493_sd_64c1666244194_1690396258.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:29:56","views":301,"videoId":88840298,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364493_sd_64c1666244194_1690396258.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364493_sd_64c1666244194_1690396258.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364493.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364493.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364493.mp4"}},{"id":1364506,"name":"Relaxing piano for meditation and calming #piano, #meditation, #relax,","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":273,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364506_sd_64c1668602662_1690396294.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:30:43","views":304,"videoId":88840435,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364506_sd_64c1668602662_1690396294.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364506_sd_64c1668602662_1690396294.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364506.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364506.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364506.mp4"}},{"id":1364503,"name":"Relaxing music #relax #4k #music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":231,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364503_sd_64c1668007a54_1690396288.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:30:38","views":301,"videoId":88840408,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364503_sd_64c1668007a54_1690396288.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364503_sd_64c1668007a54_1690396288.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364503.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364503.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364503.mp4"}},{"id":1364502,"name":"Way Home --- Background Music __ Chill Music __ Ambient Music __ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":227,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364502_sd_64c16679ee51f_1690396281.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:30:27","views":305,"videoId":88840396,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364502_sd_64c16679ee51f_1690396281.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364502_sd_64c16679ee51f_1690396281.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364502.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364502.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364502.mp4"}},{"id":1364500,"name":"Meditation music video ! Meditation music relax mind body ! Meditation music for sleep","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":38,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364500_sd_64c16675e8da5_1690396277.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:30:23","views":306,"videoId":88840367,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364500_sd_64c16675e8da5_1690396277.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364500_sd_64c16675e8da5_1690396277.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364500.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364500.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364500.mp4"}},{"id":1364499,"name":"relaxing music,4k video,4k video nature - focus music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":214,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364499_sd_64c1667522676_1690396277.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:30:17","views":319,"videoId":88840365,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364499_sd_64c1667522676_1690396277.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364499_sd_64c1667522676_1690396277.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364499.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364499.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364499.mp4"}},{"id":1364497,"name":"Beautiful Relaxing Music Beautiful Piano Music For Sleep UHD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":728,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364497_sd_64c16672cf403_1690396274.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:30:13","views":315,"videoId":88840345,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364497_sd_64c16672cf403_1690396274.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364497_sd_64c16672cf403_1690396274.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364497.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364497.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364497.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1364497\/1364497.m3u8"}},{"id":1364496,"name":"Relaxing Sleep Music and Night Nature Sounds Soft _ Beautiful Piano _Deep Sleep Music _ Froza Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":584,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364496_sd_64c1666dbd2b5_1690396269.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:30:08","views":283,"videoId":88840327,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364496_sd_64c1666dbd2b5_1690396269.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364496_sd_64c1666dbd2b5_1690396269.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364496.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364496.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364496.mp4"}},{"id":1364494,"name":"Spring #relaxing #sleep #cinematic #relaxingmusic #instrumental","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":127,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364494_sd_64c166645130e_1690396260.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:30:02","views":282,"videoId":88840316,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364494_sd_64c166645130e_1690396260.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364494_sd_64c166645130e_1690396260.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364494.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364494.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364494.mp4"}},{"id":1364492,"name":"Music __ Chill Music __ Ambient Music __ Relaxing nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":140,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364492_sd_64c1665744ad4_1690396247.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:29:51","views":292,"videoId":88840284,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364492_sd_64c1665744ad4_1690396247.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364492_sd_64c1665744ad4_1690396247.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364492.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364492.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364492.mp4"}},{"id":1364490,"name":"Everest Music and Chill Music Ambient Music __ Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":160,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364490_sd_64c1664b9c659_1690396235.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:29:34","views":294,"videoId":88840260,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364490_sd_64c1664b9c659_1690396235.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364490_sd_64c1664b9c659_1690396235.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364490.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364490.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364490.mp4"}},{"id":1364491,"name":"The Warming Sunrise #relaxing #sleep #cinematic #relaxingmusic #nocopyrightmusic #sleepmusic","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":235,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364491_sd_64c16647db131_1690396231.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:29:39","views":295,"videoId":88840272,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364491_sd_64c16647db131_1690396231.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364491_sd_64c16647db131_1690396231.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364491.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364491.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364491.mp4"}},{"id":1364486,"name":"How To Relax _ Instrumental Piano - The Beauty Of Love","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":394,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364486_sd_64c16636d6dfe_1690396214.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:29:17","views":293,"videoId":88840182,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364486_sd_64c16636d6dfe_1690396214.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364486_sd_64c16636d6dfe_1690396214.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364486.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364486.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364486.mp4"}},{"id":1364483,"name":"Relaxing Piano Music, Meditation Music, relax","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":901,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364483_sd_64c1662a9899d_1690396202.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:29:07","views":291,"videoId":88840131,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364483_sd_64c1662a9899d_1690396202.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364483_sd_64c1662a9899d_1690396202.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364483.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364483.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364483.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1364483\/1364483.m3u8"}},{"id":1364484,"name":"Relax with this Calm Music - Relaxing Piano 2023 HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":611,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364484_sd_64c16627b4768_1690396199.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:29:11","views":285,"videoId":88840145,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364484_sd_64c16627b4768_1690396199.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364484_sd_64c16627b4768_1690396199.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364484.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364484.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364484.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1364484\/1364484.m3u8"}},{"id":1364478,"name":"Relaxation Piano Music _ Relax _ Calm Music _ Night Music _ Study _ Healing Music _ Peaceful Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":408,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364478_sd_64c16620a0dd6_1690396192.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:28:57","views":268,"videoId":88840113,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364478_sd_64c16620a0dd6_1690396192.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364478_sd_64c16620a0dd6_1690396192.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364478.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364478.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364478.mp4"}},{"id":1364482,"name":"Alaska (4K UHD) - Relax music, piano music for sleep with video - 4K Video HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":766,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364482_sd_64c1661e673e7_1690396190.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:29:02","views":272,"videoId":88840123,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364482_sd_64c1661e673e7_1690396190.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364482_sd_64c1661e673e7_1690396190.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364482.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364482.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364482.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1364482\/1364482.m3u8"}},{"id":1364477,"name":"Nature video with Relaxing Music (9k UHD) Beautiful Nature videos (4k Ultra Beautiful)","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":151,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364477_sd_64c16615f41f8_1690396181.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:28:49","views":262,"videoId":88840106,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364477_sd_64c16615f41f8_1690396181.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364477_sd_64c16615f41f8_1690396181.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364477.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364477.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364477.mp4"}},{"id":1364460,"name":"FLOWERS CAN DANCE!!! Amazing nature_ Beautiful","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":85,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364460_sd_64c1660ddef69_1690396173.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:28:44","views":257,"videoId":88839628,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364460_sd_64c1660ddef69_1690396173.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364460_sd_64c1660ddef69_1690396173.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364460.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364460.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364460.mp4"}},{"id":1364459,"name":"Accidentally Captured the beauty of nature.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":52,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364459_sd_64c165fd4fdf5_1690396157.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 13:28:39","views":271,"videoId":88839620,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364459_sd_64c165fd4fdf5_1690396157.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364459_sd_64c165fd4fdf5_1690396157.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364459.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364459.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364459.mp4"}},{"id":1364458,"name":"The landscape","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":120,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364458_sd_64c1554e0484e_1690391886.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 12:17:37","views":290,"videoId":88839615,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364458_sd_64c1554e0484e_1690391886.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364458_sd_64c1554e0484e_1690391886.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364458.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364458.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364458.mp4"}},{"id":1364456,"name":"FLOWERS CAN DANCE __ Amazing nature__Beautiful blooming flower time lapse video","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":143,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364456_sd_64c1547923162_1690391673.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 12:14:03","views":300,"videoId":88839583,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364456_sd_64c1547923162_1690391673.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364456_sd_64c1547923162_1690391673.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364456.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364456.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364456.mp4"}},{"id":1364457,"name":"Relaxing Sunset Piano Music _ Beautiful sunsets with soothing music #relax #music #piano","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":333,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364457_sd_64c1549c0e49b_1690391708.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 12:14:39","views":292,"videoId":88839588,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364457_sd_64c1549c0e49b_1690391708.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364457_sd_64c1549c0e49b_1690391708.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364457.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364457.mp4"}},{"id":1364455,"name":"Midnight relax music 2023 _ Endless _ sleeping music _ Beautiful Piano _ Deep sleep _ Piano","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":243,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364455_sd_64c154494e9ce_1690391625.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 12:13:17","views":303,"videoId":88839568,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364455_sd_64c154494e9ce_1690391625.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364455_sd_64c154494e9ce_1690391625.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364455.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364455.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364455.mp4"}},{"id":1364453,"name":"Deep Sleep music - Piano music, Relax music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":893,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364453_sd_64c15427bd7d5_1690391591.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 12:12:43","views":325,"videoId":88839548,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364453_sd_64c15427bd7d5_1690391591.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364453_sd_64c15427bd7d5_1690391591.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364453.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364453.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364453.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1364453\/1364453.m3u8"}},{"id":1364452,"name":"Nice Calm Piano Music_ The most beautiful piano music for you_ relax, sleep, study, work, meditation","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":595,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364452_sd_64c153fa9130b_1690391546.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 12:11:59","views":299,"videoId":88839525,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364452_sd_64c153fa9130b_1690391546.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364452_sd_64c153fa9130b_1690391546.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364452.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364452.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364452.mp4"}},{"id":1364451,"name":"Peaceful Instrumental, Beautiful Relaxing Music _ Piano Music _ Max Relax","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":597,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364451_sd_64c153d34052e_1690391507.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 12:11:19","views":308,"videoId":88839517,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364451_sd_64c153d34052e_1690391507.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364451_sd_64c153d34052e_1690391507.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364451.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364451.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364451.mp4"}},{"id":1364450,"name":"#Relax _ Nature Forest to the sound of piano ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":752,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364450_sd_64c153a6f1c8d_1690391462.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 12:10:35","views":309,"videoId":88839497,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364450_sd_64c153a6f1c8d_1690391462.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364450_sd_64c153a6f1c8d_1690391462.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364450.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364450.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364450.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1364450\/1364450.m3u8"}},{"id":1364447,"name":"Relax Piano Classical Music. F. Chopin Andantino 'Spring', B. 117","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":598,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364447_sd_64c1535ddfb88_1690391389.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 12:09:21","views":306,"videoId":88839472,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364447_sd_64c1535ddfb88_1690391389.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364447_sd_64c1535ddfb88_1690391389.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364447.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364447.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364447.mp4"}},{"id":1364446,"name":"Beautiful 4k Nature video 2023 - Beautiful Nature 4k video - Nature 4k videos - Paradise nature 4k","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":163,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364446_sd_64c152f717e82_1690391287.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 12:07:37","views":306,"videoId":88839459,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364446_sd_64c152f717e82_1690391287.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364446_sd_64c152f717e82_1690391287.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364446.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364446.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364446.mp4"}},{"id":1364445,"name":"AMAZING Beautiful Nature with Relaxing Music and sound, 4k Ultra HD _ Relaxation film and fish","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":138,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364445_sd_64c1528992e9d_1690391177.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 12:05:48","views":300,"videoId":88839442,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364445_sd_64c1528992e9d_1690391177.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364445_sd_64c1528992e9d_1690391177.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364445.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364445.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364445.mp4"}},{"id":1364444,"name":"Beautiful Video and Amazing Landscape and Nature of World Unbelievable Landscape","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":177,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364444_sd_64c15181b59ea_1690390913.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 12:01:09","views":305,"videoId":88839417,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364444_sd_64c15181b59ea_1690390913.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364444_sd_64c15181b59ea_1690390913.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364444.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364444.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364444.mp4"}},{"id":1364443,"name":"FLYING OVER BALI (4K UHD) - Relaxing Music Along Beautiful Nature Videos - 4K Video","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":98,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364443_sd_64c151495a495_1690390857.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 12:00:03","views":319,"videoId":88839398,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364443_sd_64c151495a495_1690390857.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364443_sd_64c151495a495_1690390857.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364443.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364443.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364443.mp4"}},{"id":1364442,"name":"Beautiful Nature Around The World","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":121,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364442_sd_64c150f1dc4b2_1690390769.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 11:59:00","views":315,"videoId":88839376,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364442_sd_64c150f1dc4b2_1690390769.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364442_sd_64c150f1dc4b2_1690390769.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364442.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364442.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364442.mp4"}},{"id":1364488,"name":"My Heart Will Go On ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":228,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364488_sd_64c10e9682505_1690373782.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-26 07:15:53","views":459,"videoId":88840231,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364488_sd_64c10e9682505_1690373782.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1364488_sd_64c10e9682505_1690373782.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1364488.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1364488.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1364488.mp4"}},{"id":1363453,"name":"Life with beautiful forest and music can give life to the nature, music relaxing, peaceful,","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":190,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363453_sd_64bed14be2a2a_1690227019.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:29:40","views":660,"videoId":88819783,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363453_sd_64bed14be2a2a_1690227019.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363453_sd_64bed14be2a2a_1690227019.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363453.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363453.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363453.mp4"}},{"id":1363457,"name":"paradise Bird of Paradise Flower Pictures #Pure #Lovely #Nature #Cool #Calm","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":70,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363457_sd_64bed12ae3d83_1690226986.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:29:18","views":642,"videoId":88819824,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363457_sd_64bed12ae3d83_1690226986.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363457_sd_64bed12ae3d83_1690226986.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363457.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363457.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363457.mp4"}},{"id":1363454,"name":"Beautiful Nature Video_nature sounds _4k video ultra hd","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":161,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363454_sd_64bed08c39845_1690226828.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:26:24","views":633,"videoId":88819795,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363454_sd_64bed08c39845_1690226828.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363454_sd_64bed08c39845_1690226828.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363454.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363454.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363454.mp4"}},{"id":1363452,"name":"Beautiful nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":380,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363452_sd_64bed086513c8_1690226822.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:26:20","views":630,"videoId":88819742,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363452_sd_64bed086513c8_1690226822.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363452_sd_64bed086513c8_1690226822.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363452.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363452.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363452.mp4"}},{"id":1363455,"name":"Beautiful Relaxing Music with Stunning Nature in 4K \u2022 Relax, Sleep, Meditate, Study Calm Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":389,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363455_sd_64bed08580f1a_1690226821.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:26:16","views":610,"videoId":88819737,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363455_sd_64bed08580f1a_1690226821.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363455_sd_64bed08580f1a_1690226821.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363455.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363455.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363455.mp4"}},{"id":1363451,"name":"Beautiful Views You Must See _ Relax Your Mind With Nature's Wonders","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":432,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363451_sd_64bed07e216ef_1690226814.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:26:12","views":584,"videoId":88819707,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363451_sd_64bed07e216ef_1690226814.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363451_sd_64bed07e216ef_1690226814.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363451.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363451.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363451.mp4"}},{"id":1363449,"name":"Top ten beautiful flowers in the nature eyemet","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":306,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363449_sd_64bed07bba7f4_1690226811.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:26:07","views":559,"videoId":88819688,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363449_sd_64bed07bba7f4_1690226811.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363449_sd_64bed07bba7f4_1690226811.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363449.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363449.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363449.mp4"}},{"id":1363444,"name":"most beautiful natural photos. flowers and ant photos and videos.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":54,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363444_sd_64bed02e8e9bc_1690226734.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:24:51","views":554,"videoId":88819644,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363444_sd_64bed02e8e9bc_1690226734.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363444_sd_64bed02e8e9bc_1690226734.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363444.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363444.mp4"}},{"id":1363445,"name":"Beautiful Meditation And Relaxing Song _ Nature Relaxing Pictures _ Meditation Song _Yoga Meditation","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":291,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363445_sd_64bed02c49da4_1690226732.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:24:47","views":558,"videoId":88819637,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363445_sd_64bed02c49da4_1690226732.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363445_sd_64bed02c49da4_1690226732.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363445.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363445.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363445.mp4"}},{"id":1363441,"name":"Beauty in Nature It's Alive Moving & Reproductive \u2013 Timelapse of Beautiful Nature!!!","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":76,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363441_sd_64bed02368be3_1690226723.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:24:42","views":545,"videoId":88819620,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363441_sd_64bed02368be3_1690226723.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363441_sd_64bed02368be3_1690226723.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363441.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363441.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363441.mp4"}},{"id":1363425,"name":"NATURE WITH DEEP SLEEP MUSIC - Beautiful natural landscapes with relaxing and calm music.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":368,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363425_sd_64bed0226d4ed_1690226722.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:24:38","views":555,"videoId":88819383,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363425_sd_64bed0226d4ed_1690226722.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363425_sd_64bed0226d4ed_1690226722.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363425.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363425.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363425.mp4"}},{"id":1363424,"name":"beautiful pictures of nature #giant macaws in the wild Exotic Bird Lover (","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":364,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363424_sd_64becf6631cf9_1690226534.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:21:38","views":542,"videoId":88819363,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363424_sd_64becf6631cf9_1690226534.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363424_sd_64becf6631cf9_1690226534.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363424.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363424.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363424.mp4"}},{"id":1363423,"name":"Top 5 Best Nature Scenes _ Nature Beauty _ Beautiful Photos #beautifulnature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":35,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363423_sd_64becf60ef3b3_1690226528.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:21:33","views":521,"videoId":88819354,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363423_sd_64becf60ef3b3_1690226528.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363423_sd_64becf60ef3b3_1690226528.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363423.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363423.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363423.mp4"}},{"id":1363421,"name":"Beautiful Nature _ Landscape 2023 HD relax","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":136,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363421_sd_64becf1fa90b5_1690226463.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:20:25","views":537,"videoId":88819332,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363421_sd_64becf1fa90b5_1690226463.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363421_sd_64becf1fa90b5_1690226463.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363421.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363421.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363421.mp4"}},{"id":1363420,"name":"Beautiful Views Of Nature__ Video Nature __ Beautiful Views __Natura Of Beautiful.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":183,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363420_sd_64becf14c3d80_1690226452.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:20:20","views":532,"videoId":88819307,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363420_sd_64becf14c3d80_1690226452.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363420_sd_64becf14c3d80_1690226452.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363420.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363420.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363420.mp4"}},{"id":1363419,"name":"Relaxing images fo nature, make for you 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":84,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363419_sd_64becea1a3f7d_1690226337.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:18:30","views":530,"videoId":88819297,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363419_sd_64becea1a3f7d_1690226337.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363419_sd_64becea1a3f7d_1690226337.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363419.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363419.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363419.mp4"}},{"id":1363416,"name":"Beautiful Garden Nature, Nature with Relaxation Music ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":209,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363416_sd_64bece7eb5d5d_1690226302.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:17:53","views":525,"videoId":88819276,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363416_sd_64bece7eb5d5d_1690226302.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363416_sd_64bece7eb5d5d_1690226302.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363416.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363416.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363416.mp4"}},{"id":1363405,"name":"Amazing beauty of Mother Nature__Relaxing audio and video__copyright free images and video","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":345,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363405_sd_64bece2a12563_1690226218.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:16:15","views":515,"videoId":88819182,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363405_sd_64bece2a12563_1690226218.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363405_sd_64bece2a12563_1690226218.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363405.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363405.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363405.mp4"}},{"id":1363414,"name":"Beautiful View - Peace Full, Mountains Nature, amazing","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":37,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363414_sd_64bece3b7f3d1_1690226235.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:16:33","views":513,"videoId":88819239,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363414_sd_64bece3b7f3d1_1690226235.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363414_sd_64bece3b7f3d1_1690226235.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363414.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363414.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363414.mp4"}},{"id":1363411,"name":"@ The Wild Nature Beauty __ The unseen video of nature which u ever seen in dreams.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":309,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363411_sd_64bece386ea9b_1690226232.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:16:28","views":522,"videoId":88819214,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363411_sd_64bece386ea9b_1690226232.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363411_sd_64bece386ea9b_1690226232.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363411.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363411.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363411.mp4"}},{"id":1363409,"name":"Beautiful Golden Pheasants and Wading Birds","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":646,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363409_sd_64bece342a83b_1690226228.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:16:24","views":505,"videoId":88819205,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363409_sd_64bece342a83b_1690226228.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363409_sd_64bece342a83b_1690226228.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363409.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363409.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363409.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1363409\/1363409.m3u8"}},{"id":1363379,"name":"Beautiful Nature Wallpapers, Wallpaper 3d, wallpaper images, Beautiful images of nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":61,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363379_sd_64becdea70348_1690226154.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:15:02","views":475,"videoId":88818951,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363379_sd_64becdea70348_1690226154.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363379_sd_64becdea70348_1690226154.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363379.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363379.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363379.mp4"}},{"id":1363404,"name":"Beautiful photos of nature _ Beauty of nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":127,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363404_sd_64bece2fbf4ff_1690226223.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:16:20","views":469,"videoId":88819185,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363404_sd_64bece2fbf4ff_1690226223.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363404_sd_64bece2fbf4ff_1690226223.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363404.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363404.mp4"}},{"id":1363396,"name":"Natural Video__ Natural Background __ Flower Background Video_ Nature Of Beautiful.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":61,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363396_sd_64bece02c174d_1690226178.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:15:28","views":481,"videoId":88819079,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363396_sd_64bece02c174d_1690226178.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363396_sd_64bece02c174d_1690226178.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363396.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363396.mp4"}},{"id":1363395,"name":"Nature videos _ 4k _ cinematic _ Relax _ Beautiful world _ High quality video _ No copyright _ Calm","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":118,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363395_sd_64becdfe75310_1690226174.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:15:24","views":478,"videoId":88819074,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363395_sd_64becdfe75310_1690226174.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363395_sd_64becdfe75310_1690226174.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363395.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363395.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363395.mp4"}},{"id":1363393,"name":"Beautiful Waterfalls Video Waterfall Pictures with Relaxing Music! #waterfall #Pure #lovely #nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":254,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363393_sd_64becdfba6720_1690226171.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:15:19","views":496,"videoId":88819060,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363393_sd_64becdfba6720_1690226171.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363393_sd_64becdfba6720_1690226171.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363393.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363393.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363393.mp4"}},{"id":1363391,"name":"Beautiful Autumn Nature, Colorful Autumn Scenery #BSmotion","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":214,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363391_sd_64becdf62cd85_1690226166.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:15:15","views":485,"videoId":88819048,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363391_sd_64becdf62cd85_1690226166.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363391_sd_64becdf62cd85_1690226166.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363391.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363391.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363391.mp4"}},{"id":1363389,"name":"Amazing Nature __ Purple Nature HD Photos __ Beautiful Purples Shades Of The Nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":191,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363389_sd_64becdf4216c1_1690226164.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:15:11","views":484,"videoId":88819039,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363389_sd_64becdf4216c1_1690226164.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363389_sd_64becdf4216c1_1690226164.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363389.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363389.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363389.mp4"}},{"id":1363383,"name":"Relaxing Music with Beautiful Pictures of Nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":610,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363383_sd_64becded8fbda_1690226157.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:15:06","views":484,"videoId":88818982,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363383_sd_64becded8fbda_1690226157.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363383_sd_64becded8fbda_1690226157.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363383.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363383.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363383.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1363383\/1363383.m3u8"}},{"id":1363378,"name":"Maldives 4k Hd_ Relaxing music with beautiful nature pictures & videos","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":129,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363378_sd_64becde0b0fe7_1690226144.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:14:50","views":457,"videoId":88818944,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363378_sd_64becde0b0fe7_1690226144.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363378_sd_64becde0b0fe7_1690226144.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363378.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363378.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363378.mp4"}},{"id":1363372,"name":"Top 10 Natural Beautiful photo - you Can`t Believe How It Make","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":120,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363372_sd_64becdba4a39e_1690226106.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:14:24","views":453,"videoId":88818899,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363372_sd_64becdba4a39e_1690226106.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363372_sd_64becdba4a39e_1690226106.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363372.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363372.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363372.mp4"}},{"id":1363369,"name":"Beautiful relaxing image_ nature status video","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":59,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363369_sd_64becdb671b18_1690226102.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:14:20","views":455,"videoId":88818874,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363369_sd_64becdb671b18_1690226102.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363369_sd_64becdb671b18_1690226102.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363369.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363369.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363369.mp4"}},{"id":1363368,"name":"Beautiful relaxing calm peaceful piano music with nature beauty video for stress relief study sleep","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":185,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363368_sd_64becdb0580d7_1690226096.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:14:16","views":461,"videoId":88818868,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363368_sd_64becdb0580d7_1690226096.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363368_sd_64becdb0580d7_1690226096.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363368.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363368.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363368.mp4"}},{"id":1363371,"name":"beautiful nature landscapes creative common license free hd video ","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":1088,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363371_sd_64becdaaecdcd_1690226090.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:14:11","views":472,"videoId":88818860,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363371_sd_64becdaaecdcd_1690226090.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363371_sd_64becdaaecdcd_1690226090.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363371.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363371.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363371.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1363371\/1363371.m3u8"}},{"id":1363370,"name":"Relaxing Meditation Music With Beautiful Nature","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":899,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363370_sd_64beccd280e39_1690225874.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:10:24","views":426,"videoId":88818854,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363370_sd_64beccd280e39_1690225874.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363370_sd_64beccd280e39_1690225874.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363370.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363370.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363370.mp4","streaming":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/streaming\/1363370\/1363370.m3u8"}},{"id":1363364,"name":"nature video 2023 HD images of pretty","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":236,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363364_sd_64becccf686bb_1690225871.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:10:15","views":393,"videoId":88818831,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363364_sd_64becccf686bb_1690225871.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363364_sd_64becccf686bb_1690225871.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363364.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363364.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363364.mp4"}},{"id":1363366,"name":"The Most Beautiful Nature Sceneries Full HD video.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":151,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363366_sd_64becccbcb1d1_1690225867.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:10:20","views":387,"videoId":88818836,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363366_sd_64becccbcb1d1_1690225867.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363366_sd_64becccbcb1d1_1690225867.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363366.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363366.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363366.mp4"}},{"id":1363361,"name":"BBC Planet Earth 30 sec Beautiful Nature 2023 HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":37,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363361_sd_64beccc7df8cd_1690225863.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:10:10","views":381,"videoId":88818794,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363361_sd_64beccc7df8cd_1690225863.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363361_sd_64beccc7df8cd_1690225863.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363361.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363361.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363361.mp4"}},{"id":1363360,"name":"Beautiful Nature Images Relaxing Music Full 1080p HD YouTube","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":333,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363360_sd_64beccbef3ae0_1690225854.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:10:06","views":391,"videoId":88818788,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363360_sd_64beccbef3ae0_1690225854.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363360_sd_64beccbef3ae0_1690225854.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363360.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363360.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363360.mp4"}},{"id":1363357,"name":"WOW _ Beautiful pictures of nature and Beautiful Places","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":80,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363357_sd_64beccbddd1ff_1690225853.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:10:00","views":361,"videoId":88818776,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363357_sd_64beccbddd1ff_1690225853.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363357_sd_64beccbddd1ff_1690225853.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363357.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363357.mp4"}},{"id":1363358,"name":"Beautiful Nature _ Landscape _ Amazing 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":341,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363358_sd_64beccb473baa_1690225844.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 14:09:55","views":372,"videoId":88818773,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363358_sd_64beccb473baa_1690225844.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363358_sd_64beccb473baa_1690225844.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363358.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363358.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363358.mp4"}},{"id":1363410,"name":"Nature scenery Beautiful view __ Amazing Nature view with Relaxing music __ #relaxingvideo","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":341,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363410_sd_64bec0b633d67_1690222774.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 13:19:03","views":361,"videoId":88819213,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363410_sd_64bec0b633d67_1690222774.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363410_sd_64bec0b633d67_1690222774.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363410.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363410.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363410.mp4"}},{"id":1363386,"name":"Capturing Nature\u2019s Beauty_ The Art of Nature Photography in 2023 _ Free images Download!!","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/RvfgzgBmQAQ\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":97,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363386_sd_64bec087221b6_1690222727.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-24 13:18:12","views":360,"videoId":88819002,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363386_sd_64bec087221b6_1690222727.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1363386_sd_64bec087221b6_1690222727.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1363386.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1363386.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1363386.mp4"}},{"id":1361307,"name":"Music - Bansuri Instrumental Music - Flute Meditation Music - Flute Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":233,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361307_sd_64badaa5cd736_1689967269.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-21 14:20:11","views":431,"videoId":88758423,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361307_sd_64badaa5cd736_1689967269.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361307_sd_64badaa5cd736_1689967269.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1361307.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1361307.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1361307.mp4"}},{"id":1361304,"name":"DEEP RELAXTION MUSIC _ MOUNTAIN BAMBOO FLUTE 2023 HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":222,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361304_sd_64bada9b260e4_1689967259.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-21 14:19:57","views":435,"videoId":88758400,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361304_sd_64bada9b260e4_1689967259.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361304_sd_64bada9b260e4_1689967259.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1361304.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1361304.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1361304.mp4"}},{"id":1361302,"name":"A Flute's Mourning [Relaxing Music]","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":148,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361302_sd_64bada95ab061_1689967253.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-21 14:19:51","views":427,"videoId":88758392,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361302_sd_64bada95ab061_1689967253.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361302_sd_64bada95ab061_1689967253.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1361302.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1361302.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1361302.mp4"}},{"id":1361305,"name":"Relaxing Flute Music_Calm Music_Flute Music_Relax,Flute,Spa,Study,Meditation,Yoga,Bansuri Music.....","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":210,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361305_sd_64bada96ac2c2_1689967254.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-21 14:20:02","views":437,"videoId":88758413,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361305_sd_64bada96ac2c2_1689967254.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361305_sd_64bada96ac2c2_1689967254.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1361305.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1361305.mp4"}},{"id":1361297,"name":"Deepawali Music Video - Sounds of Isha _\u00a0 Flute Instrumental _ Folk Fusion 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":185,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361297_sd_64bada8fd6886_1689967247.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-21 14:19:46","views":432,"videoId":88758352,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361297_sd_64bada8fd6886_1689967247.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361297_sd_64bada8fd6886_1689967247.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1361297.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1361297.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1361297.mp4"}},{"id":1361291,"name":"Flute Meditation Music, Sweet flute sound for peace of mind 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":120,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361291_sd_64bada8743f59_1689967239.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-21 14:19:37","views":440,"videoId":88758280,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361291_sd_64bada8743f59_1689967239.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361291_sd_64bada8743f59_1689967239.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1361291.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1361291.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1361291.mp4"}},{"id":1361294,"name":"flute music relaxing. deep sleeping night. flute music relaxing 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":155,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361294_sd_64bada8331708_1689967235.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-21 14:19:33","views":458,"videoId":88758323,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361294_sd_64bada8331708_1689967235.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361294_sd_64bada8331708_1689967235.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1361294.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1361294.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1361294.mp4"}},{"id":1361295,"name":"Flute Meditation,Relaxing Music for Sleeping,Study ,Work 2023","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":136,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361295_sd_64bada8220924_1689967234.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-21 14:19:42","views":453,"videoId":88758333,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361295_sd_64bada8220924_1689967234.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361295_sd_64bada8220924_1689967234.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1361295.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1361295.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1361295.mp4"}},{"id":1361290,"name":"The Flute Music Morning Flute Music Meditation Flute Relaxing Music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":232,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361290_sd_64bada841f323_1689967236.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-21 14:19:29","views":471,"videoId":88758270,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361290_sd_64bada841f323_1689967236.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361290_sd_64bada841f323_1689967236.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1361290.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1361290.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1361290.mp4"}},{"id":1361289,"name":"Flute music for meditation_yoga_sleeping","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":123,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361289_sd_64bada721a09f_1689967218.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-21 14:19:20","views":449,"videoId":88758247,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361289_sd_64bada721a09f_1689967218.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361289_sd_64bada721a09f_1689967218.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1361289.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1361289.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1361289.mp4"}},{"id":1361288,"name":"flute relaxing music _music _mind fresh music _flute meditation music","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":193,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361288_sd_64bada6086380_1689967200.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-21 14:19:12","views":479,"videoId":88758221,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361288_sd_64bada6086380_1689967200.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361288_sd_64bada6086380_1689967200.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1361288.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1361288.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1361288.mp4"}},{"id":1361287,"name":"Relaxing Music_ Sleeper - best flute music, nature in HD","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":184,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361287_sd_64bada55ab515_1689967189.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-21 14:19:07","views":452,"videoId":88758213,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361287_sd_64bada55ab515_1689967189.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1361287_sd_64bada55ab515_1689967189.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1361287.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1361287.mp4"}},{"id":1360666,"name":"#Beautiful Piano Music, #Relaxing Music for Studying, Relaxation_ Sleeping.#Beautiful Nature view.","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":48,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360666_sd_64bad93f06e91_1689966911.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-21 14:14:36","views":455,"videoId":88746333,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360666_sd_64bad93f06e91_1689966911.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360666_sd_64bad93f06e91_1689966911.jpg","source":{"ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1360666.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1360666.mp4"}},{"id":1360665,"name":"pure piano with awesome nature scenery #shorts","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":167,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360665_sd_64bad7e12302e_1689966561.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-21 14:08:35","views":462,"videoId":88746326,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360665_sd_64bad7e12302e_1689966561.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360665_sd_64bad7e12302e_1689966561.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1360665.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1360665.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1360665.mp4"}},{"id":1360664,"name":"Relaxing Music with Beautiful Nature - Peaceful Piano & Guitar - Soothing Relaxation","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":218,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360664_sd_64bad7dd8822f_1689966557.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-21 14:08:29","views":455,"videoId":88746316,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360664_sd_64bad7dd8822f_1689966557.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360664_sd_64bad7dd8822f_1689966557.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1360664.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1360664.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1360664.mp4"}},{"id":1360662,"name":"Stay - melancholic Piano nature handmade heaven piano relaxing piano stress relief meditation","description":"*Like\r\n*Comment\r\n*Subscribe\r\n Youtube channel:https:\/\/youtu.be\/rGqhAqi5HvE\r\ntoday we bring you a video made with great care for all our viewers who like relaxing videos made to meditate, calm your mind and practice yoga and even sleep, if you liked our content we ask you to click the subscribe button if you want more contents and the like button to receive more support.\r\n Thanks in advance, thank you very much and see you next time :)","duration":219,"jw_image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360662_sd_64bad7d9bdf3a_1689966553.jpg","username":"emerson_marques","date":"2023-07-21 14:08:24","views":453,"videoId":88746273,"feed_id":15736,"owner_id":2617209,"watch_later_id":null,"video_owner_id":2617209,"image":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360662_sd_64bad7d9bdf3a_1689966553.jpg","thumbnail":"https:\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/snapshot\/1360662_sd_64bad7d9bdf3a_1689966553.jpg","source":{"hsd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/hsd\/1360662.mp4","ld":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/ld\/1360662.mp4","sd":"\/\/cdn.brid.tv\/live\/partners\/7343\/sd\/1360662.mp4"}},{"id":1360660,