Meisjes | Winterlaarzen | SoftMoc.com (2023)

Meisjes | Winterlaarzen | SoftMoc.com
Kies een SoftMoc-winkel bij u in de buurt
Meisjes | Winterlaarzen | SoftMoc.com (1)

Deze kortingsbon is exclusief voor actieve SoftMoc Rewards-leden. Wilt u actief worden door u aan te melden voor onze nieuwsbrief en SoftMoc-aanbiedingen en -promoties te ontvangen?

Voorwaarden voor ruilen en retourneren:
  • •Elke bestelling kan binnen 75 dagen na de aankoopdatum worden geretourneerd, via de post of naar een SoftMoc Retail-locatie voor een volledige terugbetaling en binnen 90 dagen voor omruilen of winkeltegoed.
  • •Het artikel moet ongedragen zijn, in de originele schoenendoos (ingesloten in een beschermende verzenddoos) en een kopie van uw factuur bevatten.
  • •Schrijf het retour-ID-nummer op de buitenkant van de verzenddoos (niet op de daadwerkelijke schoenendoos).
  • •Als u het artikel retourneert naar een SoftMoc-winkellocatie, moet het artikel ongedragen zijn, in de originele schoenendoos zitten en moet u de originele factuur bij u hebben die bij de verzending is inbegrepen, en de originele creditcard die voor de aankoop is gebruikt.
    Opmerking:Een retour-ID-nummer is niet vereist voor een aankoop in de winkel of bij het retourneren van uw online bestelling naar een SoftMoc-winkellocatie.
  • •Als niet aan deze retourspecificaties wordt voldaan, kunnen wij uw retourzending mogelijk niet goed verwerken. Ook zijn wij niet verantwoordelijk voor verlies of beschadiging van retourzendingen. Wij raden u daarom aan uw retourzending goed te verpakken en per aangetekende post of koerier te versturen.
Vandaag ophalen

We hebben gemerkt dat u een aantal artikelen in uw winkelmandje heeft die niet beschikbaar zijn voor "Vandaag ophalen" bij. Let op: er zal een$ 3,99 verzendkostenvoor sommige artikelen. Wilt u ze in plaats daarvan verzenden of uit de zak halen?

Vandaag ophalen
Vandaag ophalen
Vandaag ophalen
'html2 = html2 + '

'+'' + naam + ''+'' + afstand + ' km(s).'+'

'j++; als (j >= 4) breuk; } dom.stores.innerHTML = html1 dom.storesM.innerHTML = html2 } function closeInfoWindow(el) { el.infoWindow && el.infoWindow.close(map, el) } function findMarker(store) { return function (element) { if (!element.details) return false return element.details.id === winkel.details.id; } } functie viewNearStore(index) { if (!geïnitialiseerd) return var store = sortByDistance[index]; map.markers && map.markers.forEach(closeInfoWindow) map.panTo({ lat: +store.lat, lng: +store.lng }) var marker = map.markers.find(findMarker(store)); marker.infoWindow.open(kaart, markering); } function initMyStore(id, force) { if (id == 0) { var defaultText = 'Kies uw winkel' currentStore = null currentStoreName = null dom.clearButtons.forEach(function (el) { el.classList.add('hidden ') }) if (force === true) { } else { setMyStore("0") } } else { var gevonden = false for (var i = 0; i < numLocations; i++) { if (locaties[i] .details.id == id) { gevonden = true currentStore = locaties[i] currentStoreName = currentStore.details.name.replace(/softmoc /i, '') if (force === true) { } else { setMyStore( id) } break } } if (!found) return console.log('Er is geen winkel met de ID "' + id + '" gevonden') dom.input.value = '' dom.clearButtons.forEach(function (el ) { el.classList.remove('verborgen') }) } } function selectMyStore(id) { if (myStoreId == id) return var found = false for (var i = 0; i < numLocations; i++) { if ( locaties[i].details.id == id) { gevonden = waar currentStore = locaties[i] currentStoreName = currentStore.details.name.replace(/softmoc /i, '') setMyStore(id) break } } if (! gevonden) return console.log('Er is geen winkel met de ID "' + id + '" gevonden') dom.input.value = '' dom.clearButtons.forEach(function (el) { el.classList.remove(' verborgen') }) dispatch() pickerCb && runPickerCallback(null, currentStore, currentStoreName) } function clearMyStore() { var defaultText = 'Kies uw winkel' currentStore = null currentStoreName = null dom.clearButtons.forEach(function (el) { el .classList.add('verborgen') }) myPrevStoreId = "0"; setMyStore("0") dispatch() } function addMarkerContentToLocations() {locations.forEach(function (loc, i) { var phoneLink = 'tel:' + loc.details.phone.replace(/[)( -]/g , '') loc.icon = '/img/s-logo.png'; loc.infoWindow.content = '' + '' + loc.details.naam + ''+'
' + loc.details.adres + '
' + loc.details.stad + ', ' + loc.details.staat + '
' + loc.details.zip + ', ' + loc.details.land + '
'+'' + loc.details.telefoon + ''+'
' + '' }) } function getNestedProp(obj, props) { if (obj === ongedefinieerd) return obj var nest = props.split('.').reverse() for (var i = nest.length; i --;) { obj = obj[nest[i]] if (obj === ongedefinieerd) break } return obj } functiewaarden(obj, sleutels) { return sleutels.map(function (k) { return obj.hasOwnProperty( k) ?obj[k]: ongedefinieerd }) } function getAllLocations() {// Locations Array varlocations = []; var beschikbareWinkels = beschikbareWinkelsJson.map(beschikbareWinkel) || []; if (beschikbarewinkels.lengte > 0) { for (var i = 0; i < beschikbarewinkels.lengte; i++) { var winkel = beschikbarewinkels[i]; var details = { storeUrl: store.urlName, id: store.storeID, naam: store.storeName, adres: store.address, stad: store.city, staat: store.state, zip: store.zip, land: store. land, telefoon: store.phone, e-mail: store.email, storeImage: store.storeImage1, storeHours: store.storeHours }; locaties[i] = { details: details, lat: store.addressLat, lng: store.addressLng, checkForToday: store.checkForToday, check_DOW: store.check_DOW, isAvailable: store.isAvailable, infoWindow: {} } } } retourlocaties } function addListener(fn) { dom.modal.addEventListener('mystore.selected', fn) return fn } function removeListener(fn) { dom.modal.removeEventListener('mystore.selected', fn) } function dispatch() { var ev = new CustomEvent('mystore.selected', { detail: currentStore ? { details: currentStore.details, naam: currentStoreName, coords: { lat: currentStore.lat, lng: currentStore.lng } }: null }) dom.modal .dispatchEvent(ev) } function runPickerCallback(e, store, storeName) {dom.modal.removeEventListener('modalIsClose', runPickerCallback) dom.msg.classList.add('verborgen') pickerCb(store || null, storeName) pickerCb = null } } function getUserLocation(cb) { var xhr = new XMLHttpRequest() xhr.onreadystatechange = function () { if (xhr.readyState == 4 && xhr.status == 200) { var arr = xhr.responseText.split (',') var coords = { breedtegraad: Getal(arr[0]), lengtegraad: Getal(arr[1]) } return cb({ coords: coords }) } } xhr.open('GET', 'https ://ipapi.co/latlong/?key=WGTnzPNfj0zexMISaf7H32BRXnJNt5mhAIYkUUGdG2McjEiAMo') xhr.send() }

')); if (html != '') html = html.replace('', ''); if (html != '') html = html.replace("", ""); $('#request-from-sizeChart').html(html); var el if (typeof target == 'string') el = document.getElementById(target) else if (doelinstantie van HTMLElement) { var triggers = target.getAttribute('aria-controls') el = triggers ? document.getElementById(triggers) : target } else { console.error('Doel is geen ID of verwijzing naar een DOM-element') return } if (!el || !el.classList.contains('modal')) { console.error('Modal met het doorgegeven doel niet gevonden') return } else if (el.classList.contains('modal--is-visible')) return var fo = focusOn && document.getElementById(focusOn) var ev = new CustomEvent('openModal', fo ? {detail: fo }: {}); el.dispatchEvent(ev); } }); } else { var el if (typeof target == 'string') el = document.getElementById(target) else if (doelinstantie van HTMLElement) { var triggers = target.getAttribute('aria-controls') el = triggers? document.getElementById(triggers) : target } else { console.error('Doel is geen ID of verwijzing naar een DOM-element') return } if (!el || !el.classList.contains('modal')) { console.error('Modal met het doorgegeven doel niet gevonden') return } else if (el.classList.contains('modal--is-visible')) return var fo = focusOn && document.getElementById(focusOn) var ev = new CustomEvent('openModal', fo ? {detail: fo }: {}); el.dispatchEvent(ev); } } // Zoek de eerste sluitknop binnen de zichtbare modal en klik erop function closeModal() { var trigger = document.querySelector('.modal--is-visible .js-modal__close') trigger.click() } function __toggleDrawer (force, id) { var lade = document.getElementById(id) if (!drawer || !drawer.classList.contains('drawer')) return var forceUsed = force != undefined // Voordat de lade op de verkeerde manier wordt geopend , zoek naar een element met [aria-controls={id}] om te gebruiken // Anders gaat de lade open, maar kun je deze niet op de normale manier sluiten als (!drawer.classList.contains('drawer- -is-visible') && (!forceUsed || force)) { var trigger = document.querySelector("[aria-controls='" + id + "']") if (trigger) { return trigger.click() } } forceUsed ? lade.classList.toggle('lade--is-zichtbaar', force) : lade.classList.toggle('lade--is-zichtbaar') }

Snelwinkel
Blundstone unisex maattabel

Hier vindt u een handig conversieschema om uw juiste schoenmaat te vinden. Houd er rekening mee dat dit slechts een richtlijn is. Uw persoonlijke resultaten kunnen variëren.

Dames maten

VS/KAN CM INCH
5 21.2 8.35
6 22 8.66
6.5 22.5 8.66
7 22.8 8,98
7.5 23.3 8,98
8 23.7 9.33
8.5 24.2 9.33
9 24.6 9.68
9.5 25.1 9.68
10 25.4 10
10.5 25.9 10
11 26.2 10.31

Heren maten

VS/KAN CM INCH
7 24.6 9.68
7.5 25.1 9.68
8 25.4 10
8.5 25.9 10
9 26.2 10.31
9.5 26.7 10.31
10 27.1 10.67
10.5 27.6 10.67
11 28 11
11.5 28.5 11
12 28.8 11.34
13 29.6 11.65

MijnFit

Stap1van4 Compleet

Welk merk past het beste bij jou?

Wat is het schoentype?

Welk geslacht?

Wat is jouw maat?

Meisjes | Winterlaarzen | SoftMoc.com (2) Jouw beste pasvorm:

Sorry, De aanbevolen maat voor dit artikel is niet beschikbaar.

Knus

Aanbevolen

Loszittend

Sorry, couponcodes kunnen niet worden gebruikt bij de aankoop van cadeaubonnen en worden uit het winkelmandje verwijderd.

Hoi! We hebben gemerkt dat je hetzelfde item in je tas hebt met een vergelijkbare maat. Heeft u hulp nodig bij het dimensioneren?

Vandaag ophalen

We hebben gemerkt dat u een aantal artikelen in uw winkelmandje heeft die niet beschikbaar zijn voor "Vandaag ophalen" bij. Let op: er zal een$ 3,99 verzendkostenvoor sommige artikelen. Wilt u ze in plaats daarvan verzenden of uit de zak halen?

Vandaag ophalen

Deze site maakt gebruik van cookies,lees er meer overhier.

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated: 24/09/2023

Views: 5720

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.