Naakttheater is klaar voor het podium: ook het publiek kleedt zich hier uit - whatsyourplace.de (2023)

Naakt theater Vrouw naakt (Foto: shutterstock - GRSI)

vonRebecca Liebig benTheater

Het theater meldt dalende bezoekersaantallen, terwijl het naakttheater steeds meer bezoekers trekt. Sommige bezoekers zitten zelfs naakt voor het podium. We presenteren de feiten over de nieuwe hype en laten zien wat naakttheater is.

Inhoudsopgave: wat u kunt verwachten in dit artikel

Modern naakttheater is niet gierig met charmes

Het klassieke naakttheater zal niet in elk theater en niet elke avond te zien zijn. Toch zeggen critici dat mensen nu vaker naakt op het podium te zien zijn dan in het echt. Nieuwe naakttheaters zijn luidruchtig en werken veel kijkers zo op de zenuwen dat ze de zaal verlaten. Wat inspannend is in naakttheater, wordt in normaal theater als normaal beschouwd: het volume en de overspoeling met prikkels. De reden voor de overprikkeling is eenvoudig te verklaren: er is maar weinig tijd om hele verhalen te presenteren. Hoe moeten representaties en volume minder luid zijn als de externe omstandigheden zo rigide zijn als gevolg van tijd- en locatiespecificaties?

Het theater is luid geworden

Theatercritici zijn van mening dat naaktheid niet de enige nieuwigheid op het podium is. Het podium is tegenwoordig veel luider dan een paar decennia geleden, vergelijkingen met toen zijn nauwelijks mogelijk. Artistieke voorstellingen van naaktheid en seks zouden de zalen moeten vullen. De kunst maakt hier het verschil met de video's op tv.

De prikkels en beelden worden op het podium gedragen met behulp van andere stilistische middelen. Op het podium worden digitale media en video's gebruikt en ook elektronische beats worden steeds vaker gebruikt om het publiek in verwarring te brengen. Om de voorstellingen te onderstrepen wordt er gebruik gemaakt van een waar vuurwerk van muziek en digitale beelden. Het rumoerige podium wordt gedreven door het optreden van naakte acteurs. Een deel van de mensen die zich naakt of alleen op hakken presenteren, komt berekend en gekleed over. In veel gevallen waren naakte acteurs de volgende logische stap op de loudness-schaal.

Walgelijk theater moet echter worden onderscheiden van de artistieke voorstellingen van naakttheater. Een term die Joachim Lottmann bedacht voor deze vorm van theater, waarbij zelfs de uitschakeling van de performers op het toneel gevierd werd. Zijn mensen zo overspannen dat ze acteurs nu willen zien poepen? Dit krijgt echter geen bijval van het publiek, het artistiek begrip van het publiek worstelt ermee. Het theater ziet dat anders, je wilt immers de mensen ontmoeten en zo lang mogelijk herinnerd worden. Wie zich niet wil conformeren en het conventionele in twijfel trekt, is in het naakttheater in goede handen.

Voorbeelden van hedendaags naakttheater

Wie iets nieuws wil beleven, gaat vandaag naar het theater. De antieke wereld kende al naakte optredens, maar op de Olympische Spelen waren het de atleten die zich uitkleedden. Wanneer naakte mensen tegenwoordig op het podium of in een video staan, boeit het het publiek, maar deze opwinding is niet altijd positief. De zin in seks wordt niet aangepakt, en de opwinding van kijkers heeft maar al te vaak meer te maken met hun woede. Veeleer wordt vaak een zekere ergernis gewekt, omdat niet alle kijkers kunnen accepteren dat de acteurs in het theater hun kleren hebben uitgetrokken. Zoals de volgende voorbeelden laten zien, is er inmiddels veel meer dan alleen naakttheater:

 • "Gek paard? in Parijs

  De actrices van "Crazy Horse" waren ooit in staking, maar zijn nu weer aan het werk. De reden voor de staking was niet de naaktheid op het podium, maar de lage lonen. Jaarlijks komen er zo'n 140.000 toeschouwers naar het cabaret, waar de actrices dankzij de salarisverhoging door de directie weer actief op het podium staan. De dansers, overgenomen door een Belgisch consortium van investeerders, presenteren zich gisteren zoals ze dat vandaag doen in Parijs nabij de Champs-Élysées.

 • Volksbühne met de “Prater” als tak

  Het stuk “The Sun” trok de aandacht. De hoofdrolspeler in het toneelstuk van Olivier Py springt aan het einde naakt het publiek in, waarbij in het algemeen veel blote huid van mannelijke acteurs te zien is. Volgens Py was de naaktheid op het podium ondraaglijk, maar vonden kijkers het hele stuk ongemakkelijk. De voorstelling duurde ruim drie uur, waarbij slechts enkele kijkers het stuk tot het einde uitzagen en liever vooraf de zaal verlieten.

 • Het Parijse nudistentheater

  Naturisme is normaal in Frankrijk, er zijn hier veel nudisten. Nudisten hebben het ook koud, dus die vind je in de winter niet op de naaktstranden. De nudisten in Frankrijk waren vindingrijk genoeg om een ​​oplossing te vinden en trokken naar een theater in Parijs. De gasten van het Palais de Glaces hoefden niet uitgekleed te verschijnen, maar konden zich ter plekke uitkleden. Zo gebeurde het dat het hele publiek dat te gast was bij het toneelstuk "Nu et approuvé" naakt was. Om hygiënische redenen moesten alle naakte toeschouwers op een handdoek zitten, die van thuis was meegebracht en alleen door het theater voor de VIP-gasten werd verstrekt. De gasten konden hun sokken en schoenen aanhouden, wat voor een grappig plaatje in de zaal had moeten zorgen. De toeschouwers waren onder de indruk van de aangename warmte in de zaal, anderen waren blij dat het donker was. Hoewel het publiek het stuk naakt wilde bijwonen, leken ze blij dat ze in het schemerige licht op konden gaan in het publiek.

 • Stadspark New York

  Het naakttheater stopte ook niet bij Park New York. Het toneelstuk The Tempest van William Shakespeare werd hier in het park opgevoerd. Het stuk werd opgevoerd als naakttheater, dus de spelers moesten ongekleed op het toneel verschijnen. Het publiek reageerde gemengd op de naaktheid van de artiesten en moest in eerste instantie wennen aan het idee van een naakttheater.

Is naakttheater geschikt voor de massa?

Naaktheid is niet overal een probleem en wat voor film en televisie geldt, is niet relevant voor het theater, want naaktheid wordt hier nog afgekeurd. Naakte lichamen zijn altijd gebruikt in theater, dus het is geen recente prestatie. Toch zijn veel aanhangers van naakttheater er blij mee, ze doen met extatische vreugde verslag van hun theaterervaringen. Slechts weinig kijkers herkennen de ware bedoelingen achter het naakttheater. Omdat mensen tegenwoordig erg onder de indruk zijn van de esthetiek, is de kern van naakttheater een kritiek op de samenleving. Als het om seks gaat, moet het niet worden uitgesplitst naar het politieke niveau. Tegenwoordig is er nauwelijks een onvolmaakt lichaam te zien in de media, dat zou moeten worden aan de kaak gesteld door de voorstellingen op het podium. De kijkers die naar video's en films kijken, zijn waarnemers en lijken bezig te zijn met voyeuristische activiteiten. In het theater daarentegen kan het publiek soms actief worden betrokken en zelfs inspraak hebben in de actie.

Zo denken de acteurs over het naakttheater

Gekke acteurs creëren naakte feiten en spelen voor een publiek dat allesbehalve middenklasse-gemiddelde is. Niet alle acteurs staan ​​positief tegenover naakttheater. Veel artiesten voelden zich op hun gemak in hun rol, maar vonden het vreemd de eerste keer dat ze naakt het podium op liepen. Sommige acteurs vonden tijdens de repetities al hun weg in de voor hen bestemde rollen en voelden zich zelfs bevrijd nadat ze hun kleren hadden uitgetrokken. Toen de onderbroek voor het eerst afviel, deed de angst dat ook.

Sommige van de geïnterviewde acteurs meldden dat ze zichzelf moesten dwingen zich uit te kleden tijdens de repetities en zich ook moesten uitkleden voor een publiek. De acteurs vormden een team en ervoeren zichzelf als een eenheid. Individualiteit bestaat niet meer. Er is geen individu in een compleet organisme, dus naakt op het podium staan ​​is voor iedereen gemakkelijker. Het is belangrijk om de inhoud van de naaktheid te onderstrepen. Met het wegvallen van de laatste remmingen valt ook het onbehagen over ongewenst contact tussen de acteurs. Omdat de acteurs elkaar na korte tijd goed kennen, schamen ze zich niet meer voor elkaar. De acteurs schamen zich niet meer voor hun naaktheid, dat merkt het publiek ook en ze lijken veel meer ontspannen. Eerst moeten de performers erachter komen of het publiek ze leuk vindt voordat ze het publiek betreden en zich daar ook naakt presenteren.

Acteurs moeten wennen aan naaktheid

De verslagen van de kijkers van een naakttheater zijn zowel positief als negatief en maken altijd melding van bijzondere ervaringen. Geen van de kijkers zegt van zichzelf uitgesproken nudisten te zijn die zich alleen zonder kleren aan andere mensen willen laten zien. Maar het gaat niet altijd om nudisten, die niet meer in hun kleren tussen de mensen willen gaan. Sommigen hebben al aangegeven dat ze wilden dat het plaatwerk van hun dak zou vliegen. "We willen dat het plaatwerk van het dak vliegt!" zei een toeschouwer. Sommige kijkers zoeken extremen op en willen iets totaal onverwachts meemaken. Een toeschouwer was zelfs van mening dat het mooi zou zijn als "het plaatwerk van het dak zou vliegen". Op de vraag waarom ze in het naakttheater waren, zeiden sommige kijkers dat ze eindelijk eens iets geks wilden meemaken. Al voor het evenement is het niet duidelijk of de verwachtingen niet te hoog gespannen zijn.

Niet alleen het publiek wordt met het naakttheater met iets nieuws geconfronteerd, ook de acteurs moeten eraan wennen. De meeste acteurs komen van een toneelschool en kunnen remmingen professioneel uit de weg ruimen. Dankzij hun opleiding is het voor acteurs niet meer moeilijk om hun kleding kwijt te raken. Toch wordt naaktheid natuurlijk niet getraind op de toneelschool.

De acteurs op het podium zijn echter geen modellen met de juiste afmetingen. Ook de acteurs en actrices zijn niet altijd tevreden met hun figuren, ze tonen de diverse vormen van het menselijk lichaam naakt op scène. Deze imperfectie staat in schril contrast met de modellen in tijdschriften en video's. Het echte leven wordt op scène getoond, onverholen en soms met een vleugje humor. De acteurs weten heel goed dat het publiek onder hun kleding op elkaar lijkt, dus het is vaak gemakkelijker voor hen om zich uit te kleden. De fysieke conditie van de toeschouwers is echter soms zelfs direct herkenbaar als ze ook naakt voor het podium zitten.

Conclusie: Luid, intens en aanwezig? het naakttheater

Een theatervoorstelling waarin de acteurs naakt zijn, valt misschien niet bij iedereen in de smaak. Maar feit is dat het nu een normale kunstvorm is. In naakttheater is het belangrijk om remmingen te overwinnen die zowel bij de acteurs als bij het publiek aanwezig zijn. Het blijft de vraag of het naakttheater kan zegevieren.

naaktheid naakt theater Publiek Acteur Theater

(Video) Brigitte Kaandorp - Het verschil tussen mannen en vrouwen (Badwater - 2002)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 24/09/2023

Views: 5275

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.